genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], Giers, Läshjälp, Edebo, född 17912018-12-07 13:35

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=77783
2018-12-06 10:27 

Vad står det i den här HFL?   Skeppsholm Alla:1 (1788-1818)  sid. 144

Anders A

  SVAR 2018-12-06 19:42

 

Jan Er. Giers, före Bergström, 1791

Hust Joh,. Gust. Bergströmson 1787

uppwist betyg för att få ingå äktenskap den 20/7 10 med de woro ofullst. Completteradt och wigd se Lysn. B. No 16. Besk. t. Edbo 21/11 10

  SVAR 2018-12-07 09:16

Tack skall du ha!    Tolkar det som att han begärt kompletterande uppgifter för vigselbetyg, som han sedan lämnat besked om till Edebo?

Anders A

  SVAR 2018-12-07 12:31

Prästen begärde  komplettering som i sin tur  Giers fick skaffa.

Det är också prästen som skickar besked, intyg till Edbo.

OBS att Giers från början hette Bergström, men att namnet Giers hörde till Norra  Roslags 2 kompani nr 1.

Fördubblingsbåtsmannen J E ersatte 6/10 1808  A A Giers som fick avsked 1/9 1808. Tyvärr har  uppgiften "född i" inte kompletterats.

Flottans arkiv, Stockholm station. Manskap., SE/KrA/0500-0503/0503/036/XIII c/224 (1808-1810: I), bildid: A0040635_00134

  SVAR 2018-12-07 13:35

Jag tror jag har fattat.  Reg.mentsprästen Watherdal på Skeppsholmen, som den 30/9 1810 vigde Rotebåtsmannen av Norra Roslags Compani nr 1. Johan Eric Bergström och jungfrun Johanna Gustava Bergström.  Prästen ville ha kompetterande uppgifter för vigselbetyg, som J E Bergström fick införskaffa och som sedan prästen skickar till Edebo där J E Bergström Giers är inskriven som ordinarie båtsman, där  han 6/10 1808  (då som fördubblingsbåtsman ersatte förre båtsmannen Anders Andersson Giers som fick avsked 1/9 1808.

Nu är det tyvärr så att det samtidigt som J E Bergström Giers efterträder A A Giers den 6/10 1808 så finns det ytterligare en fördubblingsbåtsman på samma adress, en Jan Erik Larsson Lind f. 1791, inflyttad till Edebo  från Hargs församling 1808.   Rörigt så det förslår (och snacka om fördubblingsbåtsmän !)

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies