genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Ola, Kabusa 3 Stora Köpinge, född 1864-03-042018-11-05 14:15

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=77552
2018-11-04 16:31 

Söker födelseort  och föräldrar för Ola andersson, som dog 1930-08-23, kabusa 3, stora köpinge. Hustru Bengta Bengtsdotter 1867-1949.Barn Bengt Olsson 1899-1989 och Sven August Olsson 1902-1985.

  SVAR 2018-11-04 19:09

Ola Andersson f. 4/3 1864 i Valleberga, d. 23/8 1930 i Kabusa nr 3. gift 31/7 1895

 

Olas föräldrar:  Anders Olsson f. 11/2 1840 i Ingelstorp.  Gift 1. med Mätta Andersdotter f. 4/4 1842 i Ingelsdtorp, d. 1970.   son: Ola f. 1864.  son Anders f. 1870 död samma år

Gift 2. med Hanna Andersdotter f. 16/11 1840 i Örum, son Sven f. 17/8 1871 i Valleberga

Ola Andersson m. fam. bodde på Fröslöv nr 2.

Ingelstorp Al:ll  (1874- 1880)  466/219

Anders A

  SVAR 2018-11-04 19:32

Bengta Bengtsdotter f. 6/12 1867 i Stora Köpinge, d. 29/12 1949 i Kabusa 2:3

Anders A

  SVAR 2018-11-05 08:48

Tack Anders för värdefulla upplysningar.

Hur länge bodde familjen på Fröslöv 2 ?

Vänligen Georg Jeppsson

  SVAR 2018-11-05 11:17

Anders Olsson, åbo på Fröslöv nr 2 Valleberga, dör här 1/8 1900.  Hustrun Hanna Andersson dör här 13/1 1917.

Sonen Sven f. 17/8 1871 övertar gården. Han gifter si 29/12 1902 med Kerstin Jönsson f. 13/11 1871 i Ingelstorp. De bor kvar på gården till 27/11 1916 då de flyttar till Löderup.  I fam finns då också barnen:  Hilda Edit Lovisa f. 25/8 1907 i Valleberga.  Sture Albert William f. 17/8 1911.  Martin Oskar Sigvard f. 1/9 1914.

Kerstin dör 3/12 1938 i Hagestad 35.  Sven dör 16/3 1941 i Löderup nr 35.

Anders A

  SVAR 2018-11-05 11:32

En mera komplett familjebild  från Löderup  (1906-1922)

På Hagestad nr 35 1/8 mantal.  Hit flyttar fam. 1916, med barnen:  Johan Anders Elfrid f. 23/4 1903 i Valleberga. Alma Maria Gunhild f. 7/11 1904.  Hilda Edit Lovisa f. 25/8 1907.  Sture Albert Willim f. 17/8 1911.  Martin Oskar Sigvard f. 1/9 1914.

Anders A

 

  SVAR 2018-11-05 14:15

Tack Anders!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies