genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Gabrielsen, Peder, Bornholm, 1700-talet2018-10-07 14:05

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=77317
2018-10-02 16:33 

Söker föräldarna till Peder Gabrielsen född 1747 i Sverige och avliden 1820 på Bornholm, eller hans födelseort i Sverige

Peder Gabrielsen var matros i Danska flottan ca 1765-1792 troligen i 5:e kompaniet. Bosatte sig på Bornholm ca 1792.

Gifte sig med Anne Kirstine född Hansdotter  f 1753. Gifte sig 1792 Holmen 5, Köpenhamn.  Dotter Susanne Pedersen. Jag har alla uppgifter på familjen efter 1792

 

  SVAR 2018-10-02 17:37

I vigselnotisen står han som coffardi-matros och bryggersvend. 

I vilken källa har du funnit att han är svensk?

Eva M

  SVAR 2018-10-02 18:17

Jag såg sen att det finns en vigselnotis i en annan bok som ger lite mer info.

Han har altargångsbevis från Magleby.

Hon har skudsmål och altargangsbevis från Holländerbyn som ju också är i Magleb/Dragör.

Har du haft kontakt med Dragør lokalarkiv? Det är ett flitigt arkiv har jag hört. Kanske har de något.

Eva M

  SVAR 2018-10-05 11:10

Många tack för svaren !

Fått svar tidigare att enl iflg AO-opsl / 164 i Olsker Sogn (1855/66) ved datteren Susane Pedersens död 30/6 1864  var fadern PG angiven som svensk.

Jag har inte varit i kontakt med Dragör lokalarvik, men det var ett bra tips. Har Du någon adress ?

Jag tror jag har hittat släkten i Sverige och jag har varit i kontakt med den som sköter släktträdet. Enligt honom så har "den" Peter Gabrielsson som namnet var i Sverige varit på sjön när bouppteckningen gjordes efter fadern 1777, så det är ju troligt att jag har hittat rätt person. Men, jag måste ha det verifierat att det är rätt Peder Gabrielsen.

Personen jag har hittar hette alltså i Sverige Peter Gabrielsson född 27/5 1747 i Kålåker, Törnsfall, Sverige. Har varit i kontakt med Riksarkivet i Sverige , men de har inga utflyttningsuppgifter eller annat på denna person kvar.

Tommy Jivler

  SVAR 2018-10-05 12:08

Ja, det stämmer att det står att hennes far hette Peter Gabrielsen "og var Svensk".

Adressen till lokalarkivet är: lokalarkivet@dragoer.dk

Eva M

  SVAR 2018-10-05 13:46

Deres forlover Reinholt Larsen och Anders Rasmussen är arbetare (tömrer?)  av 5e  Class vid  Holmens )=örlogsvarvet) faste stok.

Eva M

  SVAR 2018-10-05 15:29

Vad betyder forlover ?

 

Tommy Jivler

  SVAR 2018-10-05 15:51

Det är vittnena.

Det står ingen adress till Peter Gabrielsson. Vittnet Reinholt Larsen bodde 1787 på Borgerade 163 och var Tommermand ved faste Stok.

De anställda vid den faste Stok brukade bo i Nyboder.  För Nyboder finns det husböger, dvs förteckning över hyresgästerna.Svårt att veta om Peder Gabrielsen bodde i Nyboder Han står också som bryggersvend. Säkert hade örlogsvarvet sitt eget bryggeri.

Husböckerna, åtminstone de senare, ger bra info om födelseställe och födelsedatum. Tyvärr står det ofta på svenskar att de är födda i Sverige inte bestämd plats om det inte är en känd plats Lund, Malmö osv.

Eva M

  SVAR 2018-10-06 08:01

Jag glömde att Peter G. och hans blivande hustru hade attester från Magleby.

1787 finns det en tjenstedreng Lars Gabrielsen i Store Magleby. Han är 21 år gammal. Gabrielsen är ju inte ett speciellt vanligt namn. Kan det finnas en koppling mellan Lars och Peter G? 20 års ålderskillnad. Halvbröder?

 

Eva M

  SVAR 2018-10-07 14:05

Det finns en broder Lars Gabrielsson men han är född 1757 och avliden 1771 så det kan ju inte vara han.

 

Tommy Jivler

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies