genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson Solon, Stig Oskar, Malmö St Johannes, född 8/3 19152018-09-22 22:28

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=77229
2018-09-22 18:42 

Malmö St Johannes Cl:5 (1914-1916) 1520/ 145.  Född oä. Moder: Alma Natalia Wendel f. 9/9 1893 i M-ö St Petri. Som fader uppges Carl Johan (vad har han för efternamn ?)  vaktmästare från Landskrona ? , f. 22/1 1883.  Kan inte hitta honom i dödboken.

Är frågande inför namnet på sonen, Jönsson Solon !  Solon är, vad jag förstår, ett ovanligt namn, varifrån har det hämtats?

Sedan finns dett ytterligare en  Arvid Solon Hedin f. 31/8 1910  i Malmö Caroli  Cl:23 177/167

Eftersom namnet Solon är så pass ovanligt funderar jag över om det är samma far till de här båda  oä. sönerna.  Tycker att namnet borde finnas i folkräkningen 1900 eller i dödboken.

Anders A

  SVAR 2018-09-22 22:28

HFL Malmö St Pauli All:a 479 (1898-1906) 790/73.  Här finns:

Carl Johan Fredrik Olsson smed/gjuteriarb. f. 8/6 1861 i Stockholm stad, hustru, änkan Augusta Solon f. 26/4 1852, d. i M-ö St Pauli 30/6 1901.  Barn: Fransiska Therese f. 3/12 1890 i St. Petri.  Leonora Mathilda Maria f. 16/5 1894 i St Pauli.  Waldemina Elisabeth Ingeborg f. 21/3 1900 i St. Pauli.

Augusta Solon är född 22/4 1856 i Varv (inte 1852)  som dotter till soldaten Sven Gustaf Solon f. 17/3 1827 i Hångsdala. Soldat för 143 vid Skaraborgs regemente.

Frågan är om Augusta Solon har anknytning till de tidigare nämnda?  Eller är det bara av en händelse att det här ovanliga namnet dyker upp i Malmöförsamlingarna?

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies