genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Grönberg, Nils, Löderup, född ca 17442018-09-11 15:01

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=77043
2018-09-01 09:01 

Söker Ryttaren Nils Grönberg Född ca 1744 i Hagestad Löderup 

Kan inte hitta honom i födelseboken. Han gifter sig med Carna Knutsdotter 1772 och han dör 1800

Någon som känner till honom eller var han kom ifrån

Anita

  SVAR 2018-09-03 00:23

Hej!

Ryttaren Nils Grönberg finns vid Sk, Dragonreg. generalmönstring i Lund 1773. Han uppges här vara 29 år och 4 mån. gammal.  Skulle då kunna var född i mitten av 1733? ( Knektregistret står ett frågetecken för 1744)

Hörup var annexförsamling till  Löderup.  Hörup Cl:2 (1737-1761)  69/133.  Den 31/8 1743 föddes Nils, föräldrar Mårten Nilsson/ Gustava Nilsdotter.  Verkar ju inte helt gallet?

Anders A

  SVAR 2018-09-03 07:49

 

Kan mycket väl vara rätt person han blev stationerad i Hagestad .Står där något om när han blev antagen .När han gifte sig 1772 hette han Grönberg .Hitta ett hfl i Löderup där stod födelsedatum och år på alla utom på honom typiskt.

Jag har hängt upp mig på att hans söner hette Jöns och Ola så det skulle hans far oxå heta 

Anita

 

  SVAR 2018-09-08 18:52

Någon som vet om ryttarna kom från närliggande orter.Hittar inget som styrker att det är den Nils som föddes i Hörup.

Läste någonstans att när soldaten avskedades så gick den tillbaks till sitt gamla namn och efterkommande soldat ärvde soldatnamnet, men det stämmer inte på Nils han efterträdde Knut Grönberg 1769 men Knut levde till 1806.Knut efterrädde Petter Gönberg 1741 när han dog .

Anita

 

  SVAR 2018-09-08 21:21

Ryttarna kunde komma både från när och fjärran.  De behövde inte ha bott i grannskapet. I bästa fall står det i mönsterrullan vilket landskap ryttare var född i och Nils är skåning.

Närmre än så kommer man inte  via rullorna. 

Det var inte ovanligt att avskedade ryttare behöll sina namn livet ut. Nils Grönbergs företrädare på numret hette Grönbeck och efterträdaren Sjöström.

 

  SVAR 2018-09-08 22:58

Ja, i min egen släkt har jag ett par ryttare som bodde i en grannförsamling.

Jag antar att du kollat det mesta i Löderups församling. Vad som är klart är: att Nils Grönberg var ryttare vid Sk. Drag.reg. Rusthåll: Hagestad 25. Född 1773-4. Gifte sig 29/11 1772 med pig. Karna Knutsdotter , han ca 27 år, hon ca 19.  Att de sedan bodde i Löderup) Hagestad resten av livet.

HFL Löderup Al:3 (1769-1801)  900/171. Här med barnan Jöns f. 14/5 1780, Gunilla? 22/8 1788.

Ryttaren Nils Grönberg dog 9/7 1800, 56 år gammal.  Löderup Cl:2 2490/539.

Roade mig med att kolla HFL i Löderup  år 1750.   Hittade följande med namnet Nils födda 1743-44.  Nils f. 11/11 1744, bild 80 sid 5.   Nils f. 15/4 1743   110/8.   Nils f. 25/5 1744  130/10.  Nils f. 6/5 1744  160/13.

Anders A

 

  SVAR 2018-09-08 22:58

jag vet att där står Grönbäck i rullan .Knuts föregångare hetter Petter Grönbäck och dog 12/3 1741 men i dödboken står där Petter Grönberg.Likadant på Knut Grönbäck i rullan men i dödboken och i husförhören står där Knut Grönberg.Men Nils heter Grönberg hela tiden så min tanke var att de kanske var släkt , men det blir svårt att hitta honom om han kunde komma från hela skåne.

Anita

  SVAR 2018-09-09 12:00

I vilken häradsrätt finns Ryttaren Nils Grönbergs bouppteckning, död i Löderup/Hagestad 9/7 1800 ?

I grannsocknen Hörup finns bouppteckningar för detta år, men inte i Löderup ?

Betr. HFL Löderup Al:3 (1763-1801)  1280/247.  Här noteras ryttaren Nils Grönberg 59 år (när han dog var han 56!)  hustrun Karna 38 år, sonen Ola 9 år. Ola föddes 17/9 1787.

I samma HFL  170/25  finns en Nils Svensson född 6/5 1744.  Och som jag nämnt tidigare finns det i HFL, Löderup fem st med namnet Nils födda 1743-74.  Det kan väl finnas anledning kolla dessa.

Anders A
 

  SVAR 2018-09-09 12:28

Dessa med namnet Nils föddes i Löderup 1743-44.   Cl:l 1700/215  Den 15/8  1743 föddes Nils (svårläst).    1720/219  Den 6/5 1744 föddes Nils, föräldrar Per Nilsson/Una Nilsdotter.   1730/ 220  Den 11/11 1744 föddes Nils (svårläst)

Anders A

  SVAR 2018-09-09 13:23

Anita!

Vad hette Nils Grönbergs söner som föddes efter hans och Karnas vigsel 29/11 1772 ? Kan något av sönernas namn härledas till någon av fäderna bland de som finns angivna  här ovan?

Anders A

  SVAR 2018-09-09 15:42

De hette Jöns och Ola  så jag tänkte mig att fadern skulle hets Jöns i förnamn eftersom han är äldst. 

Anita 

  SVAR 2018-09-09 20:06

Den ende tänkbare far till Nils född i Löderup  15/4 1743, HFL Al:2  80/5  med en far som heter Ola  (någonting)

Samma finns i födelseboken Cl:l  1700/215 (  kan inte tyda namnen fullt ut)

Vad tror du om Ola som far till Nils?

Anders A

 

  SVAR 2018-09-09 20:19

Ja det kan visst vara så men jag måste hitta att det är han ,man kan ju inte ta något för givet.

Anita

  SVAR 2018-09-09 21:22

Hittade hans akt i soldatregistert SD-05-0018-1769 

Rote: Fogdarp 4  Kompani :Torna  Socken : Bosjökloster

Anita

  SVAR 2018-09-10 10:39

Betr. ryttaren Nils Grönberg. Finns reg. vid Skånska Dragonreg. enl. följande:

Ur Centrala soldatregistret:  Nils Grönberg född -  död 1800. Skånska Dragonregementet. Kompani: Torna. Rote: Fogdarp 4.  Socken; Bosjökloster.  (SD-05-0018- 1769)

Ur Skånska knektregistret:  Nils Grönberg född 1744?  död 9/7 1800. Skånska Dragonregementet. Kompani: Borrby. Rusthåll: Hagesta 25. Socken; Löderup.  (SD-05-0018  1730-1834)

När och var föddes Nils?   I Löderup  Cl:l  1700/317  föddes en Nils den 15/8 1743. (läser faderns namn som ryttaren Ola Friskenfeldt)

Ur Centrala soldatregistret:  Olof Friskenfeldt  född -   död-    Skånska Dragonregementet. Kompani: Torna. Socken: Lyby.  Antagen 1737.  Avsked 1780.   (SD-05-0020-1737)

Ur Skånska knektregistret:  Olof Friskenfeldt  född 1714?   död -  Skånska Dragonregementet. Kompani: Kompani: Borrby. Rusthåll: Hagesta 47. Socken: Löderup.  ( SD-05-0020-  1730-1834 )

Är det "rätt" Nils som är född i Löderup 15/8 1743 ??

Anders A

 

  SVAR 2018-09-10 11:11

Hur som helst.  Den 29/11 1772 vigdes Ryttaren Nils Grönberg i Löferup, Hagesta, med pigan Karna Knutsdotter.  Den 16/4 1774 födde i Löderup sonen Jöns.  Den 17/9 1787 föddes i Löderup sonen Ola.

Man kan ju fundera över att det inte föddes något barn  på 13 år, mellan 1774 - 1787 ? Var Ryttaren Nils Grönberg krigsplacerad mellan de här åren? Eller bodde familjen på annat håll?

Så var det det här med namnskicket. Det var väl så, att första sonen fick faderns namn, d.v.s. att  fadern i det här fallet borde heta Jöns?   Andra sonen fick namnet Ola  (och här stämmer det på den ev. fadern Olof Friskenfeldt)

Anders A

 

  SVAR 2018-09-10 12:16

Betr. Ryttaren Olof (Ola) Friskenfeldt.

Den 28/9 1783 dog Ryttaren Ola Friskenfeldt i Hagestad, 66 år. Skulle enl. detta vara född 1717.  Stämmer dåligt med HFL Löderup Al:2  110/8  där han noteras som född 1712.

Men vad man förstår var han förmodligen bosatt i Hagestad fram till sin död.

Anders A

  SVAR 2018-09-10 13:19

Han fick 3 barn jöns  Hanna och Ola som alla dog 1779 

Sen fick han  Jöns och Ola som levde till vuxen ålder 

Anita

  SVAR 2018-09-10 16:57

Vad tror du, är Olof Friskenfeldt far till Nils Grönberg?  Dom har ju båda ett militärt förflutet i  Torna Kompani och Friskenfeldt kom väl då från Lyby till Löderup där Nils föddes  15/8 1743. ??

Anders A

  SVAR 2018-09-10 19:23

Notera att Centrala Soldatregistret har beteckningen på  rusthållen  efter  indelningen  1833.  Då ändrades rusthållens kompanitillhörighet och nummer. 

Tänk bort Torna kompani, Lyby och Bosjökloster rent geografiskt,  det är Borrby kompani, Löderup och Hagestad som gäller här.

 

  SVAR 2018-09-10 19:43

Inte helt lätt att hitta rätt!   Jag hittar en nr 35 Oluf Frischenfelt i Sallerups kompani?  Skånska Dragonregementet 1737,  bild 1990  sida 391,  36 år gammal med 9 års tjänstgöring.  Men det är alltså en annan med samma namn?

och det är alltså i Borrby kompani vi skall söka.

Anders A

  SVAR 2018-09-10 20:16

Olof Friskenfeldt antogs 1737  vid rusthållet nr 20 Hagestad och fick avsked 1780 efter mer än 42 år på samma nummer!

RA Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/947 (1744), bildid: A0028973_00333

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/956 (1781), bildid: A0028982_00296

Karlen med samma namn i Sallerups kompani är en annan ryttare, som dessutom avled 1758.

  SVAR 2018-09-10 21:02

Tack skall du ha för klarläggande!

Anders A

  SVAR 2018-09-10 22:29

Det kan mycket väl vara olof som är far till Nils hittar ingen bouppteckning från olof som styrker att man är på rätt väg.

Hittar heller inget som talar om var Nils kommer ifrån.Jag får väl sluta här vid Nils man kommer ju inte längre bak med säkerhet.

Anita

  SVAR 2018-09-10 23:04

En del talar väl för att Olof Friskenfeldt är far till Nils. I militärrullorna står ju Nils som född  1744 (med ett litet frågetecken)  och  det stämmer ju bl.a.  med noteringen i HFL  Löderup Al:2  110/ 8.  född 15/8 1743. Och det är ju i sin ordning att pågen också skulle bli Ryttare!   Men det går nog inte att få helt klarhet när det också saknas bouppteckning. Hur är det med Ola Friskenfeldts hustru, när dog hon, och fanns där någon bouppteckning?

Anders A

  SVAR 2018-09-11 13:37

Löderup Cl:l 3540/400   Den 26/10 1755 dog Ryttaren Ola Friskenfeldts hustru Bengta (vad hette hon i efternamn?)  41 år gammal.  Vad står det i texten?

Har letat efter ev. bouppteckning, men har inte lyckats hitta någon (svårläst)

Anders A

  SVAR 2018-09-11 14:45

Hette hon inte Troedsson

Anita 

  SVAR 2018-09-11 15:01

Det där frågetecknet  efter födelseår i Skånes Knektregister har inmataren satt in i registret för att markera att födelseåret är beräknat.  I mönsterrullorna finns alltså inget frågetecken och inte heller något födelseår, bara knektens ålder vid ett givet tillfälle.  Den person som upprättade Knektregistret räknade  ut födelseåret  efter den ålder som noterades i rullan då knekten antogs eller nämns för första gången.  Om det t ex står att Nils Grönberg år 1773 var 29 år så ger det ett beräknat  födelseår 1744.

 

 I dödboken står: d 26 oktob. /Dom XXII post Trinit/ begrofs rytt. Ola Friskenfelts hustru  Bengta Troensdotter som dödde af vådelig händelse, der sig tilldrog den 22 wid pass kl 3 efter midd, d 24 up emodt middagen, i dess ålders  41 åhr. (Bengta  dog alltså två dagar efter att den  vådeliga händelsen ägt rum)

Olof och Bengta vigdes i  Löderup 1743. Löderup (L, M) CI:1 (1684-1788) Bild 360 / sid 30

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies