genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Ek, Sven, Höganäs, död 18822018-10-02 19:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76935
2018-08-23 09:10 

Hej!

Jag letar efter föräldrarna till min ana Sven Ek.

Enligt hfl och folkräkningen 1880 ska Sven Ek vara född på Öland 1805 3:e januari eller 4:e mars.

Jag har gått igenom socknarna på Öland men det finns ingen Sven Ek med dessa födelsedata.

Följande data har jag:

-1822 Till Väsby, Grufvan            C0070406_00151

1822 Till Välinge, Höghult           C0070353_00013

1825-1832 Till Kattarp                C0066422_00043

1829 Kattarp, gift med EA          C0066436_00143

1829 Kattarp, son f: Anders        C0066436_00062

1830 Till Väsby                         C0070407_00527

1834 Väsby No294, son Nils      C0070429_00194

 

Eventuellt kan den här personen vara släkting till Sven:

Peter Ek, 1789-04-16,  ingen födelseplats angiven C0070405_00205

 

Mvh

Hans Jönsson

  SVAR 2018-08-23 14:15

Fösta noteringen på Sven Ek är då  HFL Väsby, Gruvan,  1819-1828  bild 151,sid. 137 med angiven födelse 4/3 1805, ingen födelseplats angiven.

HFL Väsby 1828-1837, bild 527, sid 1083 ,Gruvan,  gruvarb. nr 294 Sven Ek f. 3/1 1805, nu med noteringen född på Öland klart angivet. Och något annat Öland kan det ju knappast handla om.

Du har letat genom församlingarna på Öland utan att hitta honom. Har du då sökt på enbart namnet Sven?  Namnet Ek kan ju vara ett taget namn.

Man kan ju undra lite över att han flyttar så pass långväga för att söka ett gruvjobb i Väsby.  Fanns det en gruvindustri på Öland vid den här tiden som han ev. haft anknytning till?

Anders A

  SVAR 2018-08-23 18:24

Ek, Sven
Arbetare

294

Död 10/7 1882.

Kyrkobokförd i Höganäs (Malmöhus län, Skåne).

Född 3/1 1805 i (Kalmar län, Öland).

Änkling (29/11 1877).

Namnet Ek kan vara ett taget namn.

Eva M

  SVAR 2018-08-23 21:01

Födelseplatserna brukar vara rätt, datum för födelse lite si sådär. Så Öland är det bästa jag har att gå på.

Jag har dock gått igenom alla födelser i Ölands socknar 1800-1810, dvs +-5 år från Svens angivna födelseår och noterat alla Sven.

Jag har bortsett från efternamnet Ek och endast gått på födelsedatum. Det finns ingen Sven på dessa datum.

Min förhoppning är snarare att hitta någon som har forskat på Svens släktingar och känner igen min beskrivning.

Hans J

  SVAR 2018-08-23 21:21

Han kommer till Välinge som hörde samman med Kattarp  år 1822. Jag läser att han kom till Rögla men finner honom inte där.

Han är 17 år. Namnet Ek känns som soldatnamn eller båtmansnamn. Han behöver inte vara född på Öland. Det kan ju vara att han kom från Öland  till X. Jag tror inte Välinge är hans första ställe på vägen. På riksarkivet är attesterna i Välinge inte scannade så långt som 1822.

Eva M

  SVAR 2018-08-23 23:11

Hette han Ek som 17-åring så är han förmodligen född med det namnet.

Om man tittar på Kalmar län så består det av upp emot 120 socknar?!  Finns det födelseuppgifter för 1805 i alla dessa?

Och födelseplatser i HFL, vet vi ju, är ofta inte att lita på.

Anders A

  SVAR 2018-08-24 00:12

På Öland lär det funnits drygt ett 30-tal socknar/församlingar.  Det är ju möjligt att Sven Ek finns noterad i någon HFL här, men inte är född på ön. Och förmodligen finns det inte flyttningslängder för 1822 i dessa församlingar..

Har du kollat hans bouppteckning om det ev. finns någon ledtråd här?

Anders A

 

  SVAR 2018-08-24 09:33

Stenkolsgruvan i Väsby startade ca 1797.  Man hade i början stora svårigheter att få arbetare till gruvan, bl.a. anställdes ett större antal ryska krigsfångar/desertörer i början på 1800-talet. Det framgår att man också företrädesvis rekryterade folk från Småland och Kalmar län ( vilket framgår ur bl.a. HFL i Väsby)

När Höganäs AB så småningom övertog gruvdriften fick de anställda en mängd sociala förmåner med bl.a. pensioner, fri läkarvård, tjänstebostäder etc.

Anders A

  SVAR 2018-08-24 09:45

Jag har fokuserat på Öland eftersom det är den enda ledtråden.

Jag var även en sväng i Högsby socken i Småland eftersom det fanns och fortfarande finns en hel del Ek där. Dessutom finns det ju en socken på Öland som heter Högby. Prästen kan ju ha förväxlat platserna.

Eva: Var hittar du informationen om Rögla. Minns inte att jag sett denna.

Bouppteckningen är ett bra tips. Den har jag inte tittat i.

Jag upplever att icke patronymikan-efternamnen oftare gick i "arv" i Småland än vad de gjorde i Skåne vid den tidpunkten. Samtidigt vet jag att det hände att man bytade efternamn där det fanns tät population t ex städer, sågverk, gruvor mm.

Hans

  SVAR 2018-08-24 12:25

I inflyttningslängden 1822 i Välinge ser det ut som att han kommer till Rögla.? Det står inte var han kom från.

Eva M

  SVAR 2018-08-24 12:59

Ok, det står inte Rögla utan Högh. Förkortning på Höghult.

Men det intressanta är att den står i bokstavsordning efter förnamnet. Så detta är inte originalinflyttningslängden. Intressant om man kan hitta underlaget till denna.

Bouppteckningen hittade jag minsann inte.

Hans
 

  SVAR 2018-08-24 14:11

Jag tror att inflyttningslängden 1817-1860 är ett arkivarbete sammanställt med hjälp av inflyttningsattesterna.

På arkivdigital är attesterna för 1822 scannade.

Eva M

  SVAR 2018-08-24 14:59

Om man nu måste gissa, så tror jag att  Sven Ek har en anknytning till Öland. Han är inte född där men finns troligtvis i någon HFL före 1822, ev. tillsammans med föräldrarna.

Tror liksom Eva, att Ek ev.  kan vara ett båtsmannanamn , eftersom det handlar om Öland. Finns det några tillgängliga båtsmannarullor?

Anders A

  SVAR 2018-08-24 18:33

I Centrala soldatregistret finns det åtskilliga med namnet Ek, både indelta soldater och båtsmän.  Här är ju socknarna angivna. Du kanske känner igen något sockennamn här med anknytning till Öland.

Anders A

  SVAR 2018-08-24 21:22

Välinge Hll:8 bild 250 här finns hans inflyttning lite svår att läsa men där står att han kom från öland 

Anita

  SVAR 2018-08-24 21:31

I folkräkningen ska han vara född 1805 i Borgholm men hittar inte födelsebok för borgholm

Anita

  SVAR 2018-08-25 07:54

Borgholms församling kan han inte vara född i eftersom den bildades för 1816. Den var en utbrytning ur Köpings församling. Räpplinge ligger intill.

Anita, var är hans attest utfärdad?

Eva M

  SVAR 2018-08-25 07:56

Jag skrev fel. Borgholm ingick i Köpings församling till 1879. 1816 kom beslutet staden Borgholm skulle byggas.

Eva M

  SVAR 2018-08-25 08:16

 Eva

Jag kan inteläsa det är sådåligt skrivet 

Är oteknisk så jag vet inte hur man gör för att föra över bilden hit så du kanske kan läsa det.

Anita

  SVAR 2018-08-25 08:20

Där står Wäsby 25 oct 1822

Anita

  SVAR 2018-08-25 09:50

Hej Anita!  Bra. det behövs en samlad insats för att knyta ihp den här säcken!

Att han har en anknytning till Öland är ju helt klart. Det har nämnts en plats som kan vara Högsrum  - och så nu Borgholm.

Och Borgholm 1805 får man söka i Räpplinge/Högsrum.   I Räpplinge finns ingen Sven född 1805.

Jag har sedan kollat HFL i Räpplinge/Högsrum.  (1807-1816)  på bild 200, sid. 454  finns en torpare Olof Svensson f. 1771 o.h.h. Gustava Maria Nilsdotter. Här finns noterad en son Sven född 1805!.

Det kan ev. vara rätt Sven.  Familjen kan vara inflyttad till församl. efter 1805.

Sedan , apropå namnet Ek så finns det en by i Räpplinge församl. som heter Ekerum!

Kan detta möjligtvis vara något att "ta i"?  Uppgifterna har jag från SVAR

Anders A

 

  SVAR 2018-08-25 10:05

Betr. Borgholm (enl. Arkiv Digitals information)

Enl. kungl. brev 1816 skulle det anläggas en stad vid Borghamn. Borghamn och Borgholms Kungsladugård hörde till Räpplinge. Församlingen med den nya staden lades till Köpings församling.

Jag har inte kollat något i Köpings församl.

Anders A

 

 

  SVAR 2018-08-25 11:11

Högsrum, Räpplinge och Köping förnippas med Borgholm precis som ni nämner och precis som det står i folkräkningen.

Jag måste erkänna att jag tagit ganska löst på uppgiften från folkräkningen att Borgholm skulle vara födelseort.

Anders, den Sven som du hittade i i hfl. Jag tror det är den Sven som är född 1805 3/8. 8:an kan ju bli 1 om man skriver den slarvigt och då blir det match på "min" Sven vad det gäller datum.

Faderns namn är Olof men det var där jag slutade igår. Får uppta det spåret i em.

Jag ska även kolla om någon av Svens barn bär namnen Olof eller Maria. Det brukar vara ett gott tecken.

Det fanns > 10 Sven i Högsrum mellan 1800-1809. Sven-tätast på Öland under denna period.

Jag har inte AD just nu så jag kan inte kolla på attesterna över flyttade men den är helt klart intressant.

Hans

  SVAR 2018-08-25 11:13

Men om han kom från Väsby bordr han ju finnas som inflyttad där

Anders

Kan du kolla inflyttningsattesten i välinge som jag angivet  ovan om du kan läsa texten bättre 

Anita

  SVAR 2018-08-25 14:46

Jag tittade på Sven  (1807-1816)  på bild 200, sid. 454 med torpare Olof Svensson f. 1771 som fader.

Det är samma Sven som jag hittade född 1805 3/8.

Jag hittade honom även (om det inte är en annan Sven Olofsson) i utflyttningslängden (1806-1845) sid 274. Året är 1822.

Han flyttar från Ryd, Glömminge till ..... här ser jag inte vad det står. Är det någon som vågar på sig ett försök?

Hans

  SVAR 2018-08-25 14:53

Fel av mig, Sven flyttar till Ryd i Glömminge 1822.

Hans

  SVAR 2018-08-25 15:09

Barnens namn: Anders Magnus, Nils och Lars Petter. Hustrun heter Elna Andersdotter. Anders är Elnas far. Frågan är vilket av namnen är Svens far.

Eva M

  SVAR 2018-08-25 15:28

Elna Andersdotter läser jag i en hfl är f. 9/11 1799 i Jonstorp. I Jonstorp föds det 29/11 1799 en Elna med far Anders Larsson och mor Pernilla Jonnsdotter.

Det är inte ovanligt att första siffran bortfaller. 

Då återstår Magnus, Nils och Petter.

Jonstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13193/C I/2 (1784-1822), bildid: C0066390_00063     s. 51

Eva M

  SVAR 2018-08-25 15:57

Sven f 1805 3/8 är tyvärr inte "rätt" Sven. Sven flyttar tillbaks till Högsrum 1824. Deadline var ju 1822 då han dyker upp i Välinge.

Hans

  SVAR 2018-08-25 18:57

Jag kikade lite på Köping.  Ingen Sven i utflyttn.längder 1815-1830.  I födelseboken Köping  finns en Sven f. 19/10 1805, föräldrar  kronobåtsman Sven Modig,Solberga. Finns också i HFL 1815-1828  48/42. men det kan knappast vara rätt Sven.

HFL Räpplinge/Högsrum  (1807-1816) 149/325.  Johan Peter Jonasson Ek !  född 1794 i Åseda. Skulle ju kunna vara en broder?

Anders A

 

  SVAR 2018-08-25 20:18

Utflyttn.  Räpplinge/Högsrum (1806-1845)  från Högsrum 1818  Sven? (lite svårläst)  post 5, bild 228, sid. 434

Utflyttn. Högsrum 1820. Sven Jonsson, post 14   140/260, flyttar till?

(Vid den här tiden flyttade barnen hemifrån redan vid 13-14 års ålder)

Anders A

 

 

  SVAR 2018-08-25 20:19

Det finns en Peter Ek, 1789-04-16 i Väsby som jag funderat över om det är en släkting till Sven.

Peter dyker upp och försvinner snabbt ur Väsby. Inga spår var han kommer från eller vart han tar vägen.

I DDSS födda och döda hittar jag en massa Ek men ingen Peter Ek.

Om man läser historien om stenkolsgruvan i Väsby så var det främst ryska desertörer/krigsfångar och smålänningar som arbetade i gruvan tills Höganäs AB tog över.

Hans

  SVAR 2018-08-25 20:42

Anders

Jag är inte begåvad med sinne med att tolka dessa skrifter när de blir för "slarviga".

Från ditt förra inlägg:

Utflyttn.  Räpplinge/Högsrum (1806-1845)  från Högsrum 1818  Sven? (lite svårläst)  post 5, bild 228, sid. 434 <- med lite fantasi så är ett av orden på andra raden Ek.

Hans

  SVAR 2018-08-25 22:49

Jag är ingen expert på att tyda gamla texter, möjligt att någon annan har lust att kolla den här utflyttningen som nämns.

För att röra till det ytterligare.  Jag hittar en soldat Peter Jonsson Ek född 19/6 1789 - Han finns i Ekers församling, Örebro. HFL (1825-1835)  bild 48/34. Jag läser det som född i Karlskrona (läshjälp) Den här Sven som flyttade från Högsrum 1818 - hette också Jonsson !

Anders

 

  SVAR 2018-08-25 23:07

Anita!  Jag har inte tillgång till bilagor till flyttn.längder i Väsby och Välinge,i SVAR, men ser att dom lär finnas i Arkiv Digital - får återkomma med det.

Anders A

  SVAR 2018-08-27 00:19

Och så figurerar det en  Extra roteringsbåtsman Joh. Peter Ek f. 1794.  Han finns på två ställen i HFL Räpplinge/Högsrum  (1807-1816)  126/302  och  149/355. Noterad som född i Åseda.  Har inte kollat vidare på honom. Skulle ev. kunna vara en broder till Sven Ek.

Anders A

  SVAR 2018-08-27 08:24

Inflyttningslängderna och dess bilagor till Väsby 1822 får bli nästa anhalt. Får skaffa ett abonnemang helt enkelt. Alternativen blir annars för många ser jag.

Hans
 

  SVAR 2018-08-27 12:08

Jag ser att Arkiv Digital har bilagor till flyttningslängder i Väsby 1821-1824, där borde i så fall finnas mer detaljerade uppgifter.  För egen del har jag tillgång till AD om en vecka och kan kolla då.

Anders A

  SVAR 2018-08-27 13:37

Anders. Ok, det vore bussigt.

Hans

  SVAR 2018-08-27 15:08

Jag kan inte hitta Sven inflyttad till Väsby men däremot hitta jag en Nils P Ek inlyttad 1826 tycker där står från Mörlunda han är född 29/7 1800

Anita

  SVAR 2018-08-27 15:35

Det verkar intressant med denne Nils P Ek.  Mörlunda-Tveta är en församling i Kalmar län. Så vi kan ju hoppas på att han har en broder som heter Sven !

Anders A

  SVAR 2018-08-27 15:46

Mörlunda kittlas lite.Det föds en Sven & Carl (tvillingar) där fadern heter Jonas Ek. Datum är 1803 31/4. Intressant spår.

Hans

  SVAR 2018-08-27 17:23

HFL Mörlunda (1813-1821)  Qvarngården, soldattorp.  Soldatfam. Ek  med bl.a. sonen Sven f. 31/4 1803.

Jag blir inte riktigt klok på om han är född i mars eller april?

Men i HFL verkar han bo kvar i föräldrahemmet 1821.  Inga utflyttn.längder i Mörlunda för den aktuella tiden.

Brodern Nils Peter f. 1800 står här noterad som skräddaredräng. Brodern Carl troligtvis död.

Anders A

  SVAR 2018-08-27 17:27

Nils Peter Ek f 1800 är bror till tvillingarna Sven & Carl Ek i Qvarngården i Mörlunda. Nu är det spännande.

Det finns i plats i Mörlunda som jag tolkar som Olund. <- Hur det blev Öland kanske.

Det saknas utflyttninglängder för/omkring 1822. :-/ ............

Hans

  SVAR 2018-08-27 17:49

Var det bara av en händelse att Nils Peter Ek finns i Väsby 1826!?  Jag är skeptisk till att Sven Ek som 17 (19) åring tagit namnet Ek, han var säkerligen född med det efternamnet.

Att det blir feldaterat i HFL är nästan mer regel än undantag. Här bränns det!

Anders A
 

  SVAR 2018-08-27 18:05

Mörlunda (1821-1826) s129. Sven flyttar till Löshult 1825. Fel Sven med andra ord?

Hans

  SVAR 2018-08-27 18:58

Det var ju en liten missräkning.  Man kan, om man tittar i HFL Väsby, konstatera att  många här kom från Småland/Kalmar. Gruvbolaget gjorde tydligen en värvningskampanj här.

Jag är lite nyfiken på om Arkiv Digital verkligen har bilagor till inflyttningslängder i Väsby omkring 1822. Dessa bilagor var oftast mycket detaljerade beträffande personuppgifter.

Anders A

  SVAR 2018-08-27 19:28

Det får bli Arkiv Digital.

Jag uppskattar verkligen er hjälp och sällskap under denna "resa".

Hans

  SVAR 2018-08-27 20:02

Jag har sökt i Väsby inflyttning från 1809-1821 kan inte hitta Sven som inflyttad

Anita

  SVAR 2018-08-27 20:46

Anita!  Är det i AD du sökt?  Finns det inga uppgifter från 1822?

Anders A

  SVAR 2018-08-27 20:47

Jag kunde inte hålla mig. Skaffade AD och sitter nu och läser inflyttningsattesten. Läser var väl att ta i...snarare gissar.

Anita. Det är samma attest du såg tidigare.

HansKällan är AD: Välinge (M) HII:8 (1822-1823) Bild: 250
  SVAR 2018-08-27 20:53

Det är den mycket svårläst 

Anita

  SVAR 2018-08-27 22:06

Texten i AD:

Eva D hjälpte mig med denna.

Ynglingen Sven Ek, ifrån denna församling och Sten-
kols grufwan flyttar till Välinge och Hög-
hult med följande bewis; Sven kom för 3ne
år tillbaka ifrån Öland, där han efter egen
uppgift, är född 1805 i Mars månad; dagen
är obekant, emedan han icke medförde ålders
betyg.

Hur ska man tolka " ifrån denna församling och Sten-
kols grufwan flyttar till Välinge och Hög-
hult
". 

Väsby till Välinge? Stenkolsgruvan låg ju i Väsby.

Han kom från Öland för 3 år sedan. Borde bli 1819. Till Väsby?

Hans

  SVAR 2018-08-27 23:39

Kom till Väsby, Gruvan 1819, Enl. HFL 151/137 född 4/3 1805. Var då 14 år gammal och hette Ek. Enl. mitt förmenande bör det vara ett ärvt namn. Frågan är: Var han född i en Borgholmsförsamling? Som Eva M nämnde, Ek låter som ett soldat eler båtsmannanamn- (det bör ha funnits en hel del båtsmän på Öland)

Anders A

  SVAR 2018-08-28 07:42

Intressant, min första anteckning om att Sven skulle komma till Grufvan, Väsby 1822 vara fel. Året måste givetvis vara 1819.

Ska se om det finns några inflyttningsattester till Väsby 1818-1820.

När jag gått igenom Ölands socknar (födelseböcker) 1800-1809 har jag inte sett någon Ek. Fast man börjar ju tvivla när man ser dessa uppgifter.

Hans

  SVAR 2018-08-28 08:05

Personer som flyttar in till Grufvan från Öland mellan 1816-1821:

1816 Feb Gullbrand Davidsson med hustru + 2 barn     Öland -> Grufvan
1816 Okt Lars Schytt med hustru + 3 barn        Öland -> Grufvan
1818 Sep Lars Mathsson med hustru + 2 barn     Öland -> Grufvan

Hans

  SVAR 2018-08-28 08:07

Jag tolkar det som om han är född i Väsby där står ifrån denna församling och längre ner tillbaka från Öland det betyder ju att han varit i Väsby tidigare 

Jag har kollat igenom flyttningsattesterna för 1819 men finner inte honom men alla är kanske inte med.Jag kan oxå har missat den.

Anita

  SVAR 2018-08-28 09:44

Det står även:

Sven kom för 3ne
år tillbaka ifrån Öland, där han efter egen
uppgift, är född 1805 i Mars

Egen uppgift?

Det finns ingen flyttattest för Sven Ek 1816-1820 i Väsby.

1816 Feb Gullbrand Davidsson med hustru + 2 barn     Öland -> Grufvan   - Denna har jag kollat. Kan förbises.
1816 Okt Lars Schytt med hustru + 3 barn        Öland -> Grufvan             - Denna har jag kollat. Kan förbises.
1818 Sep Lars Mathsson med hustru + 2 barn     Öland -> Grufvan           - Hittar inte flyttningsattesten för denna.

Hans

  SVAR 2018-08-28 14:07

Det finns nog anledning söka på båtsmän frå Öland.  Det fanns 1:a och 2:a båtsmanskompanierna på Ölansd, förläggningsorten var Karlskrona. En som vet det mesta om detta är militärhistorikern Hans Högman

Googla: Söka soldater & båtsmän - Hans Högmans släktforskning.

Anders A

  SVAR 2018-08-28 20:04

Jag får nog lägga upp någon slags plan för hur jag ska söka.

1. Söka genom födelseböcker (1800-1809) i alla socknar på Öland efter alla barn som har en fader med namnet Ek. Sven har kanske något syskon.

2. Får se...

Hans

  SVAR 2018-08-29 07:21

Det är ju märkligt att det står i attesten till välinge att han kom tillbaka 1819 men han finns inte i inflyttningen i Väsby o inte i tidigare hfl. 

Även tre st som heter Ek varav bara en är hittad 

Jag hitta Sven i ett träd på  Ancestry tydligen flytta hans som Nils till USA där står att fadern till Sven heter Nils men det kan man inte riktigt lita på eftersom det inte visar till någon källa

Anita

  SVAR 2018-08-29 07:53

Det är riktigt att Sven Ek hade en son med namnet Nils som flyttade till Amerika.

Nils var även formgivare på Höganäs AB ett tag.

Har man ett Höganäs föremål hemma märkt Ek så är det Nils Ek som ligger bakom detta.

Jag har sett Ancestry trädet där det står Nils som fader. Men som du säger finns det ingen källa till denna.

Jag har börjat med plan 1. Alböke, Högsrum, Köping, Räpplinge är klara.

Den enda Ek jag hittat så långt är en Demoiselle Anna någonting Ek som var vittne vid ett dop.

Hans
 

  SVAR 2018-08-29 12:32

Det står INTE i attesten att Sven kom TILLBAKA från Öland.

Det står att Sven kom för 3ne år tillbaka från Öland, vilket betyder att han kom från Öland för tre år sedan. Räknat från 1822 när attesten utfärdades blir det år 1819. Det står också att han icke medförde åldersbetyg, inflyttningsattest, med sig. Inflyttningslängden grundar sig på dem som flyttat in med ordentliga papper, hade man inte det men ändå  fördes in i där, fick det ofta en notering: inflyttat utan attest.

 

  SVAR 2018-08-29 13:56

Frågan är vad som är rätt och vad som är fel eftersom det är "gossens" egna uppgifter. Han kommer från Öland utan attest. Det är en bit mellan Öland och Väsby. Han känns nästan som en rymling: vid 14års ålder blev stugan mig för trång. Han behövde väl också ett pass?

Eva M

  SVAR 2018-08-29 15:13

Det hela bygger på hans egna uppgifter utan präst- och flyttningsbetyg. Det verkade ju vara en företagsam ung man som 14 år gammal flyttade från Öland till Väsby!  Det är ju inte säket att han reste ensam, han kunde ju ha rest med en äldre kompis. Om man läser lite om gruvans framgår att man hade svårt att få arbetsfolk till gruvan, så man gick ut med värvningskampanjer, och erbjöd en del förmåner utöver det vanliga för gruvfolket.  Så det är väl möjligt att man tog lite lätt på det här med flyttningsbetyg.  Det framgår också att man vid den här tiden anställde barn  i 10-12 årsåldern! (det finns en del intessant att läsa om den här gruvan)

Anders A

 

 

  SVAR 2018-08-29 18:29

Man läser ju i bland: "Saknar flyttningsbetyg". Vad jag förstår bir man då inskriven i församlingen på egna uppgifter, jag tror inte prästen kollar med utflyttningsförsamlingen?  Har aldrig blivit riktigt klok på detta - någon som vet?

Anders A

  SVAR 2018-08-29 19:16

Bland inflyttningsattester finner man ibland intyg av annat  slag, t ex utdrag ut födelseböcker som kan innehålla texten " på begäran lämnas uppgiften att..." Prästen i inflyttningsförsamlingen har då begärt upplysning om en ny församlingsbo som har saknat attest.  Myndigheterna hade ständiga bekymmer med folk som flyttade utan attest, det utfärdades föreskrifter om böter vid flera tillfällen. På baksidan av förtryckta formulär kan man läsa om böternas storlek.

  SVAR 2018-08-29 21:37

Jag har också funderat på om Sven försöker dölja något. Har han hittat på sitt efternamn så blir detta en tuff uppgift.

Jag har gått igenom 1/3 av socknarna (födda) på Öland. Inget barn oavsett namn och kön har hittills en far med efternamnet Ek.

Min förhoppning är om jag inte hittar Sven så kanske något av hans syskon.

Hittar jag ingen Ek alls så är kanske Öland inte rätt ställe.

Samtidigt vet jag att det finns en hel del Ek på fastlandet i socknar som Åseda, Mörlunda, Högsby, Korsberga m fl.

En annan släkting till mig kom till Grufvan från Åseda ungefär samtidigt som Sven. 

Tittar på Maria Wern på TV med. En polis utbrister: Har någon sett Ek? :-/

Hans

 

  SVAR 2018-08-30 11:58

Betr. HFL, Gruvan.   Man kan se att födelseorterna för gruvfolket oftast inte är noterade, men i HFL för Väsby förövrigt är noga angivna. Det verkar som om prästen gjorde skillnad i inskrivningarna betr. gruvfolk och övriga?

Som tidigare noterats så finns det i HFL  1813-1818 en Pehr Ek född 16/4 1789.  (bild 484) Går det att hitta honom i någon flyttningsbilaga?

Anders A

  SVAR 2018-08-30 19:52

Sökte efter Pehr Ek utan resultat. Ölands Alunbruk dyker upp som plats som en del folk kommer från.

Hans

  SVAR 2018-08-30 21:34

Denne Pehr Ek f. 1789 skulle mycket väl kunna vara en broder till Sven Ek, Han kom tydligen ett par år tidigare än Sven Ek till Väsby, också han (förmodligen) utan flyttningsbetyg.  Han finns inte i in- och utflyttningslängder och inte heller i HFL efter 1818. Tyvärr verkar det inte finnas svar på varken varifrån han kom eller vart han flyttade.  Jag förmoda att han inte heller finns i bilaga till flyttningslängd?

Anders A

  SVAR 2018-08-31 00:54

Betr. Ölands Alunbruk.

Bruket finns noterat i två församlingar:  Smedby församl.  HFL (1811-1825) bild 183/344.Här finns en fam. Ek med fadern Johan Jonsson Ek f. 1776, d. 1814.  Ingen födelseplats noterad.  Inget av barnen passar in.

Södra Möckleby församling (1819-1860) HFL 1819-1860) bild  40/66  Här finns en Sven Göransson Ek f. 1792, kom från Repplinge 1824  Skulle ev. kunna vara en broder till Sven och Pehr Ek.

Det var vad som fanns i HFL vid Ölands Alunbruk.

Anders A

  SVAR 2018-09-06 19:17

Födelseböcker Öland 1800-1809 genomgångna.

Ek i efternamn: 0 (samtliga barn inkluderade oavsett namn och kön)

Sven i förnamn: 102

Sven födda 1805: 8

Sven födda 1805 Mars: 2

Oäkta Sven: 6

Slutsatser:

1. Min Sven är en av de oäkta. (Ingen oä är dock född 1805).

2. Om familjen var på Öland fick de inga barn här och Sven föddes någon annanstans.

3. Min Sven skaffade nytt efternamn av någon anledning.

4. Andra slutsatser?

Sven påstod i Väsby att han hette Sven Ek, född på Öland 1805 i mars, obekant datum.

Om Sven ljög. Skulle han då inte ha hittat på ett födelsedatum med?

Hans

  SVAR 2018-09-06 20:36

Som du noterar.  Sven Ek kom till Gruvan, Väsby utan flyttningbetyg.  I flyttn.betygen fanns ju normalt noggranna persondata. Det är möjligt att  han av någon anledning ville vara anonym, och man har en känsla av att han som gruvarbetare kunde detta. Man hade ju problem med arbetsanskaffning till gruvan och anställde bl.a. ryska krigsfångar. Man läser ju då och då i HFL; "saknar flyttn.attest", och jag vet egentligen inte vilka åtgärder som vidtogs för att kolla uppgifter. Det skulle ju t.o.m. kunna vara en förrymd mördare det handlade om!   Men har en 14-åring verkligen anledning att ljuga? Han uppgav födelseplatsen som Öland , det behöver ju inte stämma. Han kan vara född på annat håll och gjort en kortare "mellanlandning" på Öland före Skåneresan.

Ingen lätt nöt att knäcka!

Anders A

  SVAR 2018-09-06 21:29

Mem om man skall ha någon teori.

Jag tror att den här gossen inte hade anledninga att ljuga i  vart fall om sttt namn. Att han är född med namnet Ek. De som tog ett nytt namn gjorde knappast det vid 14 års ålder. Möjligt att han "rymde" från taskiga familjeförhållande?  Kanske av ren äventyrslusta? Kanske hade han någon bekant som jobbat i gruvan och återvänt till Småland? Har för mig att gruvbolaget också hade värvningskampanjer riktade bl.a. till Smålänningar.

Anders A

  SVAR 2018-09-07 08:51

Betr. flyttningsattest.

Ser i gamla anteckningar att jag för några år sedan skrev till Riksarkivets arkivinformation med följande fråga: Om en person flyttar till ny församling ( gäller 1800-talet)  utan flyttningsattest, blir han då inskriven endast på egna uppgifter?  Kan han få anställning utan att ha blivit inskriven i församlingen?  Vilka regler gällde?

Det kan tilläggas att jag aldrig fick något svar från Riksarkivet.

Anders A

  SVAR 2018-09-07 09:21

Vet inte om PLF (Person- och lokalhistoriskt forskacentrum) har diskuterats i denna tråden, men det kan ju vara värt att ställa en fråga till dem angående Sven Ek.

PLFs databas täcker hela Kalmar län och angränsande områden. Det finns frågeformulär på deras hemsida.

  SVAR 2018-09-07 09:54

PLF. Har inte hör talas om detta men är naturligtvis av intresse. Ska se om jag hittar denna sida utan bekymmer.

Jag vet att det är en svårknäckt nöt. Det är därför jag vill dela den med er. :-)

Hans

  SVAR 2018-09-07 12:41

PLF har cd skivor som de säljer och verkar motsvara DDSS i Skåne, Halland, Blekinge.

Över Kalmar, Öland regionen har de 4 skivor a 400 Kr styck. Känns inte motiverat att lägga upp 1600 riksdaler för dessa i detta läget.

Man kunde även be dem göra en sökning i sin databas för 80 kr så det har jag gjort.

Hans

  SVAR 2018-09-13 21:00

Jag har fått ett svar från PLF:

Sven född oä i Södra Möckleby 1801 16/3 C0028695_00078

HFL: C0028635_00124, C0028635_00210 är där fosterson Sven Ögren sedan modern dog 1805.
(Noterar att Sven Ögren jobbar på Alunbruket)

Någon gång mellan 1811-1825 "Bortgången utan att spörjas." C0028636_00149

Jag noterar att du Anders hittade en Johan Jonsson Ek f. 1776 i Södra Möckleby. Fader till denna Sven kanske? Då blir det en Sven Ek av det.
Får se om det går att knyta ihop säcken denna gången då.

Hans

  SVAR 2018-09-14 16:45

 

Modern till Sven född i S Möckleby 1801 var änkan Märta Svensdotter i Degerhamn.  Det fanns en chans att hon hamnat inför tinget för att ha begått lägersmål, så jag letade i Ölands södra mots dombok för 1801 som finns hos AD. Där hittade jag att änkan Märta Svensdotter i Degerhamn och gifte båtsmannen Olof Jähte blev instämda till sommartinget 1801 för enkelt hor! Ingen av den var närvarande, båtsmannen var kommenderad till Karlskrona, så målet sköts upp till nästa ting, hösttinget. De var inte där då heller trots att Märta  stämt Olof J för att han lägrat henne under äktenskapslöfte (!) Båtsmannen var fortfarande i Karlskrona och hade inte fått stämningen.  Nu fick Märta  böta för uteblivande och båda anmodades att vid vite inställa sig vid nästa ting.

Vid vintertinget 1802 framkom att Märta inte kunde prestera några bevis mot båtsmannen Olof Jähte så han frikändes helt och  Märta dömdes för lägersmål till böter och hemlig skrift. Det noterades också att hennes lägersman därmed var för tinget obekant!

Ölands södra mots häradsrätt (H) AIa:96 (1801) Bild 2080 § 121

Ölands södra mots häradsrätt (H) AIa:96 (1801) Bild 3530 §138

Ölands södra mots häradsrätt (H) AIa:96 (1801) Bild 4050

Ölands södra mots häradsrätt (H) AIa:97 (1802) Bild 970 § 72

Ölands södra mots häradsrätt (H) AIa:97 (1802) Bild 1590

  SVAR 2018-09-15 21:37

Det ser ju lovande ut!

I vilken HFL hittar man änkan Märta Svensdotter med oä. sonen Sven?  Behöll hon barnet, eller lämnade hon bort det?

Anders A

  SVAR 2018-09-15 21:52

Hon finns i Smedby (H) AI:2 (1782-1810) Bild 123 / sid 231  längst ner  och sedan längst ner på  nästa sida, samma sida som Sven Ögren (där Sven sedan blev fosterson).

Smedby (H) AI:2 (1782-1810) Bild 124 / sid 233

  SVAR 2018-09-15 22:28

Letade efter Märta Svensdotters bouppteckning (död 1805-02-07) utan resultat. Varför saknas en bouppteckning tro?

Sven var "Bortgången utan att spörjas". Var detta något som dokumenterades någon annanstans än i HFL?

Hans

  SVAR 2018-09-16 10:12

Många, många bouppteckningar saknas, av olika skäl. B a att för boet var fattig så det inte fanns något att uppteckna.

Vid husförhöret ropades personerna upp, Sven var inte där, han hade inte tagit ut attest, han hade gett sig iväg utan att att tala om vart.

Detta noterades i husförhörslängden, men sedan brydde prästen sig inte mera om det.

  SVAR 2018-09-16 12:46

Det "känns" som om det är rätt Sven som föddes oä. 1801. och som sedan lämnade fosterhemmet utan flyttn,attest.  Märta Svensdotter gifte sig med Daniel Melin 1793, han dog året efter, de fick en dotter Sara som dog omgående.  Man kan väl tänka sig att änkan Märta blev flitigt uppvaktad,  och en av kavaljererna hette Ek.  Det figurerar ytterligare en  vid  Alunbruket med detta namn.  Eric Böerjesson Ek f. 1777,  Al:2 145/275.

Anders A

  SVAR 2018-09-16 16:05

Fosterföräldrarna.

Sven Ögren f. 1769,  Cajsa Jacobsdotter f.1752.  (Hon då 46 år gammal)  De vigdes 12/10 1798.  De fick inga egna barn, tog då oä. fostersonen Sven f. 1801 fyra år gammal, modern, änkan Märta Svensson avled 1805  35 år gammal.

Sven lämnade fosterhemmet ca 1819 och flyttade till Skåne, gruvan i Väsby.  (min teori)

Anders A

  SVAR 2018-09-16 16:17

Man kan ju fråga sig, om det någonstans i kyrkans arkiv finns uppgifter , (efter 1805)  på Svens biologiske fader, som framöver fick betala underhåll till fosterföräldrarna, vilket upphörde vid en viss ålder (och det var då han lämnade fosterhemmet)

Anders A

  SVAR 2018-09-16 17:08

Det var väl så (rätta mig om jag har fel)  betr. oä. barn och namnet på den biologiska fadern. Om inte förr så framgick det när barnet slulle konfirmeras, då först framgår det i bl.a. HFL vad efternamnet skall vara. Jag hittar inget om konfirmationsböcker i S. Möcklebys kyrkoarkiv.

Anders A

 

  SVAR 2018-09-16 17:15

Jag säger inte att detta är fel Sven men där är ett moment.

1. Sven säger att han är född 1805 till prästen i Välinge. Sven i Möckleby är född 1801. En differans på 4 år. Man ryggar lite där. Prästen borde kunna se skillnad på en 14 - åring och en 18 - åring kan man tycka.

Hans

  SVAR 2018-09-16 17:38

För egen del tror jag att 18 år är en rimligare ålder. Det krävs en del mod av en 14-åring att flytta så pass långt, och dessutom tiil ett jobb i en gruva. ( även om han hade taskiga hemförhållande). Frågan är, träffade Sven överhuvudtaget prästen i Välinge? Man har en känsla av att gruvans folk anställdes på mer "lösa boliner", och registrerades inte lika noggrant i HFL. (jag kan ha fel betr. detta)

Det skulle varit intressant om det funnits konfirmationsböcker i S. Möckleby, för där borde i så fall namnet Ek framgå.  Ser att det i Riksarkivet nämns något om bilagor till konfirmationsböcker.  Kan det ev. vara något som ej skannats?  Finns i så fall på Landsarkivet, Vadstena.

Anders A

  SVAR 2018-09-17 12:31

Har kollat lite på tidigare inlägg och uppgifter.

Den första uppgiften finns (om jag läst rätt) i HFL  Al:5 Väsby, Gruvan (1819-1828)   151/137. Inskriven som gruvarbetare nr 49, Sven Ek f. 4/3 1805  , ingen födelseort angiven.  Men här finns inget angivet när han blev inskriven.

Det finns inflyttningslängder för Väsby, men här finns ingen Sven Ek noterad, vilket tyder på att han blev inskriven vid Gruvan utan flyttningsattest.  Året han kom var mellan 1819-1822. Kom han i början på 1822 var han ca 17 år gammal.

I oktober 1822 lämnar han Gruvan och flyttar till  gården Höghult, Välinge  Al:2 (1818-1824) 106/198.  Finns sedan i Välinge Al:3 (1824_1832)  232/222  samt 237/228.

Gifter sig och flyttar till Höganäs där han dör 10/7 1882 i kroniskt lunglidande, 77år 6 mån. och 7 dagar gammal. d.v.s, född 1805.  Finns i Höganäs HFL Al:5 (1876-1884)  243/248.  här noterad som född 3/1 1805 på Öland.

Alla noteringar pekar på född 1805.  Så det är väl detta som får gälla, och fostersonen Sven född 16/3 1801 i Smedby får väl avskrivas?

Men den Sven Ek som dök upp i Väsby kan ju faktiskt ha varit 16-18 år gammal, konfirmerad och med namnet Ek.

I inflyttn.längderna Väsby, Gruvan finns som inflyttad 1826, från Mörlunda, skräddardrängen Nils Peter Ek (men denne är väl kartlagd?)

Har jag missat något?

Anders A

 

  SVAR 2018-09-17 13:39

Betr. skräddardrängen Nils Peter Ek. Lite märkligt är ju att han hamnar i Gruvan, Väsby!, minns inte om du kollade honom.  Finns i Mörlunda HFL (1803-1813)  109/100  Nils Peter f. 29/7 1800. son till soldaten Jonas Ek f. 1769.  Nils Peter har en bror, Sven född 1803 . Har inte kollat vart han tog vägen.

Bettr. Sven Ek född 3/1 1805.  Detta är uppgifter som prästen i Höganäs skrivit in i dödboken.  Men uppgifterna finns inte i någon flyttningsattest, utan är grundade på Sven Eks egna uppgifter i husförhör.

Rätt uppfattat ?

Anders A

  SVAR 2018-09-17 14:27

Sven Ek född 1803 i Mörlunda kan avskrivas, hamnade på annat håll.

Anders A

  SVAR 2018-09-17 16:42

 

Sven kom till Väsby och fördes in i  Väsby AI:5 sid 137  som född 4/3 1805  och   när han så flyttar till Välinge utfärdar prästen en attest.

Av den framgår att Sven kom till Väsby 1819 och själv sagt att han var född i mars 1805 på Öland, men utan att ange  någon födelsedag.

I Välinge skrivs han in som född /3 1805. (AI:2 sid 198)

I nästa längd har en feltoknings skett. Siffran 3  ser lite konstig ut, kladden ovanför gör det inte bättre, det KAN  tolkas som 3/1 och med detta datum skrivs han in i AI:3 sid 222.

Detta födelsdatum får så han behålla livet ut. Nu ser vi här att det var fel. :-)

  SVAR 2018-09-17 18:51

Förstår att jag missat attesten somprästen skrev vid flytten till Välinge.Var hittar jag den?  Den bygger fortfarande på Svens egna uppgifter, född 1805 på Öland och kom till Väsby 1819. Enl. detta var han då 14 år gammal!

Så har vi då namnfrågan. Var han 14 år så var han förmodligen född med namnet Ek, det är väl knappast ett namn som han tog sig vid flytten till Väsby,  men  det vet vi ju faktiskt inte, det finns ingen flyttn.attest som kan berätta detta! Och var han född på Öland ?  Hans J. har ju kollat alla församlingar på Öland!

Hur som helst, ett djärvt beslut av en 14-åring! Som troligtvis hade skäl för att flytta, (och som stämmer in på Sven från Möckleby)

Och jag har inga förslag på hur man letar vidare.

Anders A

  SVAR 2018-09-17 19:12

HFL Väsby (1819-1828)  Al:5  151/137.  Denna längd visar på gruvfolk som blev antagna för jobb i gruvan. Men var bodde folket, dom här människorna måste ju finnas också på adresser i Väsby. Var bodde Sven de här två åren som gruvarbetare?

Anders A

  SVAR 2018-09-17 19:45

Hej alla! Jag är tacksam för all tid ni lägger på min Sven.

Sammanfattningen du gjorde Anders ser bra ut.

Det är inget som säger att Sven faktiskt kom ensam eller att prästen fick rätt på siffrorna när Sven flyttade till Välinge.

Jag har sett att fler i Svens ålder komma till Grufvan. "Problemet" var att de fick anställningsnummer om de tog anställning i stället för att skrivas med sina familjer (om de nu hade några).

Man kan väl säga att Sven kom till Väsby först i alla fall. Annars borde det funnits en attest när han flyttade till Välinge.

2 stycken Sven föds på Öand i mars 1805.

Sven Larsson i Stenåsa 1805-03-09

Sven Andersson i Vickleby 1805-03-07

Får spåra dessa. Tror jag har gjort det vid något tillfälle.

Sedan finns det där stora jobbet. Eftersom Sven kom till Väsby 1819 borde han finnas i HFL i någon annan socken någonstans på Öland 1817-1818. 

Det borde vara bättre än att spåra alla Sven från födseln och framåt. 

Hans

  SVAR 2018-09-17 21:30

Sven (Larsson) i Stenåsa 1805-03-09          Död före 1810

Sven (Andersson) i Vickleby 1805-03-07     Bor kvar på Öland 1820

Sven sa han var född på Öland 1805 i mars. Något av dessa 3 påståenden stämmer inte.

Hans

  SVAR 2018-09-17 22:06

Nu ska jag krångla till det ytterligare.  I början av 1800-talet inrättades sk Pionjärkårer, statliga arbetskompanier där personer (män) som saknade laga försvar hölls till arbete. De kunde arbeta på   t ex fästningsbyggen  - eller i gruvor. Kollar man i mantalslängden för Väsby och stenkolsgruvan  så hittar man en mängd gruvarbetare som tillhör Kungliga Pionjärskåren. De har nummer precis som de övriga gruvarbetarna.

Nu kommer det krångliga. Pionjärskårens arbetare har nummer 1 - 137 i mantalslängden, övriga gruvarbetare har nummer från 200 och uppåt. Om man jämför namn och nummer  i mantalslängden för 1820 (daterad november 1819) med namn och nummer i husförhörslängden AI:5 från 1819  stämmer de överens. Sven Ek hade fått nummer 49 i husförhörslängden. I motsvarande mantalslängd saknas nummer 49 bland Pionjärkårens folk.

Det betyder att  Sven  Ek ännu inte hade kommit till gruvan och fått nummer 49 i november 1819. Det numret var vaccant. (Förre karlen med det numret finns med 1818 i båda längderna, men är borta 1819).

Det betyder också att Sven Ek hade plockats upp någonstans och med tvång förts till gruvan eftersom han saknade laga försvar.

Det passar onekligen bra med den där  Sven på Öland som var "bortgången utan att spörjas".

  SVAR 2018-09-18 08:13

 

Kan det vara så att han plockades upp av någon som hette Ek .Där var ju några som hette det som arbeta i gruvan.

Så tog han det efternamnet .Han har ju inget efternamn i HFL på Öland 

Anita

  SVAR 2018-09-18 09:01

Det finns några intressanta böcker om kolbrytning i Höganäs och nordvästra Skåne där man kanske kan hämta något om arbetsvillkoren om inte annat.

På kolgruvornas tid  av Brita Hardenby och Från stenkol och lera till järnpulver - Höganäsbolaget genom två sekler  av Leif L'Estrade  Den omfattar  1797 -1997.

  SVAR 2018-09-18 10:07

Kungliga Pionjärkåren känner jag igen från en militär släktforskningsbok. Folk som rymde eller misskötte sig i det militära hamnade även de här.

Hamnade man i det militära så fick man finna sig i att få ett "unikt" efternamn. Som Ek kanske.

Kanske det finns något beslut dokumenterat någonstans om att Sven skulle omhändertas. Någon som har koll på vilken det kan tänkas vara? Generalmönsterrullorna?

Hans

 

  SVAR 2018-09-18 12:13

Det var en intressant vinkling på "fallet" Sven Ek som Eva Dalin forskat fram! Det gör det inte lättare att hitta hans föräldrar och födelseort! 

I dag har vi svårt att fatta detta med "saknad av laga försvar" Det var ju i pricip så att även ett barn på 14 år som var utan egen försörjning, kunde gripas och tvångskommenderas till diverse typer av straffarbete.

Och gruvarbete var säkert ett sådant alternativ.  Jag har "läst på" lite  om bl.a. arbetsvillkoren i Höganäsgruvan (mycket intressant) 

År 1797. Höganäs Stenkolsverk bildades.  Den engelske gruvingenjören Thomas Stawford anställdes med uppgift att svara för gruvbrytningen (1797-1831)  Denne  förde noggrann dagbok kring allt som rörde gruvan och finns redogjort i:  "Stawfords dagböcker"  (kan googlas fram)

Exempel:  1799.  Tio pojkar, mellan 10-12 år gamla, från Göteborgs barnhus kontrakterades för minst sju ! års arbete vid gruvan, En kvinna anställdes för att sköta barnen.

1801. Beslut fattades att premiera arbetare vid gruvan som gifte sig och bosatte sig på orten.

1802. Avtal upprättades mella Bolaget och arbetarna. Avtalet ger gruvarbetare/kolhuggare tolv skilling för 9 timmars arbete i gruvan.

1805. Man hade stora besvär med att få arbetskraft till gruvan,  Efter anhållan hos Kungl. Majt erhöll Bolaget 50 båtsmän för arbete i gruvan.

1806. På begäran erhöll Bolaget ett arbetskompani på 23 man från en arbetsinrättning i Karlskrona för sysslolösa och vanartiga personer.

1808.   24 ryska krigsfångar anlände för arbete i gruvan (men avreste 7 mån. senare)

1810.  48 ryska desertörer anställdes för arbete i gruvan.

Så såg villkoren ut för "våran" Sven när han (förmodligen) beordrats till tjänst i gruvan, då ca 14 år gammal.  Men vad man förstår jobbade han i gruvan ca två år innan han fick möjlighet att lämna gruvan och flytta till Välinge.

I de här namnda dagböckerna nämner Stawford, att han satte särskilt stort värde på de arbetare som han lyckats värva från Småland, här nämns bl.a. Ädelfors guldgruva?

Men man får väl utgå från Att Sven hette Ek och att han kom från Öland  - annars finns det ju ingen möjlighet att reda ut hans härkomst.  (d.v.s. att han gett prästen någotsånär korrekta upp gifter i attesten till Välinge)

Anders A

  SVAR 2018-09-18 13:17

Om det stämmer att Sven kom från arbetskompani borde det finnas någon anteckning någonstans.

Myndigeten Allmänna arbetskompanierna hade ett säte i Karlskrona.

Chansen finns att det står i något i fängelselängorna. Får titta i dessa.

Hans

  SVAR 2018-09-18 15:30

Det är bara att önska Lycka Till!

Apropå flyttningsbetyg.  När man läser HFL på gruvans folk ser man att det sällan  anges någon födelseort.  Det var folk som kom från de mest skilda håll. Det kan ju inte ha varit så värst många av dessa som kunde uppvisa flyttningsbetyg. Många var halvkriminella. Hur i all fridens namn kunde man hålla koll på alla?  Var det Bolagets ansvar?

Anders A

  SVAR 2018-09-18 20:26

Jag kollade lite på nätet betr. försvarslösa, hittade några inlägg på Anbytarforum.

Det fanns ett kronoarbetskompani i Karlskrona mellan 1804-1842. Men jag ser att i Riksarkivets material finns inget för den aktuella tiden. Det verkar som om den här inrättningen också gick under namnet Kronoarbetskåren. Arkivalierna förvaras på Landsarkivet, Lund, och förmodligen är inte allt skannat.

Anders A

 

  SVAR 2018-09-18 20:31

Fängelseboken i Karlskrona gav inget mer än kalla kårar.

Ser i boken Soldatforska att på Öland, Borgholm ska ha funnis funnits en arbetsstation för straffångar. Dock nämner de inte när denna var aktiv.

I folkräkningen har Sven Ek Borgholm som hemsocken.

Hans

  SVAR 2018-09-18 20:43

Undrar om du inte läst fel?  Det fanns ett kronoarbetskompani i Borghamn utanför Vadstena. Här fick de intagna syssla med stenarbete.

En initierad på Anbytarforum skriver:  Kronoarbetskårens arkiv, som förvaras på Landsarkivet, Lund, innehåller ganska mycket handlingar från Karlskrona, som antagligen var en av de sista förläggningsorterna för kåren.

Anders A

  SVAR 2018-09-19 09:32

Ett fortsatt sökande efter Sven Ek bygger på hans egna uppgifter om både namn, födelseort och födelseår.

Jag kollade HFL i Räpplinge  Al:2 (1807-1816)  Här finns tre personer med namnet Sven med uppgivet födelseår 1805.  Sid. 227/455,   232/465,   236/473.   Har inte kollat mot födelseboken.

Anders A

  SVAR 2018-09-19 09:38

Det finns en Sven på  211/425  med otydligt årtal.

Anders A

  SVAR 2018-09-19 20:20

De Sven du nämner har jag på min lista.

De Sven med namn som inte är -son namn har jag lägst prioritet på. 

De oäkta Sven är de som är intressantast just nu. Sven som är behov av ett efternamn alltså.

Jag listar dem här med socken.

Gräsgård, 1807-04-06

Högsrum, 1802-02-21 <- Kikar på denna. 

Resmo, 1804-08-17

Södra Möckleby, 1801-03-16  <- Märta Svensdotters påg

Torslunda, 1807-01-23

Ås/Ventlinge, 1806-07-06 

Hans

  SVAR 2018-10-02 19:39

Jag kollade med Riksarkivet var de fått uppgiften att Sven skulle vara född i just Borgholm, Öland.

Länken de hänvisade till visade endast Öland. Så Borgholm verkar bara tagit ur luften.

Jag gjorde lite sökningar på övriga oä Sven:

Gräsgård, 1807-04-06 född i Qvinsgröta, blir garvarelärling i Bergkvara. Där hittar man en garvarlärling Sven Ögren. Födelsedatumet stämmer där dock inte så lite osäkerhet där.

Högsrum, 1802-02-21 <- Flyttar före 1806 till okänd plats med sin mor. Flyttningsattester hittar jag inte.

Resmo, 1804-08-17 född i Gynge hittar inte dem där.

Södra Möckleby, 1801-03-16  <- Märta Svensdotters påg

Torslunda, 1807-01-23 svårläst var i Torslunda han är född och vad moderns förnamn är. C:3 Bild:163 / Sida: 317

Ås/Ventlinge, 1806-07-06 Fader är en Sandberg

Hans

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies