genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Pedersen Hobro, Jens, Kyrkoherde I Äspö, död 16512018-09-24 22:41

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=48177
2013-11-21 10:30 

Jag vet att det finns flera erfarna släktforskare som försökt härleda namnet Hobro. De flesta anser väl att det finns en koppling till staden eller orten Hobro i Danmark. Så detta är bara en lite allmän fråga,  om det finns, eller har kommit fram något nytt om den här släkten tillbaka i tid?  Fråga kan man ju alltid!

Anders A
  SVAR 2013-11-21 10:55

Och att det det ev. finns en anknytning mellan de båda prästsläkterna Hobro och Tinckel från Slagelse, Själland (enl. Bo Lindkvist)


Anders A
  SVAR 2016-03-29 19:25

Jens Pedersen Hobro, Kyrkoherde i Äspö, Östra Klagstorp, Malmöhus län. Inte Finland.

Gift med Ingrid Pedersen Hobro (Tinckel)   född omkring 1605 i Äspö, död 1678.11.05

Jens hade en bror Mads Pedersen Hobro, fodd i Hobro, Jylland, Danmark

Är det någon som känner till något om deras far, Peder, från Hobro Danmark?

Kerstin A

  SVAR 2016-03-29 22:31

Som du säkert sett, så fanns det en kyrkoherde Mads Pedersen Hobro, kyrkoherde i Bjärshög och Oxie. Han fick en son. Stefan Mattsson f, ca 1655, d. 1731, Klockare i Snårestad.  Men ingen har, så vitt jag vet, lyckats hitta uppgifter om denne Mads Pedersen.  Det antas att han är bror till Jens Pedersen Hobro, kyrkoherde i Äspö och Ö. Klagstorp.

Det finns på nätet en intressant utredning om en annan?  stor prästsläkt från Hobro, Jylland, bl.a. en biskop Peder Jensen Schjelderup, som också har en koppling till prästsläkten Tinckel, som fanns bl.a. i Köpenhamn  - och Äspö.

De här prästsläkterna fanns båda i Hobro på Jylland ungefär samtidigt!  Hur många kyrkor och församlingar fanns det egentligen i Hobro vid den här tiden?

Anders A

  SVAR 2016-03-30 10:06

Sedan finns det en utredning som pekar på att Jens Pedersen, kyrkoherde i Äspö och Klagstorp, härstammar från Hobro i Schleswig-Holstein, och där släkten sedan blir adlad Reutercrona!

Googla:  Reutercrona nr 1760-Adelsvapen-Wiki

Anders A

  SVAR 2016-04-04 14:57

Det skulle vara intressant att veta om dert finns någon historisk utredning om staden Hobro och de gamla prästsläkterna härifrån. De flesta, vad jag förstår, vill knyta prästerna i Skåne till Hobro på Nord-Jylland. Men några säkra bevis finns väl inte?

Och allt kan man väl  inte läsa sig till på Google!?  Men här kan man läsa att staden fått sitt namn efter en bro som byggdes över fjordens smalaste del. Namnet Hobro är känt sedan 1449, då nämnt i ett Frihetsbrev för Mariager Kloster. Men platsen/byn/staden  lär ha funnits sedan vikingatiden.

Den enda övriga plats i Danmark med namnet Hobro är den som finns i Holstein vid Dansk-Tyska gränsen.

Anders A

 

 

 

  SVAR 2016-04-04 20:30

Det finns faktiskt en socken Nv. om Hobro som stavades Haubro.

Vem var Christen Andersen Hobro, sogneprest  til Aars og Haubro, präst här mellan 1651 - 1693.

Anders Andersson

  SVAR 2018-08-21 11:28

Hej,

Jens Pedersen Hobro står noterad under sitt latinska namn (Iohannes Petri Hopontanus) i Kjöbenhavns Universitets Matrikel.Tror att han tog examen i Roskilde universitet 24 jan 1620. Jens Pedersens barnbarn Mattias Hobro blev adlad Reutercrona 1720. 
Det har stått på Reutercrona's sidor att eventuellt kan man härstamma från Hobro i Holstein, Tyskland. https://www.adelsvapen.com/genealogi/Reutercrona_nr_1760

  SVAR 2018-08-21 23:50

Det verkar ju kunna stämma att släkten härstammar från Hobro i Holstein.  Har för mig att jag har antecknat ytterligare lite uppgifter om släkten. Om jag hittar detta så återkommer jag. Har för mig att det också handlade lite om gamla kyrkoinskriptioner i Äspö kyrka om bl.a. prästsläkten Tinckel  - men de uppgifterna har du kanske redan?

Anders A

  SVAR 2018-09-02 22:53

Jag tar gärna emot mer om Tinckel. Det är intressant att prästsläkten Jens Pedersen Hobro gifter sig med en annan prästsläkt Tinckel.

Hade de en koppling redan från Jens Pedersens fastlands tid i Danmark?

  SVAR 2018-09-03 11:48

Det finns en del forskning kring prästsläkten Tinckel.  Den äldste är Peder Boesen Tinckel f, ca 1486 i Slagelse, d. ca 1565 i Grönby, gift meBarn: Rasmus Pedersen Tinckel f. ca 1533 i Grönby, d. 1593, häradsprost.  Gift 1. med Marne Albertsdotter f. ca 1540, d. ca 1574 (34 år)  Gift 2. med Margrete Hansdotter född i Landskrona.  Barn: Henrik Rasmusen Tinckael f. ca 1584, d. 1636 i Äspö, kyrkoherde i Äspö. Gift med Eline Simonsdotter.  Barn: Bl.a. dottern Ingrid Henriksdotter Tinckel f. ca 16o5, d. 1678.  Gift med Jens Pedersen Hobro f.?, (uppges härstamma från Hobro i Schleswig Holstein) död 1651 i Äspö, kyrkoherde i Äspö. Barn: Caspar, Henrik, Anna, Karna, Christina, Marena, Dorothea.

Henrik Hobro blev handelsman och rådman i Ystad, gift på 1677o-talet med Anna Tinckel. Deras son Matthias Hobro f. 31/7 168o i Ystad blev volontär vid Drottningens Livreg. och gjorde sedan militär karriär. Blev 172o adlad Reutersvärd (som nr 176o i adelstavlan) Gift 1712 på Ljunghem med Anna Beata Reutersvärd f. 1688, d.1772, dotter till majoren Anders Hof, adlad  fReutersvärd.

Henriks syster Dorothea Hobro f. 1637 i Äspö, d. 1729 i Äspö, gift med Jöns Månsson Rönnow f. 1631, d. 1722, han blev klockare i Äspö.

Det var lite om prästsläkten Tinckel.  Det finns åtskilligt mer om man gogglar på de här namnen.

Jo! Jens Pedersen Hobro hade förmodligen en broder, också han född i Holstein,  Mads Pedersen Hobro som blev kyrkoherde i Bjärshög/Oxie.  Han son, Stefan Mattsson f. ca 1655, d. 1731, blir klockare i Snårestad.

Och fortsätter vi lite till så hamnar vi på "Gästis" i Skivarp. och på Skivarp nr 2o, och sedan i S.by nr 26, (och så småningom i Gislövs Läge )

Anders A

  SVAR 2018-09-03 11:54

Det blev visst lite fel i texten. Peder Boesson var gift med Elena Olufsdotter f. ca 15o2 i Kalundborg, d. ca 1591 i Grönby.

Anders A

  SVAR 2018-09-24 09:54

Betr. prästsläkten Tinckel och gravstenen i Äspö kyrka.

Vid en renovering av kyrkan 1953, hittade man i kyrkgolvet en gammal gravsten med inskriften: Marne Hansdotter död  den 17 oktober 1587, 17 år gammal.  Vem var då Marne Hansdotter? 

I mitten på 1500-talet hette prästen i Äspö/Klagstorp, Hans Mogensen. På äldre dar behövde han hjälp med utövande av prästtjänsten. Den 12/10 1565 prästvigdes sonen Peder Hansen som nu blev medhjälpare till fadern.

Nästa präst i Äspö blev Henrik Rasmussen Tinckel, äldste son till häradsprosten Tinckel i Grönby. Han gifter sig med nämnda Hans Mogensens dotter Marne. ( hon med gravstenen)  Efter Marne Hansdotters död 1587 gifter Henrik R, Tinckel om sig med Eline Simonsdotter. De får bl.a. dottern  Ingar Henriksdotter Tinckel f. 1605, d. 1678.  Hon gifter sig med Jens Pedersson Hobro f. -  d. 1651. kyrkoherde i Äspö. (så var vi framme vid släkten Hobro)

Betr. Marne Hansdotter 1570-1587,  anses hon vara den äldsta  (danska) katolska prästfrun.

(uppgifter om Marne Hansdotter framtagna av bygdeforskaren Egon Prahl)

Anders A

  SVAR 2018-09-24 19:49

En liten rättelse.

Gravstenen över Marne Hansdotter tros vara en av de äldst bevarade gravstenarna över en protestantisk prästfru. Egentligen lämnade Sverige katolicismen först efter ett möte i Uppsala 1600. Men det lär vara så att prästerna i Grönby och Äspö var före sin tid och predikade den Evangelisk-Lutherska läran redan tidigare. Därför är Marne Hansdotter nämnd som protestantisk prästfru.

Henrik Rasmussen Tinckel var som nämnts son till häradsprästen i Grönby, Rasmus Pedersen Tinckel (1533-1623)  Denne var först gift med Marine Albertsdotter (1540-1574)  Omgift med Margareta Hansdotter (1565-1623)Bland barnen fanns bl.a. dottern Anna Rasmusdotter Tinckel född 1560 i Grönby, död 1620 i Malmö. Anna Rasmusdotter Tinckel gifter sig med prästen Bertel Jespersen född 1545 i Bigum, Hobro, Jylland. död  1633 i Malmö.  Bertel Jespersen blir präst (kapellan) i Malmö St Petri. I äktenskapet föds bl.a. sonen Caspar Jesper Bartholin (1585-1626)  Denne blev en myckert känd person, så småningom adlad och inräknad som en av de mest kända lärdomssläkterna i Danmark.

Så lär prästsläkterna sett ut i Grönby och Äspö för ca ett halvt årtusende tillbaka. (enl. bygdeforskaren Egon Prahl)

Anders A

  SVAR 2018-09-24 22:41

En liten rättelse.

Gravstenen över Marne Hansdotter tros vara en av de äldst bevarade gravstenarna över en protestantisk prästfru. Egentligen lämnade Sverige katolicismen först efter ett möte i Uppsala 1600. Men det lär vara så att prästerna i Grönby och Äspö var före sin tid och predikade den Evangelisk-Lutherska läran redan tidigare. Därför är Marne Hansdotter nämnd som protestantisk prästfru.

Henrik Rasmussen Tinckel var som nämnts son till häradsprästen i Grönby, Rasmus Pedersen Tinckel (1533-1623)  Denne var först gift med Marine Albertsdotter (1540-1574)  Omgift med Margareta Hansdotter (1565-1623)Bland barnen fanns bl.a. dottern Anna Rasmusdotter Tinckel född 1560 i Grönby, död 1620 i Malmö. Anna Rasmusdotter Tinckel gifter sig med prästen Bertel Jespersen född 1545 i Bigum, Hobro, Jylland. död  1633 i Malmö.  Bertel Jespersen blir präst (kapellan) i Malmö St Petri. I äktenskapet föds bl.a. sonen Caspar Jesper Bartholin (1585-1626)  Denne blev en myckert känd person, så småningom adlad och inräknad som en av de mest kända lärdomssläkterna i Danmark.

Så lär prästsläkterna sett ut i Grönby och Äspö för ca ett halvt årtusende tillbaka. (enl. bygdeforskaren Egon Prahl)

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies