genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Cervin, Christian, Klockaremål Vanstad Tolånga, 17432018-08-11 00:34

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76868
2018-08-09 13:28 

Hej

Jag leter efter Christian Cervin Klockaremål Lunds Domkapitel

Christian Cervin Vanstad Tolånga Volym 19 Handlingsnummer 13.

På  Riksarkivet har dom den.

Jag har försökt och hitta den men det är hopplöst.

Är där någon med bättre ögon

Tacksam för hjälp.

mvh Peter Friman

 

  SVAR 2018-08-09 16:20

Sök i Nad. Lunds domkapitel. Just klockaremål är inte scannad. FIIE:19 heter volymen 1743-1744.

 

Eva M

  SVAR 2018-08-09 17:38

Jag har hittat den 19 volymen 1743-1744 på Rlksarkivet Den är Scannad

Men jag hittar inte  Christian.

MVH Peter

  SVAR 2018-08-09 18:09

Klockarehandlingar

Den finns på Riksarkivet

Peter

  SVAR 2018-08-09 18:54

Dom mindre bokstäverna på Vänster sida

Klockarehandlingar MÅL

Peter

  SVAR 2018-08-09 20:05

Lunds domkapitel, Register, SE/SVAR/LLA-121120008/ R/FIIe:1-88 (1680-1891), bildid: A0005305_00037

Det här är ett register upprättat med skrivmaskin, alltså ett gammalt register. Handlingarna är scannade 2010. Det ser ut som att handlingarna ligger lösa i en mapp. Nr. 13 kan ligga på fel ställe i mappen, eller i en annan mapp eller så har någon tagit dokumentet med sig hem. Det kan hända.

Jag var förr en hel del på Rigsarkivet/Landsarkivet i Köpenhamn. Var förvånad att man själv kunde plocka fram många arkivalier i självbetjäningsmagasinet. Det kan man inte längre sen man upptäckte att många dokument hade försvunnit och såldes på svarta marknaden. Nu är Rigsarkivet rena Fort Knox.

Eva M

 

  SVAR 2018-08-09 21:11

Tack ska du ha Eva

På Riksarkivet fick man upp sidan.

Arkiv Domkapitlets i Lund Arkiv .

Men då på vänster sida så stod där med små bokstäver Klockarehandlingar mål och jag trycktre på det och fick fram den boken som vi nämnt den är skriven för hand.

mvh Peter

  SVAR 2018-08-10 08:07

Jag fann också boken nr 19. Den är scannad.  Fann du det aktuella äendet?

Eva M

  SVAR 2018-08-10 10:42

Jag hittar det inte NEJ

Peter

  SVAR 2018-08-10 22:45

Börjar på bild 307 i volymen.

 

/Paul
 

  SVAR 2018-08-11 00:34

Tack Paul

mvh Peter

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies