genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Petzold, Carl Joh., Tyskland, 2018-07-05 22:13

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76633
2018-07-03 13:22 

hej. Jag ser att denna man har flera olika förnamn i olika böcker. Hans finns nämnd i tidigare tråd här http://www.scangen.se/efterlysningar.php?action=ny&svar=2854#top

Det gäller han som är född i tyskland 9 nov eller dec 1786. I vissa böcker står det att han är från Pommern och i vissa Schleswig. Jag undrar om någon försökt hitta mer om honom i böcker från Tyskland/Polen? Jag har nog hittat det mesta om honom i svenska böcker  förutom var han är begravd  

Med vänlig hälsning, åsa

 

 

  SVAR 2018-07-04 16:49

Tillägg. Nu hittade jag i en av husförhörslängderna att de först skrivit Schleswig och sedan strukit över och skrivit Schlesien som ligger på ett tredje ställe i Tyskland.. jag har dessutom hittat honom i militära rullor i Sverige redan 1807. 

  SVAR 2018-07-04 18:52

NameCarl Joh. Petzold

GenderMale

Death Date28 Aug 1853

Death PlaceYstad, Malmöhus, Sweden

Age67

Birth Date1786

Eva M

  SVAR 2018-07-04 18:55

Enl. ddss.nu dog han i Ystad Sankt Petri av kolera. Bodde på nr 259. F.d. trumpetare.

Eva M

  SVAR 2018-07-04 19:41

En googling ger att Gamla kyrkogården i Ystad anlades 1812 och 1848. Nu dog han ju i kolera, kanske begravdes offren på ett annat ställe. Säkert finns det  någon Ysta historiker som vet.

 

Eva M

  SVAR 2018-07-04 19:44

Vi har ett koleraminne mellan Revhusen och Tobakshejdan, där nu färjorna har tilläggsplatser. Jag talar om Karantänen, ett par träkåkar byggda 1849. 

Koleran hade då gjort sig påmind i grannlandet och spred sig över sundet på 1850-talet. Kulmen nåddes 1853 då ett par hundra personer i Ystad dog i farsoten. De begrovs där ute i sanden men flyttade i senare tid in till vigd jord på gamla kyrkogården ...

Från Ystad Allehanda.

Eva M

  SVAR 2018-07-05 22:13

Tack Eva. Ska ta en utflykt till ystad en dag och kolla på kyrkogården,

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies