genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hellgren, Gretha, Häggdånger, gift 3 nov 18052018-06-24 19:29

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76604
2018-06-21 13:56 

Greta Hellgren enligt husförhörslängd född 14 nov 1778! Men var?

Den 3 nov 1805 gift med Erik Sivertsson i Häggdånger.

Barn Brita 12 mar 1807, Märta Brita 26 jul 1810, dödfödd flicka 12 dec 1812, Eric 20 nov 1814, Abram 25 nov 1816, Andreas 24 nov 1819 och Nils Petter 10 jan 1822.

Greta Hellgren dog 2 dec 1849 i Högsnäs, Häggdånger. Hennes man Eric Sivertsson Dahlstedt dog 23 dec 1860 i Högsnäs.

 

  SVAR 2018-06-22 14:06

I Härnösand domkyrkoarkiv  vigdes 10 jul 1795 "Sjöman Johan Hellgren  ,med ???" och 1797 "Sjöman  Paul Hellgren och Jungfru Chr. Almgren"

Kan dessa sjömän vara bröder till Grea Hellgren?                                                                                                                                                                                                                                                         

  SVAR 2018-06-24 19:29

Johan Hellgren född 17720424

Hustru Helena Pehrsdotter  17650303

Magdalena   1794

Johan            1796

Pehr               1798

Jöns                1799

1802 flyttade familjen in i Stigsjö socken på Sörgården-

Eventuellt bror till Greta Hellgren.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies