genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson /Malmgren, Mårten, Norra Åby, född född 5/3 17762018-05-26 13:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76424
2018-05-24 19:00 

Hej!

Jag fick en förfrågan från S. Åby Hembygdsförening betr. en person som söker sina anor till nämnde Mårten Svensson född 5/3 1776 i Norra Åby nr 2 (S. Åby)  Mårtens far heter Sven Mårtensson, gift med Kjerstina Pålsdotter på Norra Åby nr 2, född i S. Åby 25/8 1751. De får sonen Mårten f.5/3 1776. Var är Sven Mårtensson  född och var gifter han sig med Kjerstina Pålsdotter.. 

Mårten Svensson hittar jag i Hammarlöv där han vigs 7/8 1801 med Anna Pehrsdotter från Hammarlöv. Cl.l (1689-1810) 238/248. Jag läser det som att Mårten här anges som snickaregesäll från Malmö?  Det föds sedan fyra barn i Hammarlöv. 1803, 1806, 1808, 1811. Sedan återfinns inte familjen i Hammarlöv.  När sonem Pår föds 27/3 1811 i Hammarlöv anges fadern son Karabinjär Mårten Malmgren Men jag hittar honom inte i soldatregistren.

Mårten Svensson Malmgrens föräldrar Sven Mårtensson/ Kjerstina Pålsdotter, "försvann"  från N. Åby nr 2.  Jag hittar dom i V. Värlinge,  Kjerstin finns noterad som dopvittne 1808 när sonsonen Sven föds i Hammarlöv  Cl:l   211/222.  Och Västra Värlinge återfinns o Bodarps socken   Bodarp Al:l (1814-1823)  bild 56.  Här återfinns  husmannen Sven Mårtensson f. 1/9 1740  var?  död !815 i Bodarp?  Hustrun Kjerstina Pålsdotter f. 25/8 1751 i Norra Åby. död i Bonarp 1822.  Men jag hittar dem inte i dödboken?

Så frågan är.  Var föddes Sven Mårtensson 1/9 1740. Var gifte han sig med Kjerstina Pålsdotter f. 1751 i N. Åby?

Vart tog familjen Mårten Svensson Malmgren i Hammalöv vägen efter 1811 då sonen Pär föddes ?

Någon som kan ge ledtrådar?

Anders A

 

 

  SVAR 2018-05-24 20:35

Hej Anders

Här är lite hjälp att börja med Mårten Malmgrens hustru dog i Hammarlöv 2/3 1847 du hittar dem i Hammarlöv Al:7 1846-1850 29/25 och Mårten själv dog 15/4 1862 i Håslöv

Han finns på Håslöv Al:9 1861-1875 22/18.Tillsamman med sonen Olof och hans familj .Olof var klockare i Håslöv.

Anita

  SVAR 2018-05-24 20:44

I Håslöv Cl:3 1813-1867 132/255 Svens död och 144/279 Kjerstinas död

Anita

  SVAR 2018-05-24 23:49

Hej Anita och tack för uppgifter! Sven Mårtensson var 75 år vid sin död 1815, då kan det stämma att han var född 1/9 1740.  Tyvärr framgår det inte i HFL var han var född, han dök ju upp i Norra Åby  1776, står då noterad som inhyses på N. Åby nr 2, det var väl i samband med giftermålet med Kjerstina Pålsdotter på N. Åby nr 2.  Frågan är var paret gifte sig, där kan ju möjligtvis finnas noteringar varifrån Sven Mårtensson hörde hemma. Sonen Mårten föddes ju 5/3 1776 i N. Åby (S. Åby församling)  så dom gifte sig väl strax före.

Och fam. flyttade, som framgått, till Håslöv/Bodarp.  Men jag har inte lyckats hitta barnen som föddes efter 1776.

Anders A

  SVAR 2018-05-25 00:12

Kan ju tilläggas att jag har uppgifter på Kjerstina Pålsdotters föräldrar.  Far: Påhl Larsson f. 4/5 1704 i Lilla Beddinge, d. 16/4 1786 i N. Åby nr 2.  Gift med Hanna Jeppsdotter f. 11/10 1714 i N. Åby nr 2, d. 18/5 1782 i N. Åby nr 2.  De fick 11 barn, däribland Kjerstina f. 1751.

Anders A

  SVAR 2018-05-25 14:29

Nej, det kan bli svårt att hitta mer data på Sven Mårtensson född 1/9 1740.  Han dyker upp först vid sonen Mårtens födelse i N. Åby nr 2 (S. Åby församling)   står då noterad som  inhyseman på N. Åby nr 2, gift med dottern på nr 2 Kjerstina Pålsdotter född 25/8 1751 i S.Åby.

Vid sonen Mårtens födelse är fadern ca 35 år och modern 25.  De bör då båda haft anställningar under flera år.  Lite konstigt att de inte vigs i S. Åby (hennes hemförsamling).

Så enda möjligheten är väl att leta rätt på vigselort i församlingarna kring S. Åby - Håslöv (det var ju till Håslöv/Bodarp dom sedan flyttade efter sonen Mårtens födelse.

Anders A

  SVAR 2018-05-25 14:55

Det kan ju också tilläggas att vid sonen Mårtens dop 10/3 1776  S. Åby Cl:2 101/95, finns det inga dopvittnen som kan härledas till Sven Mårtenssons släktsida.

Anders A

  SVAR 2018-05-26 10:30

Det verkar svårt att hitta vart Sven Mårtensson med hustru Kjerstina Pålsdotter  tog vägen efter sonen Mårtens födelse i N. Åby nr 2.

Anita hittade dem i Håslöv dår Sven Mårtensson dog 21/1  1815, och Kjerstina 19/9 1822.

Fam. finns i Håslöv först  omkring 1792.  Bodarp/Håslöv Al:l (1772-1793)  bild 256.  Fam. består då av:  Sven Mårtensson 52 år.  Kjerstina 41 år, Påhl 6 år, Bengta 12 år,  Karna 11 år,  Hanna 4 år. (sonen Mårten har då lämnat familjen)

Så frågan är var familjen "mellanlandade" mellan   Norra Åby 1776 och Håslöv 1792?

Sonen Mårten f. 5/3 1776  vigdes 7/8 1801 I Hammarlöv med Anna Pehrsdotter.  Mårten står då som inflyttad från Malmö som  snickare?   Enl. Centrala soldatregistret blev han antagen som karabinjär vid Skånska Dragonreg. år 1803 och fick avsked 1815.  I soldatregistret är födelseåret 1781, vilket är fel.

Men, som sagt, var Sven Mårtensson är född är så här långt fortfarande oklart.

Anders A

 

 

  SVAR 2018-05-26 11:14

Betr. karabinjären Mårten Malmgren och lite militärhistoria.  Mårten tillhörde Skånsk karabinjärregementet (Mörnerska regementet)  Förmodligen deltog han då i : Slaget vid Bornhöft 1813.  Och troligtvis också vid den föga heroiska  insatsen av Mörnerska regementet vid bondeupproret i Klågerup 1811.

Anders A

  SVAR 2018-05-26 13:14

Anders

Här kommer lite till .Jag tror att Sven och kjerstina gifte sig 27/8 1775 i Skegrie Skegrie Cl:1 1688-1783 bild 21/sid 11

Vad jag har kommit fram till så skulle Svens far vara Mårten Nilsson f. 1706 i Käminge död 1768 V. Värlinge gift med Bengta Påhsdotter  död 1778 i V.Värlinge på nätet hitta jag en uppgift om att de skulle gift sig 1741 i räng men har inte kollat upp det .

Sven och Kjerstina var någonstans i Håslöv/Bodarp för barnen föddes där.

Bengta 24/2 1779 död 8/12 1814 Håslöv Cl:2 1752-1849 bild 266sid30

Karna 17/12 1781 död 18/12 844 ö. Svenstorp Svedala gift med Olof Blomberg Håslöv Cl:2 268/32

Påhl 1/8 1786 Håslöv Cl:2 273/37 och Hanna 16/7 1789 Håslöv Cl:2   276/40

 

Anita

  SVAR 2018-05-26 13:29

Sven Mårtenssons bouppteckning Skytts häradsrätt Flla:35 bild 3200/sid 623 och fadern Mårten Nilssons bouppteckning Skytts häradsrätt Flla:18 bild 197 /sid 385

Anita

  SVAR 2018-05-26 13:43

Strålande Anita!  Skall kolla lite mer! (men packar nu för en vecka i Grekland)

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies