genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Stenfeldt, , Nyteboda/Vånga, 1920-tal2008-03-04 16:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=7614
2008-03-03 19:39 

Under 1920-talet skall det ha funnits en man som hette Stenfeldt i eller omkring Nyteboda, Vånga. Nyteboda ligger i skärningen mellan olika församlingar men enligt hörsägen skall det röra sig om Vånga då det gällde Stenfeldt.Stenfeldt innehade den affär/lanthandel som tidigare drevs av Harry Martinssons föräldrar. Är det någon som känner till något om denne Stenfeldt??
  SVAR 2008-03-04 07:48

Har du inget namn på eller årtal
  SVAR 2008-03-04 11:00

Hej. Tyvärr har jag inte mycket mer att komma med. Det finns uppgifter om att han skulle haft ett hembiträde som hette Anna och var från Örkened. Med henne skall han troligen fått barn. Enligt obekräftad uppgift födde Anna tvillingflickor under perioden 1920-1927. Anna skall ha varit född omkring 1905. Detta är de enda uppgifterna som finns i nuläget. Hoppades på att det var någon som hade kunskap om namnet Stenfeldt så man fick en hållpunkt att börja på. Hälsningar Lars
  SVAR 2008-03-04 11:35

Detta Nyteboda ligger i Jämshögs församling.
  SVAR 2008-03-04 14:53

Hej Bo. Är Du säker på att affären låg inom Jämshögs gräns. Det finns Nyteboda som tillhör Örkened och en del tillhör Vånga och även Jämshög är med i bilden så det är inte solklart. Jag vet inte var affären var belägen. Kan Du ge mig ett tips? /Lars
  SVAR 2008-03-04 15:32

Hej på Er. Om man läser om Harry Martinssons liv och leverne så framkommer det faktiskt som så att modern sålde affären i Nyteboda och öppnade en ny i Gylsboda, Lönsboda. Året var 1909. Betty, alltså modern, trodde på bättre omsättning där. Så hon och deras sju barn flyttade dit.Fader satt inlåst bakom lås och bok. Det kan inte vara den affären - platsen.. Hälsningar Eivor
  SVAR 2008-03-04 15:47

Om det gäller den affär i Nyteboda som drevs av Harry Martinssons föräldrar Martin Olofsson och Betty Svensson, så ligger den i Jämshögs församling. Harry Martinsson och hans syskon är födda i Jämshög. Det är riktigt att de överlät affären 1909 och flyttade till Gylsboda. Jag utgår dock från att du menar att Stenfeldt övertog affären i ett senare skede, inte från Olofssons. Du kan läsa mer om Olofssons på http://web.telia.com/~u40916940/cirkel/2.html
  SVAR 2008-03-04 16:17

Tack Bo. Nu vet vi var vi skall börja sökandet i alla fall. Stenfeldt tog troligen över affären i ett senare skede efter det att Betty flyttade till Örkened. Troligen finns ett mellanled. Om Eivors undran om det kan vara affären i Örkened så är det inte den som det gäller. De uppgifter som kommit fram talar om Stenfeldt och affären i Nyteboda. /Lars
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies