genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jonasdotter, Maria, Bondegärde, Gällstad, levde 1755 - 17632018-05-03 06:23

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76314
2018-04-27 18:09 

Maria Jonasdotter fick med Jöns Bengtsson följande barn i Bondegärde: Bengt den 7 dec 1755, Stina den 4 okt 1758, Ellika 23 jan 1761 och efter flytten till Gjökåkra Torp i Södra Säm:  Johannes 11 dec 1763 och Jonas 7 jul 1767.

Jöns Bengtsson var först gift med Karin Swensdotter och fick då Annika den 22 sep 1750 och Ellika 22 sep 1752.

Men varifrån var Jöns Bengtsson, Maria Jonasdotter och Karin Swensdotter och när ägde vigslar rum?

Jöns Bengtsson omnämns som soldaten Jöns Göttbom under tiden i Södra Säm!

  SVAR 2018-04-27 21:35

Hustru Karin Swensdr i Bondegerde efter barnsbörd 32 Gällstad C:2 173/342

Enklingen Jöns Bengtsson i Bondegerde och Pigan Maria Jonasdr Pråhärarg. Gällstad C:2 188/372

 

  SVAR 2018-05-03 06:23

Generalmönsterrulla SE/KrA/0023/0/499(1768)

791 - 41 - Gjökåckra Öfverg. - Jöns Bengtsson Giöthbom - 11 qvart 1 tum lång prästg - 45 - tj år 5 3/4 -gift - Lam i höger ??? Får afsked.

Han tog värvning 1762 boende i  Gällstad. Han var född cirka 1723.

Hittat följande alternativ: 17230104 Jonas Bengtsson Lilla Bergsgården i Smula socken.

17220707 Jonas Bengtsson i Torpa Hestra son till Bengt Jonsson och Annica Andersdtr

17220819 Johan Bengtsson i Getare Södra Ving

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies