genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Norström, Jean Hindrik, Arnäsholm, Ljushult, gift 24 mars 18102018-04-13 21:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76141
2018-04-02 12:44 

"Factori - smeden Jan Hindr Norström på Arnäsholm, pig Anna  Andersdr på Sjöslätt" (Ljushult C:4 198/366)

Jean Hindrik född 1776 i Värmland.

Har hittat följande:

Norra Råda AI:1 (262/220) Jean Hindric 23 dec 1776 son till Johan Alldrin och Cherstin Spångberg.

Han fanns även i Norra Råda AI:5 b (1811 - 1815)  Flyttade aldrig!!!

 

Sillerud CI:6 (133/238t) -  1776  Jan Hindrik  i  Takane  föddes den 9e döptes 11 September

Fader: Olof Hindriksson   Moder:Maria Jeansdr

Sillerud - Flyttat 1785 jul 3: 10 "Olof Hindersson med hustru  och barn från Bjurdahlen till Ågärderud"

Bjurdalen i Sillerud, Ågärderud i Vårvik!!!

Vårvik AI:3  276/27 - "Olof Hindricksson  1742, Hustru Maria Johansdr  1743, Sven 1775, Anna 1780, Caisa 1784"

Jean Hindrick saknades i barnaskaran!!! Var tog han vägen? Dog han som ung?

Jean Hindrik Norström 1776 - Det finns flera orter i Värmland som kunnat vara orsak till efternamnet!!! Men var föddes Jean Hindrik???

 

  SVAR 2018-04-13 21:38

Jan Hinric Norström föddes 25 mar 1780 i Ericsdal, Gåsborn (C:3 34/50) Hans föräldrar gifte sig

1 nov 1778 "Knipsmeden Anders Nordström från Eriksdahl och Gåsborns Församling samt Mästarsmedsdotern Caisa Stina Gefwert vid Geijersholm"

Stina Caisa föddes 6 nov 1760 på Geijersholm, dotter till Jan Hindricsson Gevert och Lena Christophersdotter/Erichsdotter.

Norra Råda EI:1 137/249 : 25 jul 1744 "Mestersvennen Johan Henrichson wid Geijersholm och Pigan Lena Erichsdr"

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies