genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Sven Gustaf, Björsäter Västergötland, född 18242018-04-01 08:25

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76094
2018-03-31 07:34 

Hej! jag söker i SVAR efter Sven Gustaf Andersson f. 10 nov. 1824 Björsäter, Västergötland, föräldrar Anders Jakob Svensson f. 1780 o. Maria Gustavsdotter f. 1791. Jag kan inte hitta Sven Gustaf, fick han familj? var levde han? vänlig hälsning Inger

  SVAR 2018-03-31 08:24

Björsäters kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13036/A I/9 a (1838-1845), bildid: C0049658_00166

 

1840 flyttar han till ett ställe som jag läser som Södertörn eller Södertöm. Jag kan inte finna hinom i utflyttningslängden. Om stället är inom pastoratet?

Eva M

  SVAR 2018-03-31 09:41

Hej Eva! det finns inget sådant namn i pastoratet, jag kan inte heller hitta när han dog? vänlig hälsning Inger
  SVAR 2018-03-31 10:47

Avsked fr Göta Livgarde 15 maj 1852
Göta livgardes församling (AB, A) AIa:5 (1851-1860) Bild 54 / sid 50

 

 

  SVAR 2018-03-31 12:09

Hej o. tack alla! men var letar man efter hans dödsdatum? emigrerade han kanske? vänlig hälsning Inger
  SVAR 2018-03-31 14:46

Han finns inte i emiweb, men OK alla finns inte med.

Eva M

  SVAR 2018-03-31 15:03

Hej igen! vet du var man letar efter hans dödsruna? Hälsningar Inger
  SVAR 2018-03-31 15:55

Ja, på t ex familysearch.

Eva M

  SVAR 2018-04-01 08:25

Hej! där har jag kollat,han kanske bytte namn? vänlig hälsning Inger
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies