genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jansson Bergsman, Lars, Värmland?, född 15 april 18262018-03-30 16:04

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76080
2018-03-30 12:12 

Söker ursprung, Födelse ort.Far och Mor. 

Lars Jansson Bergsman var gift med Ingeborg född Persdotter Berggren född 1823, födelseort okänd.

Lars och Ingeborg var bosatta i Ekshärad, Värmland, Sverige 

Lars Jansson Bergsman hade nummer 57 som soldat bosatt i Bergsäng Ekshärad Värmland 

  SVAR 2018-03-30 14:38

Han heter Jan Larsson Bergsman är f. i Ekshärad 15/4 1826.

Ekshärads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13100/C/4 (1800-1846), bildid: C0037004_00147

Far Lars Jansson och mor Kerstin Larsdotter i Södra Snöre.

Ekshärads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13100/A I/22 (1845-1850), bildid: C0036981_00033

Ekshärads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13100/A I/24 (1851-1856), bildid: C0036983_00041

Hustrun är också född i Ekshärad 8/8 1823 enl. hfl .

Ekshärads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13100/C/4 (1800-1846), bildid: C0037004_00124

Föräldrar Pär Pärsson och Marit Ersdotter i Busjöåsen.

Eva M

  SVAR 2018-03-30 14:57

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/216 (1851-1855), bildid: A0028191_00194

Här är han i Värmlands regemente, Älvdals kompani nr 57, Det stär att han är f. i Ekshärad 15/4 1826.

Eva M

 

  SVAR 2018-03-30 16:04

 

I Ekshärad (S) AI:34 (1876-1880) Bild 48 / sid 488 har du Jan Larsson Bergsman tillsammans med
hustru 2:a gifte Stina Maria  Olsdotter och barn från de båda äktenskapen
 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies