genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Mgnusdotter, Anna Greta, Undenäs (R), född 18102018-05-11 12:03

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=76067
2018-03-28 20:10 

Hej!

Söker min mormors mormor. Klarar inte av att hitta henne och hennes far o mor..

Tacksam för hjälp.

  SVAR 2018-03-29 13:24

Hej Irene, det behövs fler uppgifter för att hitta rätta Anna Greta, har du uppgifter om hon var gift, hade barn, var hon dog etc

Hälsningar

Ingrid

  SVAR 2018-03-29 13:38

Undenäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13601/C/5 (1798-1825), bildid: C0053146_00065

Anna Greta f. 5 jan. 1810. Föräldrar Magnus, Britta Jansdotter i Dunders vid Igelstad, Fadern saknar efternamn.

Eva M

  SVAR 2018-03-29 17:44

Värsås kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13639/A I/5 (1833-1843), bildid: C0053456_00133

Anna Greta Magnusdotter f. 5 jan 1810, Undenäs och d. 17 feb 1843 i Värsås. Gift med Joseph Johansson Ljung f. 1 dec 1811 i Grevbäck. Barnen Johan Petter f. 17 nov 1837. Anders f. 15 aug 1837 och Christina f. 16 juni 1842. Samtliga barn födda i Värsås

Kan det vara din Anna Greta?

Hälsningar
Percy

  SVAR 2018-05-11 12:03

Hej!

Jag har missat svaren inte hittat tillbaks.

Ja visst är det min Anna Greta hon var gift med Josef johansson Ljung.hon var född 1810-01-05 Undenäs, död i Värsås.

Mitt släktskap;

Irene Kristina Andersson är dotterdotters dotterdotter till Josef Joseph Johansson Ljung:

            Johansson Ljung, Josef Joseph (1811 - 1867)
         dotter: Josefsdotter, Kristina Ch (1842 - 1922)
      dotter: Persson, Ada Cecilia (1883 - 1947)
   dotter: Johansson, Märta Kristina (1926 - 2009)
dotter: Andersson, Irene Kristina (1948 - )

 

Hälsningar

Irene

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies