genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson, Anders, Törringe, levde 18492018-03-17 22:09

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75968
2018-03-17 13:45 

Jag har försökt att följa Anders Jönsson i husförhörslängderna. Dock har han flyttat fram och tillbaka väldigt ofta, vilket gjort det svårt att följa honom.

Anders är inte född i Fosie 21 eller 27 oktober 1813.

Törringe AI:2 (1846-1861) Bild 55 / sid 72 (AID: v112875.b55.s72, NAD: SE/LLA/13429)

Jag är ganska säker på att detta är Anders, nu i Kabbarp.

Tottarp AI:2 (1821-1838) Bild 71 / sid 67

Vänliga Hälsningar Viktor Strömberg

 

  SVAR 2018-03-17 15:58

Hej!

Jag blir inte riktigt klok på vilken Anders Jönsson du försöker följa.  Är det inte han som finns i Törringe Al:2  55/72,  f. 27/10 1813 i Fosie, d. 26/5 1879 i Törringe, gift med Ingar Olsdotter f 28/4 1813 i Törringe, med 7 barn ??

Anders A

  SVAR 2018-03-17 16:16

Jo det är honom jag menar. Alltså Anders i Törringe.

  SVAR 2018-03-17 18:47

Inte lätt att följa honom i husförhörs- och flyttn.längder.  Vad jag kommit fram till är att han är född  21/8 1813 i Hyby  Cl:4 (1793-1814)  163/162, Vinningetorp.   samt. Hyby Al:4 (1813-1817)  Vinningetorp  16/7

Sedan finns han bl.a. i Tottarp  Al:2 (1821-1838)  Kabbarp 4-6  71/67. Inflyttad från Hyby 1828, gossen Ansers Jönsson (15år)  Han kom naturligtvis då från föräldrahemmet i Hyby.  Så småningom dyker han upp i Törringe, står i någon notering som inflyttad från Nevitshög 1844.  I en annan notering står han som inflyttad till Törringe 1839.

Den 24/10 1849 vigs han i Törringe med änkan Ingar Olsdotter, båda då 36 år gamla.  I HFL Törringe Al:2  (1846-1861)  55/72  finns han med både egna och hustruns tidigare barn. Den 6/12 1849 födds deras gemensamma dotter Karna.

Den 26/5 1879 dör husmannen Anders Jönsson i Törringe. Hustrun Ingar Olsdotter flyttar till Hyby samma år.

Hur Fosie kommit in i bilden har jag inte klarhet i.  Förmodligen har han haft en anställning här  (han var ju 36 år när han gifte sig och hann väl flytta runt en del fram tills dess)

Anders A

 

  SVAR 2018-03-17 19:37

Anders Jönssons far Jöns Nilsson f. 1882, dör i Hyby 1827.  Modern Karna Andersdotter f. 1791 gifter om sig med Sven Olsson f. 1792.  Karna Andersdotter dör 1840?  Sven Olsson gifter om sig med Elna Andersdotter f. 1817.

Sonen Jöns Andersson finns som dräng på gården, Hyby  Al:8 (1833-1850)  11/4.  Först i denna HFL noteras Anders Jönsson som född  1813 i Hyby.

Anders A

  SVAR 2018-03-17 22:09

Jag utgick från att Anders Jönsson var den som flyttade från Tejarp nr 6 1839 till Skabersjö (Skabersjö ligger ganska nära Törringe) och försökte sedan följa honom bakåt i tiden.

Jag har ett svagt minne av att jag sett både Anders Jönsson född i Vinningetorp 22 aug 1813 och Anders Jönsson född i Fosie född 21/27 okt 1813 i Hybys husförhörslänger (vid olika årtal). Dock lyckades jag aldrig koppla ihop dem innan.

Vänliga hälsningar Viktor Strömberg

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies