genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsdotter, Botilla, Röstånga, född 18502018-03-13 12:47

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75913
2018-03-13 07:39 

Vill ha hjälp med delar av texten på bilden angående Botillas födelse. Vad står det innan Pigan Johanna Olsdotter och vad står det på hela sista raden. Alltså under Modern 28 år

 Bilden kommer från Riksarkivet: Röstånga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13326/C I/3 (1826-1861), bildid: C0068690_00098

Klicka för en större bild

2018-03-13_Botilla_Nilsdotter.GIF
  SVAR 2018-03-13 09:56

Hej, 

Inhyses, Pigan Johanna Olsdotter å Nr. 3 Röstånga, Modern 28 år gammal, 2:dra resan lägersmål

Hälsningar

Ingrid

  SVAR 2018-03-13 10:00

Det står inhyses samt 2dra resan lägersmål.Det senare betyder könsumgänge mellan ogifta åtalbart fram till 1855,böter både för kvinnan och dubbelt upp för mannen. MVH Birgitta
  SVAR 2018-03-13 12:47

Tack för informationen. Josefina födde en o.ä son 1843. Han och Botilla har dock inte samma efternamn, så de har förmodligen inte samma far.

Percy

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies