genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hindriksdotter, Anna Cajsa, Skephult, gift 22 April 18362018-03-30 23:41

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75854
2018-03-10 03:20 

Anna Cajsa Hindriksdotter gifter sig med Andreas Andersson den 22 April 1836 i Skephult. De får barnen Anders Johan 21 jun 1836, August 27 okt 1841, Carl Johan 6 okt 1843, Johan Peter 18 dec 1845, Johan Hindric 4 okt 1848, Lars Magnus 28 jul 1851 och Anna Christina 2 jun 1854.

Före äktenskapet mellanlandade Anna Cajsa i Roasjö, vilket innebar att hon angavs Roasjö som ursprung!!! Men uppgift saknas varifrån hon kom ursprungligen?

Hon finns inte i att lokalisera vare sig i Södra Älvsborgs län eller i Jönköpings län.

Vore hjärtligt tacksam att hitta var hon var född!!!

  SVAR 2018-03-30 15:18

Roasjö AI:1 - 41/18 - Ladubacken, Ljushult

Sexdrega AI:3 - 43/54 - Ladubacken, Ljushult

Sexdrega AI:14 - 44/58 - Ladubacken, Ljushult

Sexdrega AI:15 - 42/52 - Klerhults Qvarn

Hindrik Norström 1776 i Värmland

Anna Andersdotter 17830421 Sjöslätt, ljushult C:3 bild 159

Vigsel: 24 mar 1810 i Ljushult C:4 198/366 - "Factori-Smeden Jan Hindr Norström på Arnäsholm Pig Anna Andersdr på Sjöslätt"  Annas föräldrar gifta den 17 okt 1765 i Ljushult C:3 bild 85 "Drängen Anders Månsson ifrån Siöslätt, med Pigan Ingeborg Johansdotter dersammastädes"

Anna Cajsa 18100901  Arnesholm, Ljushult C:4 60/94!  Flyttar 1825 till Örby

Andreas  18131101  Ladubacken, Ljushult C:4 66/104!

Johan Erik 1817         Ladubacken, Ljushult  Dog 18180214 Ladubacken

Ljushult C:4 77/126!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Johan Erik  18190402  Ladubacken, Ljushult C:4  77/126

Maria Lena  18240124  Ladubacken, Ljushult C:4  90/150!

  SVAR 2018-03-30 23:41

Factor-smeden Jan Henric Norström föddes den 23 dec 1776 i Norra Råda i Värmland

Son till Mäster Jan Aldrin och Kjerstin Spångberg

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies