genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Åkesson, Ola, Fjälkinge, 1741, läshjälp2008-03-01 11:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=7572
2008-02-29 21:38 

Som framgår av bifogade bild insomnade Ola Åkesson i herranom den 19 januari. Alla andra på detta uppslag hade inte denna fina text utan de begrovs bara. Vad kan orsaken tlll skillnaden vara? Kan förklaringen ligga i de båda sista raderna i notisen som jag inte kan läsa? Tacksam för hjälp.

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

Ola_aakesson,.JPG
  SVAR 2008-03-01 00:56

Nej, det är inget märkvärdigt med den texten. "sedan han här i wärlden lefwat hade 45 åhr"
  SVAR 2008-03-01 11:10

Tack för hjälpen Anders. Notisen lyder sålunda: 1841 dem 19 jan. afsomnade i herranom Ola Åkesson i Fjelkinge och blev begrafven den 25 ejusdem sedan han här i wärlden lefvat hade i 45 åhr. I dödboken finns för 1841 22 notiser.Endast en av dessa hade en motsvarande formulering och då gällde det byns skolemästare. Övriga notiser är av denna art: den 20 maj begrofs gårdmannen Jöns Persson, 56 år gammal. För dessa finns endast angivet dag för begravningen men inte dödsdagen. Däremot finns för övriga nästan alltid angivet en titel, t ex gårdmannen, gårdkvinnan eller ryttaren medan Ola Åkesson saknar sådan. Vilka slutsatser kan dras av ovanstående fakta? Betraktades Ola Åkesson av prästen som "lite finare" än övriga döda det året så när som på skolemästaren eller kan det finnas andra förklaringar? Tacksam för synpunkter. Sven-Olle
  SVAR 2008-03-01 11:55

Jag har inte tidigare reflekterat över formuleringen, men "i herranom" är lite högtidligare och kanske prästen ville på så sätt visa att han uppskattade Ola Åkesson mer än genomsnittet. Jag bara spekulerar fritt. Vad betyder egentligen "i herranom"? I Herrens namn? Märkligt nog hittar jag inga bra förklarande texter med hjälp av Google. Ännu märkligare hittar jag inte ordet i SAOB.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies