genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Aldrich, Erik, Lundsbergs Torp, Seglora, död 6 okt 18182018-04-04 13:48

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75549
2018-02-12 22:39 

Erik Aldrich dog 6 okt 1818 - "slog sig till döds genom fall i en eka på Eskilsfjärden" - han var då 40 år gammal.

 

Med sin hustru Kerstin Bengtsdotter fick de följande barn - Johannes född 19 apr 1802 på Lundsbergs Torp, Anna Britta född 30 jul 1805 på samma ställe, Anders född 18 jul 1808 därstädes, Anna Stina född 16 sep 1810 på Landsbergs , Lisa Johanna född 27 dec 1815 på Landsbergs Torp. (Seglora C:3 146/273, 162/305, 175/331, 186/353, 210/401)

Kerstin Bengtsdotter född någonstans den 25 jun 1774. Men var?

De flyttar in på Lundsbergs Torp. Men var gifte de sig?

Var föddes Erik Aldrich 1778?

Var föddes Erik Aldrich 1778?

  SVAR 2018-02-13 22:38

Vigsel i Kinnarumma - (C:2 161/311) - "Dr och soldaten Eric Alrik fr. Seglora Sn med Pig Kiersti BengtsDr fr. Fageråhs"

Kerstin föddes i Kinnarumma 25 juni 1774, dotter till Bengt Larsson och Stina Larsdotter.

Soldat Eric Alric ÄR-05-10991798 saknar Patrikoniu

  SVAR 2018-04-04 13:48

ÄR-05-1099-1798     Allric Eric    Vedens kompani    Antagen 17980530   Avsked 18180906    Född 17780000    Avliden  18180906

Soldatnoteringar: Roten blev vacantvid mönstringen på Örby hed 1797 och blev ersatt den 30 maj 1798 med drängen Eric Hansson som fick soldatnamnet Allric. etc.

Eric Alldric 1778 var egentligen Eric Hansson född den 17 aug 1770 i  Bogryd, son till Hans Månsson och Anna Eriksdotter!!!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies