genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Alexandersson, Gustav/Stina, Norra Sandsjö Buggeryd, död 19562018-03-12 18:07

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75533
2018-02-12 18:13 

Gustav Alexandersson Norra Sandsjö Buggeryd. Hustru Stina d.1956.

Söker far/farföräldrar till Gustav och Stina.. Han utvandrade till Amerika och tog efternamnet Sander vid tillbakakomsten.

Söker också tidigare ägare till denna Buggerydgård och eventuella kopplingar till Näset under Äpplaholm.

  SVAR 2018-02-12 18:33

Alexandersson, Gustaf Ernst

Buggeryd Norregård

Död 29/4 1942.

Kyrkobokförd i Norra Sandsjö kbfd (Jönköpings län, Småland).

Född 22/8 1887 i Norra Sandsjö (Jönköpings län, Småland).

Gift man (28/6 1918).

Är det han här? Han utvandrade 1912.

Eva M

  SVAR 2018-02-12 18:35

Alexandersson f. Isaksson, Stina

Buggeryd N. G. 2:4

Död 26/1 1956.

Kyrkobokförd i Norra Sandsjö kbfd, Norra Sandsjö kn (Jönköpings län, Småland).

Född 28/11 1883 i Järna (Kopparbergs län, Dalarna).

Änka (29/4 1942).

Anm:
Gift 19180628

Eva M

  SVAR 2018-02-12 19:31

Det måste vaea rätt man och kvinna, Vet man när han kom tillbaka och då med efternamn Sander?

Föräldrar till Gustf? Bodde även de på samma gård?

 

  SVAR 2018-02-12 21:04

Norra Sandsjö kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00265/A II a/1 (1897-1906), bildid: 00014158_0013

Buggeryd Söregård

Hans far hette Alexander Carlsson f. 26/4 1843 i Norra Sandsjö. Modern Mathilda Gustava Svensdotter f. 13/9 1846. Flera syskon.

Du kan själv slå upp på Riksarkivet.

Eva M

  SVAR 2018-02-12 21:17

Norra Sandsjö kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00265/A II a/10 (1915-1921), bildid: 00014167_0004

Han och hustrun flyttade in den 19/7 1919 från USA. Hustrun tycks ha lagt till namnet Liss. Hon är amerikansk medborgare och har ett frejdbetyg från 1905 från Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Vigseldatum är enl. egen muntlig uppgift.

En son f. 1920.

Eva M

T o m 1929 är församlingsböckerna scannade. Namnet Sander är inte nämnt.

  SVAR 2018-02-12 21:34

Karlsson, Alexander

Buggeryd Södergård

Död 31/8 1920.

Kyrkobokförd i Norra Sandsjö (Jönköpings län, Småland).

Född 26/4 1843 i Norra Sandsjö (Jönköpings län, Småland).

Gift man (3/5 1873).

Här är fadern.

Eva M

  SVAR 2018-02-12 21:35

Karlsson f. Frej, Matilda Gustafva

Buggeryd Södergård

Död 10/1 1931.

Kyrkobokförd i Norra Sandsjö (Jönköpings län, Småland).

Född 13/9 1846 i Norra Sandsjö (Jönköpings län, Småland).

Änka (31/8 1920).

och modern.

Eva M

  SVAR 2018-02-12 21:46

Järna kyrkoarkiv, Dalarnas län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10501/C/6 (1862-1887), bildid: F0008186_00357

Stinas föräldrar hette Liss Isac Ersson och Stina Nilsdotter i Myrbuske, s. 640 i hfl.

 

Eva M

  SVAR 2018-02-13 08:27

Finns det uppgifter på far/morföräldrar till Alexander resp. Stina?

  SVAR 2018-02-13 13:25

Norra Sandsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00265/A I/10 (1844-1850), bildid: C0022679_00273

Det finns ingen födelsebok för 1843 pga av att delar av arkivet brann i slutet av 1800-talet.

Det finns en husförhörslängd: s. 258 Buggeryd S.gård

Alexander Carlssons far hette Carl Jonasson f. 26/9 1804 i Sandsjö. Modern hette Anna Gro ? (eller om det ska vara Gr. =Greta) Petersdotter f. 1807 i Sandsjö.

Flera barn.

Eva M

 

  SVAR 2018-02-13 13:33

Norra Sandsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00265/A I/6 (1815-1824), bildid: C0022675_00217   s. 208

Buggeryd Mellangård. Carl Jonassons far hette Jonas Johansson f. 25/9 1768. Modern hette Britta Jonasdotter f. 1781.

Carl J. är äldsta barnet.

Det finns ingen födelsebok för hela 1800-talet så Anna Gr. Petersdotters födelse kan jag inte finna.

Eva M

  SVAR 2018-02-13 17:49

Det är så roligt att få hjälp och komma vidare i detta.

"Familjen" verkar att ha bott på tre Buggerydgårdar. Finns det möjliget att se vem som bodde var och under vilka tidsperioder??

  SVAR 2018-02-13 17:51

Vad är ett "frejdbetyg"?

  SVAR 2018-02-14 09:21

Frejdbetyg är ett intyg om personens karaktär.

Eva M

  SVAR 2018-02-14 09:32

Du kan ju själv numera använda Riksarkivets söktjänst  gratis. Följ  mina hänvisningar framåt och bakåt så långt det går. Kyrkoarkivet i Norra Sandsjö har luckor på grund av branden.

Jag har inte erfarenhet av att söka ägare till gårdar osv  Det bör finnas register. Jag vet att Lantmäteriet har en söktjänst men hur den fungerar vet jag inte. Sen kan ju gårdar ha styckats upp och fått nya beteckningar..

I gamla tider var det oftast äldste sonen som övertog gården.

 

Eva M

 

  SVAR 2018-02-14 10:49

Kontakta Sandsjö Hembygdsförening (googla)  De har både kartor och litteatur från församlingen, bl.a. en bok: "Sandsjö-socken och samhälle"  336 sidor av Georg Fors, det är möjligt att den finns att låna på bibliotek.

Anders A

  SVAR 2018-02-15 12:44

I inlägg 2018-02-12 21:17 står det "En son född 1920" Detta måste vara Nils Sander som jag har träffat ett antal gånger. Jag vill minnas att han hade en syster som var ett par tre år yngre. Finns hon inte med? Och vad kan förklaringen till detta i så fall vara?

  SVAR 2018-02-15 13:45

I Sv Dödbok finns följande notering:  Nils Sander f. 31/10 1920 i N. Sandsjö, d. 12/2 2000 i Bodafors, N.Sandjö. Frånskild man (18/11 1976)

Av någon anledning finns han inte noterad i födelseboken.

Anders A

 

  SVAR 2018-02-15 14:59

Norra Sandsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00265/C/5 (1920-1928), bildid: 00014187_00013

 

Sonen är nr 77 i födelseboken. Nils Gustav.

Eva M

  SVAR 2018-02-15 15:00

Sander, Nils Gustaf

Skolgatan 13 A
571 62 Bodafors

Död 12/2 2000.

Folkbokförd (1997) i Norra Sandsjö, Nässjö kn (Jönköpings län, Småland).

Född 31/10 1920 i Norra Sandsjö (Jönköpings län, Småland).

Frånskild man (18/11 1976).

Eva M

  SVAR 2018-02-15 15:08

Norra Sandsjö kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00265/A II a/12 (1921-1929), bildid: 00014169_00048

Vivian Gustafva f. 10/8 1922. Hon är avliden men jag kan inte säga när för min version av Sveriges dödbok är bara till 2009.

Eva M

  SVAR 2018-03-12 18:07

Tack för allt detta!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies