genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Sahlberg, Carolina Sahlberg, , född 18252018-05-25 22:13

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75505
2018-02-10 21:31 

Söker föräldrar och syskon till Carolina Sahlberg gift med Johannes Svensson Fleischer 1823-1883 Kristianstad. mvh Bertil Nord

 

  SVAR 2018-02-11 14:05

Sveriges dödbok.  Karolina Fleischer född Sahlberg  24/10 1824 i Kristianstad stadsförsamling, d. 14/6 1912 på nr 227 Kristianstads stadsförsaml.

Problemet är, det föddes ingen Karolina (Carolina)  på detta datum i Kristinstads stadsförsamling. Men det är nämnda födelsedatum som följer henne i alla husf.längder, utom en,  Kristianstads stadsförsamling Al:9 (1849-1855) 68/65  hus nr 92.  Här noteras hon som född 15/10 1823 i Näsby, vilket inte heller stämmer med födelseboken.

År 1824 föddes det tre med namnet Carolina, samtl. födda som oäkta. Den enda med enkelt förnamn, Carolina, föddes 11/9 1824, mor: pig. Katarina Stoltz.

Namnet Sahlberg hette förmodligen fadern.  Karolina födde sedan tre oä. barn Johan Petter 13/12 1849. Botilla f. 4/3 1852.  Axel Ferdinand 6/7 1855. Den 25/4 1859 gifter hon sig med atilleristen Johanns Svensson Fleischer, vid Kristianstads garnison, f. 22/3 1823 i Hishult. Med honom föds två barn, Carl Vilhelm f. 21/1 1860, Maria Lovisa f. 18/7 1862.

Det är vad data jag hittat på Carolina Sahlberg.  Frågan är då, vem är då  Sahlberg, den trolige fadern till Carolina?

Anders A

 

 

  SVAR 2018-02-11 14:20

På Kristianstads garnisonförsamling föds 21/5 1825  Charlotta Desideria, dotter till konstapel Anders Sahlberg f. 26/2 1797 i Malmö, hustu Märtha f. 6/1 1796 i Malmö.  De har tidigare barnen Johanna f.1819,  Carl August f. 1823.

Det är den Sahlberg jag hittat som tidsmässigt kan stämma in i sammanhanget. Men om han är far till Carolina återstår  att bevisa.

Anders A

  SVAR 2018-02-11 14:43

Hittar följande på Geni.

Nils Sahlberg född 1804, murargesäll i Näsby, gift 1 med Helena Thorsson, gift 2 med Catharina Stoltz, d.v.s. hon som står som mor till den oä. dottern Carolina f. 11/9 1824.

Anders A

  SVAR 2018-02-11 15:57

Enligt www.ddss.nu under Nosaby föds det en flicka vid namn

Maria född den 15 oktober 1832 i Nosaby, föräldrar Murare Nils Sahlberg, Näsby och Chatrina Stolts (41år)

Hälsningar

Ingrid

  SVAR 2018-02-11 16:15

Murargesäll Nils Sahlberg (28)  och Catharina Stoltz (40)  gifter sig 19 september 1832 i Nosaby

Giftoman etc. Styffadren Bengt Petterson i Skeinge?

Källa: Nosaby DDSS

Ingrid

 

  SVAR 2018-02-11 16:37

Bouppteckningen efter Catharina Stoltz finns under 

Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIIb:49 (1838-1840) bild 1670 sid 165

I bouppteckningen omnämns två flickor, Christina 13 år och Maria 1 år gammal

Hälsningar

Ingrid

  SVAR 2018-02-11 17:17

Missade att Nosaby var en egen församling. 

Catharina Stoltz fick ytterligare ett oä. barn, Christina f.30/3 1827 i Kristianstads stadsförsaml. (Då blev dom inte färdiga att gifta sig förrän 1832!)  En kval. gissning är att Nils Sahlberg är far till både Carolina f. 1824 och Christina f. 1827.  På vilken adress bodde de efter giftermålet?

Efter Catharina Stoltz död 6/9 1838, gifter murargesällen  Nils Sahlberg om sig 21/9 1839 med pigan Helena Thorsson f. 1799.

Anders A

  SVAR 2018-02-11 20:49

Hej Anders och Ingrid! Stort tack för ert stora engagemang kring Carolina Sahlberg. Min mormors mormor var just Carolina Sahlberg f 1824. Vi har aldrig riktigt kommit vidare på denna gren så det var intressanta synpunkter från er. Låter ju troligt med muraren Nils Sahlberg och Catharina Stoltz. Får gå vidare med dessa uppgifter och se vad jag kan hitta .   Stort tack till er båda /Bertil

  SVAR 2018-02-12 10:59

På 1830-talet bor Carolina Sahlberg med föräldrar på Ö. Storgatan 110 i Kristianstad.

Al:6 (1837-1844)  217/214

Anders A

  SVAR 2018-02-12 16:50

HEJ

Det är fel Carolina ni har hittat

Den rätta Carolina sahlberg f 24 okt 1821 och 24 okt 1824 i husförhören

1856-60 bodde hon på fattighuset nr 246 s1792 flyttar till garnisonförsamlingen 1859 och gifter sej 1859 i garnisonförsamlingen med Johannes Svensson FLEISCHER.

där har funnits två Carolina Sahlberg det är inte den som är född 11 sept 1824

Nils Sahlberg och Catrina är inte föräldrar till Carolina.

Peter

  SVAR 2018-02-12 16:58

Enligt vigsel notisen 1859 så ska hon ha en bror 

  SVAR 2018-02-12 19:56

Det handlar om samma Carolina, problemet är att hon har fått olika födelsedata i HFL.

I fattighusnoteringen  Al:13 (1856-1860) 364/1793  finns hon som född 24/10 1821. Här finns hon med de oä. barnen Johan Petter f. 13/12 1849.  Bothilda f. 4/3 1852.  Axel Ferdinand f. 6/7 1855.

1859 gifter hon sig på garnisonförsamlingen med Johannes Svensson Fleischer f. 22/3 1823 i Hishult Familjen finns sedan på garnisonen  Al:6 (1858-1866) 232/238, här anges Carolina Sahlberg som född 24/10 1824.

När oä. dottern Bothilda föds 4/3 1852, finns en adress angiven, nr 92,  Al:9 (1849-1855) 68/65, här finns Carolina Sahlberg med sina oä. barn. Här anges hon som född 15/10 1823 i Näsby.

Så frågan är när och var hon är född, och vad föräldrararna hette.  Kollar man genom födelseböckerna från 1821 till 1825, så finns det  8 st födda med namnet Carolina och ingen far med namnet Sahlberg. 7 av dessa Carolina har dubbla förnamn, utom Carolina f. 13/9 1824 som oä. med moder Catharina Stoltz.  Denna Catharina Stoltz f. 1794, får ytterligare en oä. dotter Christina f. 1827.  1832 gifter sig Catharina Stoltz med murargesällen  Nils Sahlberg från Näsby, född 1804.  Stutsatsen är att Nils Sahlberg  är far till  Carolina Sahlberg f. 13/9 1824 framgår av HFL  Al:6 (1837-1844)  217/214  Här finns föräldrarna Nils Sahlberg/Catharina Stoltz och dottern Carolina Sahlberg f. 13/9 1824.

Anders A


 

  SVAR 2018-02-12 20:22

Det finns fyra olika födelsedatum på Carolina Sahlberg, fattighusnoteringen 24/10 1821,  garnisonsnoteringen 24/10 1864. noteringen vid dotterns Bothildas födelse, där Carolina anges som född 15/10 1823 i Näsby.  Samt noteringen, född 13/9 1824 som oä. dotter till Catharina Stoltz och Nils Sahlberg.

Anders A

  SVAR 2018-02-13 14:07

Det återstår att följa Carolina Sahlbergs levnadsöden från det hon sist noterades 1838 boende på Ö Storgatan 110 i Kristianstad  Al:6 (1837-1844) 217/214.  Hon var 14 år gammal vid moderns död 6/9 1838.  Fadern gifter om sig 21/9 1839 med Helena Thomsson f. 1799.  Förmodligen flyttar Carolina då hemifrån för en pigplats i staden.  Det finns en marginalanteckning i den här längden om att Nils Sahlberg flyttar 1841, men vart?

Nästa notering betr Carolina Sahlberg finns när  oä. sonen Johan Petter föds 13/12 1849  i stadsförsaml., ingen adress noterad.  Nästa notering är när dottern Bothilda föds 4/3 1852  Al:9 (1849 -1855)  Vad står det antecknat i högermarginalen?   Nästa notering är när sonen Axel Ferdinand föds 6/7 1855, ingen adress noterad.

Nästa notering är den från fattighuset Al:13 (1856 1860) 364/1793 där Carolina nu bor med sina tre oä. barn. Noteringen härefter är när Carolina Sahlberg gifter sig 25/4 1859 på garnisonen med Johannes Svensson Fleischer f. 22/3 1823 i Hishult.  Familjen finns sedan noterad på garnisonen  Al:6 (1858-1866)  här finns då ytterligare två barn.  Carl Vilhelm f. 21/1 1860,  Maria Louisa f. 18/7 1862.  Här finns också en notering om att sonen  Johan Petter  vårdas av mamsell Littorin.

Så det gäller att kartlägga Carolina Sahlberg från det hon lämnade hemmet 1838, 14 år gammal, fram till att första sonen Johan Petter föddes 13/12 1849.  (för att slutligt komma fram till att det är rätt Carolina Sahlberg det handlar om "hela vägen")

Anders A
 

  SVAR 2018-02-13 15:22

enligt födelseboken fick Katarina en son Johannes 10/2 1813 och en dotter Carolina 14/10 1815 en dödfödd dotter 11/4 1823 sedan Carolina 11/9 1824 Christina 27/3 1827 alla oäkta och Maria 15/10 1832 när hon var gift med Nils Sahlberg .Förmodligen dog de två äldsta men varför står inte Carolina född 1824 med i bouppteckningen hon finns ju med i husförhörslängden mycket märkligt 

Anita

  SVAR 2018-02-13 16:00

Hej Anita! Det vore ju roligt om det gick att reda ut den här säkthistorien!

Efter det Nils Sahlberg gift om sig 1839, flyttade han och Helena Thomsson till Örkened.  Inflyttn.längd Örkened B:l (1826-1861)  bild 21, inget barn finns noterat ( vart tog den treåriga dottern Maria vägen?)  Jag kan inte tyda på vilken adress dom hamnade i Örkened.

Betr. Maria Sahlberg f. 24/3 1838, så gifte hon sig så småningom med sergeanten Carl Erik Sundgren vid Skånska Dragonreg.  (men det får bli en annan historia)

Anders A

  SVAR 2018-02-13 16:56

I Kristianstad Al:3 470/934 finns Katarina med två barn innan Carolina är född Den första Carolina dog 1/2 1818

Men än en gång varför finns hon inte med i bouppteckningen

Anita

 

 

  SVAR 2018-02-13 17:46

Anita

 Carolina ska ha en bror 1859 vigsel notisen

HAN FINNS INTE HELLER PÅ BOUPPTECKNINGEN

PETER

  SVAR 2018-02-13 17:53

kristianstad garnison 1859 vigsel

H S AF BRODERN

PETER

  SVAR 2018-02-13 18:31

Mystiskt!  Vem är då denne broder?

Det kan ju faktiskt vara så att Nils Sahlberg INTE är far till Carolina f. 11/9 1824.  Utan att Carolina vid  giftet 1832 mellan Nils Sahlberg och Catharina Stoltz, blev fosterdotter och sedan fick namnet Sahlberg och därför inte finns med i bouppteckningen. Vad som talar för detta är ju också att Nils Sahlberg endast skulle vara ca 19 år när han gjorde den 12 år äldre Catharina  Stoltz med barn.

Att det är rätt Carolina vi följt råder det väl inget tvivel om, men vem var då hennes far?

Finns det någon bouppteckning efter Carolina, död 14/6 1912 ?

Anders A

  SVAR 2018-02-13 18:49

Bouppteckn. slutar 1911.  Så den får beställas från Landsarkivet. Men föga troligt att den kan ge något, som ex.vis en efterlämnad broder,  Carolina blev ju 88 år gammal.

Anders A

  SVAR 2018-02-13 19:09

Kan det ev. finnas utförligare uppgifter i  vigselboken betr. namnet på brudens giftoman (brodern). I så fall får väl de också sökas på Landsarkivet

Anders A

  SVAR 2018-02-13 20:29

Brodern är Johannes som föddes 1813

Anita

  SVAR 2018-02-13 22:35

Tack Anita för att du hoppade in i handlingen och löste den här gåtan!  Tack också till Peter som envist pekat på den här okända brodern. Själv hade jag knappast rett ut det.

Det fanns visserligen ett par alternativ till.  Carolinas okände biologiska far kunde ju haft en son, som i så fall skulle vara halvbror till Carolina.   Nils Sahlberg kunde ev. också haft en okänd son som ev. skulle kunna kallas halvbror till Carolina.

Anders A

  SVAR 2018-02-13 23:36

Och anledningen till att  syskonen Johannes och Carolina inte finns  i bouppteckningen efter Catharina Stoltz, är ju lite märkligt

Anders A

  SVAR 2018-02-14 08:55

De har nog dåligt koll på allting för i bouppteckning efter Catarina 1838 står där att Maria är 1 år men hon är född 1832 så då måste hon vara 6 år

Så det här med olika födelsedatum på Carolina får man nog ta med en nypa salt

att det är rätt Carolina är jag övertygad om hon fick nog efternamnet Sahlberg när mamman gifte sig med Nils sen om det är han som är fadern lär vi nog inte få veta.

Anita

 

 

  SVAR 2018-02-16 11:42

Stort tack till er alla än en gång. Fantastiskt engagemang och otroligt detektivarbete.Med vänliga hälsningar Bertil

 

 

  SVAR 2018-05-25 22:13

Det var ju intressant.

Anders. Kommer du ihåg ett detektivarbete i maj 2012 i Börringe, ( Högseröd), Gudmundtorp och Södra Rörum. Inblandade inspektoren Johan Stoltz ohh Maria Palmgren?

Catharina Stoltz i Kristianstad är deras äldsta dotter. Hon bör vara född i Högseröd 1794, Sedan har jag en lucka fram till 1813 då hon får sonen Johannes Johan Petter heter han ibland. Hon får allt som allt 6 oakta barn i Kristianstad. Hon siktade antagligen emot att gifta sig med en militär. Dopvittnena till något av barnen tyder på det. Om Carolina Sahlberg är dotter till Nils Sahlberg är oklart. Maria som var 1 år vid Catharinas bortgång togs om hand av brodern Johannes Född 1813. Han var gift med sin styvfars äldre syster ca 15 år äldre än han. Det är delikata släktförhållanden. Den flicka som antogs vara 6 år vid moderns död dog liksom en son båda födda inom äktenskapet.

Det finns en släktgren i Danmark som har gjort en förträfflig släktutredning och som har lyckats belägga att Johan Stoltz var ladufogde i Hjära gård åren 1795- 1800 ungefär (genom grannars bouppteckningar där Stoltz har köpt inventarier vid en auktion). Själv tillhör jag grenen från  Madame Palmgrens andra äktenskap i Skeinge Verum.

Finns intresse så ställer jag gärna upp för vidare kontakter. Min släktforskning har legat i träda efter min makes hastiga frånfälle 2016.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies