genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Bengt, Klamby, född 1788-12-142018-02-09 15:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75482
2018-02-08 14:28 

Söker föräldrar till denne Bengt och även syskon!

Anita J

  SVAR 2018-02-09 10:15

Bengt född den 4 december 1788 Brandstad, Klamby döpt den 6 ejusd.

Föräldrar: Anders Bengtsson och Kirstina Jönsdotter

Källa: Brandstad CI:2 (1749-1789) bild 54 sid 

Från den 1 februari 2018 har alla fri tillgång till Riksarkivets digitala arkivinformation. Du hittar över 100 miljoner digitala arkivhandlingar i Digitala forskarsalen. 

Hälsningar

Ingrid 

  SVAR 2018-02-09 13:29

I HFL  Al:1 (1803-1810)  15/11 Klamby nr 9  samt  HFL Al:2 (1812-1815) 20/33  Klamby nr 9.  Här finns familjen med barn. Men födelseuppgifterna stämmer inte i den första längden.  I andra längden finns sonen Bengt med rätt födelsedatum, gift med Hanna f. 20/7 1789 med sonen Ola f. 25/3 1806.  Föräldrarna finns på samma adress. Bengt har förmodligen övertagit hemmanet och föräldrarna bor på undantag.

Anders A

  SVAR 2018-02-09 15:31

Bengt Andersson f. 14/12 1788 i Brandstad, hustrun Hanna f. 20/7 1789, var?  Son Ola f, 25/3 1806.  Ola finns inte noterad i födelseboken Brandstad. Föräldrarna var 18 resp. 17 år vid Olas födelse. Var vigdes dom?  Vigselåldern var vid denna tid 15 år för kvinnor och 18 för män ( om dessa kunde anses försörja en familj)

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies