genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persdotter, Martha, Torp, född 17172018-02-06 10:11

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75450
2018-02-05 15:34 

Hej!

Jag har en ana Martha Persdotter som ska vara född i Torp c:a 1717. Är det någon som vet var detta Torp ligger?

Martha dör i Djuramåla, Tingsås, Kronobergs län 1787. Hon har då bott i Tingsås sedan åtminstone 1756 då en son föds där. 

Marthas son verkar bli smed och hennes man står som ömsom mjölnare och smed. När barnen föds verkar de bo på Stenfors bruk i Tingsås. 

Maria 

 

  SVAR 2018-02-05 15:40

Det Torp jag känner till, är Torps församling på Orust i Bohuslän.

Anders A

  SVAR 2018-02-05 15:43

Torpa församling finns i Kronobergs län.

 

Eva M

  SVAR 2018-02-05 16:18

Ja det bör ju vara Torpa i Kronobergs län.  Men det finns ingen Martha född 1717. och i HFL  (1717-1722)  finns namnet Martha, men inga födelsedata.

Anders A

  SVAR 2018-02-05 16:22

Tack för hjälpen! 

Anders, var hittade du Martha i HL? Var bodde hon? Vilka var hennes föräldrar? Hade hon syskon?

Jag har inte heller hittat henne född 1717. Årtalet kanske inte stämmer. 

Maria 

 

 

  SVAR 2018-02-05 23:41

Jag kikade i HFL  Torpa (1717-1722)   Här finns lite namn , bl.a. Martha,  men det finns inte angivet födelsedatum på någon i den här HFL.   Men hon finns som sagt inte i födelseboken

Anders A

  SVAR 2018-02-06 10:11

Hej Anders!

Jag förstår inte. När jag går in  och kolla husförhören i Torpa socken kan jag se att det finns olika gårdar och att där står olika namn. Jag kan däremot inte läsa/tyda namn varken på gårdarna eller personerna. 

Maria

 

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies