genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lundgren, Gudmund/Gumme, Lund? Kristianstad?, född 17652018-02-04 12:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75417
2018-02-04 01:40 

Söker Gufmund/Gumme Lundgren som när han gifter sig 1791 i Karlshamn i Blekinge uppges komma från Kristianstad (L). Lite senare kan man i Karlshamns husförhörslängder se att hans födelseplats helt plötsligt anges till Lund (M). Behöver jag säga att han varken finns i Kristianstads eller Lunds födelseböcker. I Lund kryllar det av folk som heter just Lundgren varför det är väldigt svårt att "gissa" sig till något alls. Husförhörslängder finns inte heller för den tiden. Har försökt med utflyttningslängderna men kan inte se någon Gudmund Lundgren som flyttar bort heller.

Kanske det finns någon här som vet något lite mer? I så fall tar jag tacksamt emot alla tips och trix.

Vänligen

Lena A L

  SVAR 2018-02-04 08:17

Karlshamns kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13199/H II/4 (1790-1799), bildid: C0057582_00126

Svarvaregesällen Gudmund Lundgren kom 1791 från Kalmar till Karlshamn. Det står inte varifrån han kom eller när och var han är född.

Eva M

 

  SVAR 2018-02-04 12:25

På Geni finns en släktnotering på svarvarmästaren Gudmund Lundgren f. 2/2 1765 i Lund.  Men det finns ingen Gudmund noterad i födelseböckerna 1765  i  Lundaförsamlingarna. Så uppgifterna är antagligen från någon HFL?

Anders A

  SVAR 2018-02-04 12:35

Namnet Lundgren kan han ha tagit som gesäll, vilket pekar på att han hade anknytning till Lund. Men, som påpekats, det fanns visst många med det här namnet vid den här tiden i Lund, så fadern kan mycket väl ha hetat Lundgren.

Anders A

  SVAR 2018-02-04 12:48

Som svarvargesäll tillhörde han ett skråämbete, dessa fanns endast i städerna. Som gesäll  var det vanligt att att man sedan gav sig ut på gesällvandring för vidareutbildning för mästarbrev.  Det finns , om jag minns rätt, skråarkiv med uppgifter om gesäller och mästare i olika hantverksyrken, och förmodligen också i Lund.

Anders A
 

  SVAR 2018-02-04 12:55

Det fanns ett svarvarämbete i Lund,  Googla:  Svarvarämbetet Lund i Malmöhus län- Arkiv Digital

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies