genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Rudberg, Carl, Östra Torsås, född 169207312018-02-04 21:01

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75386
2018-02-01 20:14 

Hej!

Kan någon hjälpa mig att tyda "födelse/dopannonsen" för Carl Rudberg. Han föddes 16920731 i Östra Torsås. "Födelse/dopaanonsen" finns på bild 1017/ sidan 180 i Östra Torsås födelse- och dopböcker 1689-93.

Maria

  SVAR 2018-02-02 20:21

d 31 julij christnades Carl Rudberg i Siöabohl.  Fadderna: Johan i Ingelstad, Esbjörn i Sunnansiö. Johannes i Siöabohl, Nils Kåhre i Torsås

h Malena i Ingelstad, pig Maria ibidem, pig Maria i Nybbele

  SVAR 2018-02-02 20:39

Tack Eva! 

Oerhört snällt av dig att hjälpa mig. Har verkligen försökt att läsa/tyda själv men jag kan inte. Än en gång tack! 

Maria

 

  SVAR 2018-02-03 11:24

Hej!

I husförhörslängderna för Sjöbohl från slutet av 1600-talet finns Erik, hans hustru Susanna och de då födda sönerna Johan och Gustaf. Carl föds först senare 1692. Johan, Gustaf och Carl kände jag redan till. men jag hittade också de tre döttrarna  Karin, Ingeborg och en vars namn jag inte kan tyda. 

Vet någon vad som hände med dem?

Kan någon läsa/tyda namnet på den tredje dottern?

Maria

  SVAR 2018-02-04 20:35

Är det döttrar? De står som pigor. 

  SVAR 2018-02-04 20:43

Tack Eva! 

Så dålig är jag på att läsa/tyda så att jag trodde det var döttrar. 

Maria 

 

 

  SVAR 2018-02-04 21:01

På 16-1700-talet benämndes bondens ogifta söner och döttrar, som arbetade i hemmet, för drängar och pigor.

Dessa benämningar används fortfarande i bl.a. Danmark.

(Citerat från: "Det gamla Bondesamhället"  av folklivsforskaren Hans Högman)

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies