genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Isak, ödestugu, född 17062020-07-13 22:22

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75337
2018-01-28 18:10 

Hej, jag söker Isaks föräldrar och syskon. Ev. Nils Ingemarsson och Marit Larsdotter också från Ödestugu. Nils Ingemarsson hette Carl von Linne´s pappa. Jag har kanske förväxlat dessa två.
  SVAR 2018-01-28 22:15

Enl. nätuppgifter (Geni) Så är Isak Nilsson f. 4/2 1706, d. 22/1 1766,  son till Nils (Nicolaus) Linneus  1674-1748, i hans andra gifte med Marit Ingemarsson (Larsdotter) f. 1660, d. 1750.

Googlar du på de här personerna så får du fram även Isaks syskon.

Anders A

  SVAR 2020-07-13 20:45

Min bedömning efter att ha tittat närmare på dettta, bl.a. läst biografier om Carl von Linné, är att Marit Larsdotter från Ödestugu snarare var gift med en Nils Ingemarsson från Ödestugu. Vittraryd är förvisso inte avlägset Ödestugu, men det finns inget i biografier mm som antyder att Carl von Linnes pappa Nils Ingemarsson var gift två gånger. 

Nils Ingemarsson (Carl von Linnes pappa) gifte sig 1705 med Christina Samuelsdotter Brodersonia och levde tillsammans med henne till 1733 då hon dog och han blev änkeman. Carl blev deras förste och äldste son 1707. Sedan kom barnen Anna Maria 1710, Sofia Juliana 1714, Samuel 1718, Emerentia 1723. 5 barn fick dom.

Marit Larsdotter tycks ha fått minst 3 barn, dessa har jag noterat: Jakob 1704, Isak eller Sven 1706, Ingemar 1708. Det är osäkert om både Isak och Sven är hennes barn, då dom föddes 4 februari resp. 22 mars. Det senare datumet kan förvisso vara dopdatum om de var tvillingar.  Marit menas ha levt mellan 1660-1750, och skulle alltså ha varit över 40 år då hon fick dessa söner. Det var ytterst ovanligt på denna tid. Mycket tyder på att två Marit Larsdotter från Ödestugu blandas ihop, dvs att Marit som fick söner troligen föddes senare, kanske snarare på 1680-talet.

Pojken Isak Nilsson är min anfader, och född och död i Ödestugu. Och min förhopp är främst att hitta rätt föräldrar. Jag tycker det borde kunna återfinna det i Jönköpingsbygdens matriklar, jämte hans troliga bröder.
Men jag har tidigare hittat en Nils Ingemarsson i Ödestudgu som var gift med en Marit Larsdotter från Ödestugu, men pga misstag så kom det att ersättas av att kopplas ihop med Carl von Linnés pappa Nils Ingemarsson och när jag försökte återställa i mitt register (på MyHeritage) så byttes det automatiskt ständigt ut mot den mest troligt felaktiga kopplingen till Carl von Linnés pappa. Många släktforskare sitter med uppgift om att Carl von Linnes mamma skulle vara Marit Larsdotter etc, men inget tyder inte på att detta stämmer.

  SVAR 2020-07-13 21:16

I några andra register på MyHeritage finns uppgifter om att en Isak Nilsson föddes 3 september 1702 i Svenseryd.

Och i ett register finns Marit Larsdotter omtalad som en hustru till en Nils Pehrsson och angiven född 1682-05-14 och död 1774-11-08. Giftemål är angivet till 1710-06-05 i Åker kyrka, Östbo härad,Jönkpings län. 
Nils Pehrsson finns angiven som född ungefär 1680.

Samtliga fyra söner finns upptagna där som barn till Marit Larsdotter, men därutöver även fullt med syskon födda betydligt senare (mellan 1725 och 1761). Det märkliga är att som söner till Nils Pehrsson omfatalas tre söner födda 1725, 1753, 1749.

Födelseuppgiften för Isak Nilsson är värt att noterat som ett tänkbart alternativt födelsedatum.
Födelse- och dödsuppgifterna ovan för Marit Larsdotter är mer realistiska än dem som omtalar att hon levde mellan 1660-1750 och född och död i Åsenhöga (?).
Men barnen efter 1725 tillhör nog en annan Marit Larsdotter gift med en annan Nils Pehrsson, möjligtvis med undantag för Lars Nilsson född 1725.

  SVAR 2020-07-13 22:22

Har nu återhittat den trolige pappan till Isak Nilsson och make till Marit Larsdotter:
Nils Ingemarsson född 1678-05-02 död 1746-05-24 i Ödestugu, och gift med Marit Larsdotter 1682-05-14 och död 1774-11-08 i Ödestugu. Och mest troligt att Isaac Nilsson föddes 1702-09-03, och hade tre bröder Jakob 1704, Sven 1706, Ingemar 1708. Eventuellt att dom kan ha fått något syskon till. Tveksamt om änkan Marit gifte om sig efter makens död 1746. Hon var då 64 år vilken på den tiden var mycket.

Gör bedömningen att detta är betydligt mer sannolikt/trovärdigt än andra hypoteser som förekommer, ex.vis att Carl von Linnés pappa skulle ha varit gift två samtidigt med sin officiella hustru och med en Marit Larsdotter född 1660 från Åsenhöga, och som lämnade barnen att växa upp "ensamma" (?) i Svenseryd i Ödestugu.

Som som alltid, min hypotes ovan behöver nu kontrolleras mot de faktiska källorna.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies