genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Siggesdotter, Bengta, Hästveda, född 1685?2018-01-22 09:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75265
2018-01-21 14:18 

är det någon som vet när hon är född och död.gärna också vad hennes föräldrar heter.
  SVAR 2018-01-21 15:02

Möjligen denna Bengta. -Födda i Östra Broby församling 1690 - 1894 --- Datum 1696-07-12 Datum avser födelse ID-nr/Regler 394726/DDSS ---- Barnet Namn Bengta Kön kvinna Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda Dödfödd Paritet ------ Fadern Namn Sigge Åkeson Yrke/Titel ryttare Ort Stafrödh Modern Namn Yrke/Titel Ort Ålder/födelseår Dopvittne Elna Nils Mathisons i Tobbarp bar henne, Åke Person i Ryetorp och Per Jönson i Kattarp, Frenne Åkesons Hustru Hanna ibidm. ------------- ------ Döda i Hästveda församling 1690 - 1895 ---------------- Datum 1767-11-07 Datum avser död ID-nr/Regler 53196/DDSS Den avlidne Namn Bengta Siggesdotter Kön kvinna Yrke/Titel Civilstånd änka Ort Tubbarp Äktenskaplig börd ej angivet Dödsorsak Ålder/födelseår (i förekommande fall) bröst siuka År 71 Månad 4 Dag Födelsedatum 1696 Attest Anförvant Namn Ort Yrke/Titel Relation Övrigt lefwat i ägten skap med sin Sal. man Nils Nicklason i 39. år aflat 6. Barn blef - Siuk d 4. Nov
  SVAR 2018-01-22 09:39

tack för hjälpen.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies