genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson, Karolina E. K., Malmö Caroli, född 1882-10-202018-01-21 11:25

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75253
2018-01-20 17:37 

Behöver läshjälp. Har svårt att tyda skrift under särskilda anteckningar i födelsebok för Caroli 1882-1882 bild 225, sid 521 inskrivnnr 1042
  SVAR 2018-01-20 20:08

Det står något svagt med blyerts under flickans föräldrars namn, om pigan Elna osv,  helt annat  namn alltså  som har suddats bort. Texten i högerkolumnen hör kanske till den texten och prästen glömde sudda där.

Fadern har uppgifvit sig sjelf hafva under äktenskapslöfte XXX Cigarrarb Carl Fredrik Pålsson Qv Igelkotten Nr I , f 247. 

Cigarrarbetaren  finns i Malmö Caroli (M) AI:113 (1880-1883) Bild 257 / sid 247

  SVAR 2018-01-20 20:51

  • Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:119 1892-1897 Bild 258 / Sida 215

Familjen finns här. Modern Elna Svensson är gift med Carl Fredrik Pålsson sen 7/6 1884. Flickan står som oäkta dotter.

Eva M

  SVAR 2018-01-20 21:02

Malmö Caroli kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker. Huvudserien, SE/MSA/00553/E I/7 (1877-1882), bildid: C0067654_00278

s. 267 Elna Svensson gifter sig med Carl Albert Hultgren 6/4 1881.

Eva M

  SVAR 2018-01-20 21:10

Malmö Caroli kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/MSA/00553/A I/114 (1882-1883), bildid: C0067559_00129

s. 270 AI:114.  Pålsson tycks vara fadern. Hultgren bor i Skara.

Eva M

  SVAR 2018-01-21 11:25

Tack till Evorna!
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies