genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Kinberg, Siri, , född 19002017-12-31 18:10

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75037
2017-12-31 13:15 

Söker info om riterskan Siri kinberg som arbetade för Gösta Lundborg

  SVAR 2017-12-31 13:33

Kinberg, Siri Helena

Birger Jarlsg 36, Iii
114 29 Stockholm
(Boendeadress 1 nov 1970)

Död 8/12 1973.

Kyrkobokförd (1971) i Engelbrekt, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland). Mantalsskriven (1971) på samma ort.

Född 6/5 1882 i Karlstad (Värmlands län, Värmland).

Ogift kvinna

Är det hon här?

Du behöver ge mer information om personen..

Enl. rotemansarkivet var denna Siri Helena kartriterska.

Eva M

  SVAR 2017-12-31 15:16

År 1900 bor fam. i Hafsfrun nr 23, Hedvig Eleonora, Rotte nr 11, Sthlm., och består av:

Bokförläggare Hjalmar Pettersson Kinberg f. 1846 i Kågeröd, hustrun Lydia Teresia Nygren f. 1848 i Karlstad.

Hemmavarande barn (1900)  Tora Maria f. 1874 i Karlstad.  Jakob Hjalmar, bokhållare, f. 1875 i Karlstad.  Johanna Teresia f. 1880 i Karlstad.  Siri Helena f. 1882 i Karlstad.

1882 bor fam. i Karlstad stadsförsaml. page 162, nr 51.

Googlar man på : Siri Helena Kinberg kartriterska, så kommer det upp ett par rader om hennes anställning hos övering. Gösta Lundborg.

Anders A

  SVAR 2017-12-31 18:10

Siri Helena Kinberg kom från en stor prästsläkt med bl.a. kyrkoherden i Järpås  Johan Gustaf Kinberg f 28/3 1736 i Älvkarleby, gift med Juliana Leiditz f. 1759 i Göteborg. Släkten har stt ursprung i Västergötland, J G Kinberg var son till kronolänsmannen Sven Kinberg o.h.h. Christina Widow (det går att googla fram alla släktleden)

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies