genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bengtsson Drätting, Anders, Gammalkil, född 17552017-12-29 14:28

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75018
2017-12-28 13:37 

Hej! Det gäller en Anders Bengtsson Drätting som enligt uppgift ska ha varit del av tjänstefolket på Ågården, Fättjestad, Gammalkil socken. Gift med Catharina Nilsdotter. Önskar veta var han föddes och var han levde och verkade under sitt liv?

Jag söker även om denne har någon koppling till just gården Drättinge Frälsegård, och i så fall hur. Jag har fått berättat för mig att vår förfader Carl Gustaf Drätting var den förste i generationen Drättingar som tog sitt namn efter gården, men han föddes inte förrän 1841 så det känns inte längre som en möjlighet med tanke på Anders Bengtsson Drätting som föregick honom med många års marginal.

Jag är även intresserad av Anders barn samt deras födelseår. Tack på förhand!

  SVAR 2017-12-28 18:29

Gammalkils kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00095/C/4 (1824-1847), bildid: C0015681_00106

Är det han som dör 7 jan. 1832? Anders Drätting, avskedad livgrenadjär för Drättinge f. 1755.

Eva M

  SVAR 2017-12-28 18:38

Gammalkils kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00095/A I/5 (1806-1810), bildid: C0015649_00116

s. 107

Anders Drätting står som född 22/9 1755 i Gammalkil. Hustrun Carin Nilsdotter f. 5/5 1758 i Lommaryd.

 

Eva M

  SVAR 2017-12-28 18:44

Gammalkils kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00095/C/2 (1697-1763), bildid: C0015679_0021

Den 28 sep.1755 föds en Anders oäkta i Gammalkil. Modern är Maria Larsdotter i Vinneberg. Fadern Bengt Jönsson i Kapperstad.

Eva M

  SVAR 2017-12-28 18:52

Gammalkils kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00095/A I/2 (1779-1788), bildid: C0015646_00092

s. 164. Det ligger en lös lapp i husförhöret som på Svar är lite vikt. Ryttaren Anders Drättings barn är Brita f. 1776 7 maj? (man ser bara m), Sara Helena 1782*) och Peter f. 1784 18 april. Hustrun heter Cathrina Nilsdotter f. 1758.

*) enl. födelseboken är hon född 6 dec. 1782

Det föds en oäkta Brita den 7 maj 1776. Modern uppges vara Catharina Olofsdotter? i Fettjesta.  Jag såg i en hfl att Catharina Nilsdotter kom 1769 från Lommaryd.

Eva M

  SVAR 2017-12-28 19:19

Gammalkils kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00095/C/3 (1764-1823), bildid: C0015680_0016

Anders och Cathrina blev gifta 6 nov. 1781.

 

Eva M

  SVAR 2017-12-28 19:27

Centrala soldatregistret.

Anders Drätting f. 1755, d. 1832, antagen 1779. Andra Livgrenadjärreg., Rote: Drättinge, Kompani: Vifolka, Socken: Gammalkil.

Före honom fanns en namne:

Anders Drätting f. 1698, d.1765, antagen 1717, avsked 1741. Andra Livgr.reg.  Rote: Drättinge, Kompani: Vifolka, Socken: Gammalkil

Anders A

  SVAR 2017-12-28 19:39

Googla på:  Anders Drätting - Gammalkils Hembygdsförening.   Här finns lite div. uppgifter om Drätting.

Anders A

  SVAR 2017-12-29 11:05

Tusen tack för hjälpen! Det är guld värt. Kan man alltså utesluta släktskap med min förfader Carl Gustaf som också, likt Anders, enbart tagit namnet Drätting från gården? Carl Gustaf föddes alltså 1841. Från honom och framåt har jag de uppgifter jag önskar, men söker alltså att veta huruvida han var släkt med Anders Bengtsson Drätting.

  SVAR 2017-12-29 11:10

Samt! Vad gäller Anders sysselsättning - han har ju uppenbarligen varit militärt verksam. Är det möjligt att han var tjänstearbetare på Ågården i Fettjestad innan han blev antagen 1779? Eller så stämmer inte mina uppgifter.

  SVAR 2017-12-29 11:15

Att den oäkta Britas mor uppges vara Catharina Olofsdotter är nog ingen slump, jag har fått berättat för mig att Anders under tiden på Ågården bodde med två pigor, Catharina Olofsdotter samt Catharina Nilsdotter. Det tycks alltså som att han så småningom fick barn med dem båda!

  SVAR 2017-12-29 14:28

Gammalkils kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00095/A I/1 (1756-1773), bildid: C0015645_0022

s. 428 Ågården

Här finns gossen Anders Bengtsson f. 1755 28 sep.

Det finns en piga Cathrina Olsdotter utan födelseuppgifter men  23 år. Det finns också en piga Cathrina Nilsdotter utan födelseuppgifter.

Sen är det en lucka i husförhören till 1779. Det kan ju vara så att Anders får barnet Brita med Cathrina Olsdotter men gifter sig med Cathrina Nilsdotter, och att det är han som har ett barn med sig i boet. Cathrina Olsdotter kan ha avlidit.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies