genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Mathisson, Gumme, älmeboda, född 17712017-12-31 21:12

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=75013
2017-12-27 21:55 

hej alla , söker efter datum på gumme mathissons far mathis gummesson och hans mor botil svensdotter och deras födelsedatum mm , gumme är född 1771-08-04 i Älmeboda. har inte tillgång till nåt med ad online eller nåt sånt. åsa alderlöf
  SVAR 2017-12-28 10:21

  SVAR 2017-12-28 10:26

Resultat sökning efter födda i KGFs databas 2016. 2017-12-28 Född: 17670210 Döpt: 17670215 Församling: Älmeboda Löpnummer: 6 Namn: GUMME bostad: PUPPRAMÅLA Fader: Moder: Kön: M Titel: Titel: Förnamn: MATTHIS Förnamn: BOTEL Efternamn: GUMMESSON Efternamn: SVÄNSDOTTER Ålder: Ålder: Faddrar: HINRIK IBM, DRÄNGEN JOHANNES I ERNASIÖ, HUSTRU KIRSITN SVÄNSDOTTER I ERNASIÖ, PIGAN BOTEL I PUPPRAMÅLA Anmärkning: Mer text: Postnr: 407264 Observera födelsedatum !!
  SVAR 2017-12-28 10:46

överlevde denna man sedan då? och inte dog?

  SVAR 2017-12-30 11:37

Resultat sökning efter döda i KGFs databas 2016. 2017-12-30 Dödsdatum: 17990518 Begravningsdatum: 17990526 Församling: Älmeboda Titel M. Kön: M Mer text: Förnamn: MATTHES Efternamn: GUMMESSON Bostad: PUPRAMÅLA Ålder: 73 Dödsorsak: BRÖSTQVAF Anhörig: Anhörigs titel: Anh. Förnamn: Anh. Efternamn: Anh. Bostad: Släktskap: Anmärkning Postnr: MVH Birgitta
  SVAR 2017-12-31 21:12

är nog helt fel person,adjö

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies