genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Sundström, Martha Fredrica, Kopparnäs Piteå, gift 183111132017-11-28 20:04

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74645
2017-11-25 00:24 

Den 13 nov 1831 i Piteå lands CI:4 - 7/3 - Inhysesmannen Johan Holmquist i Håknsön - 21 -  Pigan Martha Fredrica Sundström i Kopparnäs - 24 -

Martha Fredrica Sundström anges vara född 23 dec 1807 i Kopparnäs, Piteå, men där hittar jag henne ändast som inflyttad piga!!!

 I Skellefteå lands hittade jag Martha Fredrica född 1807 dec 6, dotter till Lars Skogsman och Eva Magdalena Persdotter

  SVAR 2017-11-25 12:28

Martha Fredrika född 18071206 , dog 18100909 i Kusmark!!!

  SVAR 2017-11-28 20:04

Martha Fredrica född 23 dec 1807, dotter till Daniel Jonsson Sundström född 1767 och Catharina Nilsdotter född 1775.

Skellefteå lands AI:6a 203/199 i Frostkåge no 10, AI:5a sid 171 Frostklåge no 11, AI:5d sida 275 i Bäck - inhysesfolk.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies