genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Högfeldt, Ola, Ausås, född 17442008-02-23 16:56

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=7442
 

Söker Föräldrar till Ola Nilsson Högfeldt född 29/7 1744 i Ausås,hans son Jöns Olsson född 17/3 1775 vigdes 24/2 1810 med Kjerstina Persdotter från Humlarp var finns dom. Frågar Lennart
  SVAR

Enligt GID 1627.11.24800 föddes det i Ausås två "drängebarn" med namnet Ola vid den aktuella tiden. Den ene, födde den 5 juli hade föräldrarna Peter Hall och Bängta Olofsdotter medan den andre föddes den 21 augusti och var son till ? ? och Karna eller Hanna Olasdotter. Bifogar bild av den senare födelsenotisen

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

Ola_Nilsson.JPG
  SVAR

Föräldrarna på bilden är Hans Nilsson och Karna Olasdotter. Ola Nilsson Högfeldt är antagligen inte född i Ausås.
  SVAR

Den aktuelle Ola Högfeldt är troligen son till ryttaren Nils Högfeldt (född ?, död 1767) i Starby. Denne Ola är född 29/7 1744 (GID 1476.15.13800) och blev ladufogde i Heljarp, Ausås. Nämnde Nils Högfeldt är förmodligen också far till den Nils Högfeldt som vi frågade om i detta forum 2008-01-05 och som då var bror med Ola.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies