genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Allermark, Lars, Skånska Dragonregementet, 17182017-11-21 20:07

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74524
2017-11-19 16:02 

Hej! Behöver hjälp med vad som står om Lars Allemarck. Tacksam om någon kunde hjälpa mig!

Bilden kommer från Arkiv digital AID v437190.b1990.s195

Klicka för en större bild

2017-11-19_Generalmoensterrullor-Skaanska-dragonregementet-942-1718-1718-Bild-1990-sid-195.jpg
  SVAR 2017-11-19 17:13

Man får veta att han är skåning, 26 år gammal och har varit i tjänst ett år vid denna mönstring. Resten av texten handlar om hästen och munderingen  och  rusthållarna.

  SVAR 2017-11-19 17:36

Notering Skånska Knektregistret:

Lars Allermark f. 1692.  Skånska Dragonreg.  Kompani:Ö. Sallerup. Rusthåll: Nordanå.  Socken: Görslöv.

I Centrala soldatregistret, ingen notering.

Anders A

  SVAR 2017-11-19 20:11

Vem är rusthållarna? Står det var han är född? jag har ägnat dagen till att söka på soldatregistret men inte hittat honom. Sökt på han efternamn, förnamn och alla tänkbara variationer men inte lyckats. hur gör man för att hitta honom i knektregistret, Anders A??
  SVAR 2017-11-19 21:24

Hej!

Skånska Knektregistret finns på en separat CD-skiva. Där finns inte mer uppgifter än de enl. ovan.

Men han borde vara sökbar på Skånska Dragonregementet, kompani Ö. Sallerup. Rusthållet nämns som: Nordanå och socknen som Görslöv.  Men det är inte säkert att han därför bodde i Görslöv, han kan ha bott i en grannförsamling.

Anders A

  SVAR 2017-11-19 21:32

Sök på:  Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet- Arkiv Digital.

Här finns rullor sedan 1701.

Anders A

  SVAR 2017-11-19 21:35

Det är bl.a. en sida härifrån som Eva Dalin redovisat för år 1718.

Anders A

  SVAR 2017-11-19 21:37

Hej Anders!

Har du den skivan? Var kan man köpa den? Skulle du möjligtvis se om det finns någon information om Jon Åkerfält som blev värvad av Lars Allemark 1722? 

Informationen du har gett mig hittar jag inte alls soldatregistret , testade igen :-(

Jag är så tacksam för informationen jagbhar fått så här långt! ska bara försöka se vad det står om rusthållarna.. men det är så svårt att tyda..

 

  SVAR 2017-11-19 21:44

Här kommer något kul: Lars Allemark tagit en del uti rusthållet sjäv, anskaffat Jon Åckerfeldt 24 år Skåning, approberas står det i rullan för 1722

AD Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 943 (1719-1722) Bild 5380

  SVAR 2017-11-19 21:59

Tack Eva!

försöker ringa in Jon, sen ett par år tillbaka, men utan framgång. tänkte att jag kanske kunde få en ledtråd via Lars Allermark, men kan inte se vad det står vilka rusthållarna är, alltså på bilden jag lade upp idag. De på Jon har jag. 

Jag gissar att Jon och Lars kanske på något vis kände varandra, eftersom han blev värvad av Lars. Så jag tänkte jag kanske kunde få fram något på det sättet.

 

 

  SVAR 2017-11-19 22:00

Ja, här har du honom!  (lite lurigt med hur namnet stavas)  Finns i Sk. Knektregisteret: Jon Åckerfelt  f. 1698, Kompani: Ö. Sallerup, Rusthåll: Nordanå 7, socken: Görslöv.

Anders  A

  SVAR 2017-11-19 22:07

I Centrala soldatregistret anges Åckerfelt som: antagen 1722, avsked 1741.

(Sedan blir det väl att leta i Görslöv)

Anders A

  SVAR 2017-11-19 22:10

Anders, står det något om hans eller Lars riktiga efternamn, för Åckerfält och Allermark tror jag är deras soldat namn.. 

Jag håller på att bli tokig på det här.

 

  SVAR 2017-11-19 22:17

Ja, Allermark och Åckerfelt är sodatnamn.

Om du googlar på: Jon Åckerfelt så får du en mängd uppgifter.

Anders A

  SVAR 2017-11-19 22:25

Ser nu att det förmodligen var du som står för det här inlägget?  Och föräldrarnas namn är ej klarlagda (trots hjälp av en erfaren släktforskare)

Anders A

  SVAR 2017-11-19 22:34

Jon vet jag mycket om utom var han är född eller hans hustru. Så jag försöker med Allermark. Kan bara inte se vad det står för rrusthålkare. Kan du tyda det?,

  SVAR 2017-11-19 22:39

Jag tippar på att släktnamnet är Åkesson.

Anders A
 

  SVAR 2017-11-20 15:39

Jon Åckerfelt och Bereta Larsdotter fick 6 barn.Lite märkligt att det inte finns någon anknytning betr. faddrar o dopvittnen? Men dom gamle kunde ju ha avlidit.

Förmodligen finns det en hel del uppgifter om  folket i Görslöv i domstolsnoteringar. I saköreslängderna, här figurerar var och varannan bybo av skilda anledningar. Själv har jag spårat släktingar den vägen. Så du får vika av en halv dag på Landsarkivet, jobbigt-jobbigt!

Anders A

  SVAR 2017-11-20 15:47

Förutom Saköreslängder, som mest handlar om böter, så finns det Småprotokoll och Syneprotokoll.

Är ganska övertygad om att Allermark/ Åckerfelt, vid något tillfälle finns noterade här.

Anders A

  SVAR 2017-11-20 17:09

Anitca frågade om rusthållarna.
Tre gårdar i Nordanå, nr 1, 7 och 8, bildade rusthållet som skulle skaffa och underhålla   karl och häst och mundering till nummer 113 vid Sallerups kompani.

1718(bilden ovan) hetter rusthållarna Nils Hermansson, Samuel Hultnäs ovh Olof Andersson.  

1722 när Lars tog avsked  hette rusthållarna Jöns Nilsson, Nils Olsson och Nils Jöransson.

  SVAR 2017-11-20 22:09

Anders, hittar man bara de protokollen på landsarkivet eller finns några att finna inArkiv Digital?

Eva, ett stort hjärtligt tack! Jag ska försöka se om jag kan forska Vidar . MIn tanke är ju att Lars och Jon på någotvis måste känna varandra , annat hade ju inte Lars värvat Jon.. nåväl, stort tack för hjälpen med rusthållarnamnen!

  SVAR 2017-11-20 22:51

Jag vet att Arkiv Digital så smått börjat scanna domstolsutdrag.  Men det är ett jättejobb, det finns hyllmetrar på Landsarkivet från olika härader.  Så det är Landsarkivet i Lund som gäller. Du får ta hjälp av en arkivarie för att hamna något så när rätt i tid.

Vad jag förstått så var Jon Åckerfelt och Lars Allermark sventjänare hos rusthållaren Nils Jöransson på Nordanå nr 8. ( d.vs. i fredstid anställda på gården)  På så sätt var de nära knutna till rusthållarfamiljen, som då också , som brukligt var, blev faddrar och dopvittnen vid ryttarebarnens dop.

Om rusthållaren Nils Jöransson på nr 8 noteras att han övertog gården efter sin far 1719.  N. J. var född 1693 och dog 1748. (citat från inlägg på Abytarforum)

Anders A

  SVAR 2017-11-21 07:27

Tusen Tack Anders! Nu har jag lite mer att gå på! Ovärderlig hjälp och jag lär väl få återkomma och be om din och Evas hjälp lägre fram!

Anitca

 

  SVAR 2017-11-21 15:30

Har väl inte något nytt att komma med. Vad jag förstår så är det endast Bereta Larsdotter, född i Stora Mölleberga, som det finns säkra uppgifter på. Hon bör väl vara född ungefär samtidigt med maken d.v.s. omkring 1700.  Lite märkligt att det inte gått att hitta varken hennes eller Jons föräldrar vid något dop.   Betr. namnet Åckerfelt och varifrån ryttaren ev. tagit namnet. Det kan noteras att Mölleberga byväg i söder ansluter till Åkerdalsvägen. Så Åkerdal kan ju ha varit en gård?  Betr. Skabersjö Säteri, som ligger här i trakten, kan man läsa: Bl.a. känt för sina vidsträckta åkerfält!!   Troligtvis är Jon Åckerfelt född i någon av socknarna i den här regionen. (om det nu finns födelseböcker för den här tiden?)

Anders A


 

  SVAR 2017-11-21 16:07

Sonen född 1732 fick namnet Åke. Efter sin farfar?  Jon föddes 1698, hans far ca 1675?  Var då i 60 -årsåldern när sonsonen föddes?  Om detta nu är rätt tänkt  borde man söka i dödböckerna efter en Åke  från ca 1740 och bakåt.  Eller är det fel resonerat?

Anders A

  SVAR 2017-11-21 16:29

Om man googlar på:  Skabersjö-Bara-Mölleberga - Länsstyrelsen i Skåne.     Så får man fram en del intressanta upplysningar, bl.a. om vilka socknar det, i det här fallet, kan vara anledning att söka i.

Anders A

  SVAR 2017-11-21 17:04

Tack Anders! Jag är överväldigad av ditt kunnande! Jag har verkligen fått otrolig hjälp och nya infallsvinklar! Hittar jag honom är jag dig evigt tacksam!

Anitca

  SVAR 2017-11-21 17:05

Vad jag inte riktigt förstår. Varför anges det två rotenummer, 113 och 89?  Det fanns tre gårdar, 1. 7 och 8 som tillsammans sörjde för underhåll av en ryttare, varav nr 8 , så vitt jag förstår, var stamrote, det var nr 8 som svarade för häst och utrustning. Det var här rusthållaren bodde, de andra två gårdarna var augmentshemman och ägarna här kallades inte rusthållare. Normalt fanns ryttaren på ett torp på stamrotens mark. Så egentligen skulle Lars Allermark överlåta soldattorpet till sin efterträdare Jon Åckerfelt. Men i rullorna finns Åckerfelt på nr 7, då förmodligen på ett torp tllhörande denna gård?

Anders A

  SVAR 2017-11-21 17:07

En av dopvittnena som står omnämnd heter Christen Larsson. Har funderingar på att det ev kan vara Beretes bror. Men jag har inte kommit så mycket längre.

  SVAR 2017-11-21 17:19

Jag har forskat lite på det Rote 113 tillhör Hässleberga 1, Lyngby. Någonstans i rullorna står det att rote 113 övergick till 89, men kommer inte om det var 1730 eller 1732 det står. Har försökt leta i Lyngby med omnejd också, men inte fått ngn träff

  SVAR 2017-11-21 17:31

Jag har forskat lite på det Rote 113 tillhör Hässleberga 1, Lyngby. Någonstans i rullorna står det att rote 113 övergick till 89, men kommer inte om det var 1730 eller 1732 det står. Har försökt leta i Lyngby med omnejd också, men inte fått ngn träff

  SVAR 2017-11-21 18:16

Det var mycket ovanligt att det fanns torp till ryttarna i Skåne. Rusthållaren var skyldig att  skaffa bostad eller lämna en kontant ersättning, så ryttaren  kunde bo  inkvarterad hos sin rusthållare  eller i ett gathus  på  rusthållarens eller byns mark. Det var inte ens säkert att han  bodde i samma by eller ens socken där rusthållet fanns. Rusthållen, fastigheterna alltså, kunde knytas till olika nummer i olika kompanier efter behov av att fördela bördorna något så när lika mellan olika områden i Skåne. 1726-29 skedde en rusthållsjämkning rum  och rusthållen(fastigheterna) knöts ibland till andra nummer (och kompanier)än de tidigare haft.  Nummer 133 vid Sallerups kompani blir efter denna jämkning nr 89 vid Sallerups kompani, men det är samma fastigheter som tidigare  och fortfarande är rusthållet  Nordanå.

  SVAR 2017-11-21 19:11

Jag har en del indelta soldater i min släkt, som jag följt ganska ingående. Av dessa fanns de som bodde på ett torp, med ett stycke mark och lite fähus.  Men det vanliga var, som du skriver, i alla fall i de skånska slättbyarna, att soldaterna bodde i gatehus på byns eller rusthållarens mark. Men oftast hade de en markbit och  i alla fall, höns och svinhus. Det skilde sig nog ganska markant beroende på var i landet man bodde. En av mina släktgrenar fanns i Bohuslän, här var det fristående torp som gällde, med mycket noga specificerade kontrakt mellan kronan och rusthållaren.

Detta med rusthållsjämkning har jag totalt missat!

 

Anders A

 

 

 

 

  SVAR 2017-11-21 19:47

Jag bara gapar över ert kunnande! Som jag önskar att jag kunde lika mycket!

Anitca

  SVAR 2017-11-21 20:07

Jag tror det blev vanligare med torp när infanteriet kom  till Skåne 1812. Allemark och Åkerfeldt var ju inte soldater, de var ryttare, i tjänst 100 år före de indelta soldaternas tid i Skåne.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies