genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Rasmusson, Anna Margareta, Tottarp, 17702017-11-15 17:36

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74422
2017-11-15 09:58 

Finns det någon som kan hjälpa mig att tyda texten på denna bouppteckning. Intresserad av namnen som står längre ner på bouppteckningen.

  SVAR 2017-11-15 11:01

Vilken bouppteckning? Du har inte angett någon källa.

  SVAR 2017-11-15 14:40

Jag gör ett nytt försökmmed bilden!Källan är Arkiv digital, Bara häradstäyymFlla:19 (1769-1773)!bildn182-sid 23
  SVAR 2017-11-15 16:13

Bouppteckning 28 maj 1770 efter  snickare Åke Jonssons i Kabbarp hustru Anna Greta.

Bröstarvingar sonen Johan 5 år, Klas 2 år och Kerstina 8 år.

Barnens rätts bevakare var rusthållaren Anders Klasson i Djurslöv och Jöns Andersson i Kyrkoby, båda anhöriga till den avlidna.

Nämndemännen Anders Nilsson i Djurslöv och Jöran Bengtsson från Kyrkoby förrättade värdering och uppteckning.

 

  SVAR 2017-11-15 17:36

Tusen tack Eva!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies