genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Björk, Jöns, Malmö Garnision, levde 17322017-11-13 16:50

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74302
2017-11-09 12:09 

Jag söker hjälp med att få fram uppgifter beträffande ett barn Lars (Jönsson/Björk?), född den 19 febr  1732 i  Malmö Garnisionsförsamling.

Föräldrarna är soldat Jöns Bjöck/Biörck och hans hustru Anna Catharina Hall (möjligen dotter till Ryttmästare/Rusthållare/Överstelöjtnant Anders Hall) Samt deras barn Lars och Boel. Förutom det jag skriver här nedan kommer jag inte vidare i sökandet!

Detta har jag fått fram:

Son Lars  f. 19 febr år 1732 Malmö Garnisionsförsamling.

 Malmö Garnisions kyrkoarkiv Födda 1719-1833, C:2  sid 76

SVAR Bild Id C0067762_00049

10079109/MSA.

Fadern, Jöns Björk, är soldat i Överstelöjtnantens kompani. (Kan inte finna honom i rullorna!)

Hustru/moder är Anna Catharina Hall

 

Dotter Boel Maria  f 18 sept år 1740

Malmö Garnisions kyrkoarkiv Födda 1719-1833, C:2  sid 98

SVAR: Bild ID C0067762_00060

10078421/MSA

Fadern (Jöns Björck) är soldat af Cap. Hilpershausens Comp.

Moderns namn nämns inte här.

 

Anna-Greta Hall moder/hustru

I Generalmönsterrullorna år 1732 återfinns en Anna-Greta Hall på Nr 37 Wanstad.

BILDID A0028971_00106 Södra Skånska kavalleriregementet, Överstelöjtnandens kompani. År 1732. Gamla (numret) 37. Nya 24. Står "Anna Chatarina Halls....". (Kan inte tyda skriften vidare). Genom att läsa rullorna bakåt ser jag att det är en Anders Hall som tituleras ryttmästare/rusthållare/överstelöjtnant och har ett Rusthållarhemman i Wanstad (nuvarande Sjöbo kommun).

Anders Hall återfinns på Nr 37:

År 1710  BILDID A0028966_00086, År 1713  BILDID A0028966_00086, År 1714-1716 BILDID A0028967_00065, BILDID A0028967_00379, År 1718 BILDID A0028968_00066, År 1719-1722 BILDID A0028969_00447, År 1724 BILDID A0028970_00245

Kan man finna uppgifter som pekar på att det är denna Anna Catharina Hall (i Generalmönsterrullorna) som är hustru till soldat Jöns Björk? Eller finns det två Anna Catharina Hall vid denna tiden i Malmö Garnisionsförsamling. På en privat  hemsida med släktforskning har jag funnit att en Anna Chatarina Hall, med överstelöjtnant som far, är gift med en helt annan man och med denne fick barn åren 1738 och 1743. (På en Facebookssida har jag funnit en mycket intressant levnandsbeskrivning av karolinen sedermera överstelöjtnant Anders Hall).

Jag skulle vara tacksam för att få hjälp med att nysta ut detta som kan leda till mer vetskap om sonen Lars och hans förehavanden senare i livet! Vem är Soldaten Jöns Björk? Är dennes hustru ryttmästare-/överstelöjtnantsdotter från Wanstad? Går detta att ta reda på?

Mvh Kristina

  SVAR 2017-11-09 13:47

De 31 okt. 1729 blir soldaten Jöns Larsson Biörck vid Herr Överstelöjnantens Compagnie sammanvigd med "qvinspersonen" Catrina Hall.

Malmö garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/MSA/00568/C/2 (1719-1788), bildid: C0067762_00022   s. 23

Tror inte att hon är dotter till en ryttmästare eller liknande.

Eva M

  SVAR 2017-11-09 14:45

Nej, en ryttmästaredotter skulle nog aldrig få lov att gifta sig med en gemen soldat. De var ljusår ifrån varandra socialt sett.

Jöns Björk var en värvad soldat som tillhörde ett  regemente  som låg i garnison i Malmö. Det har ingenting med Södra skånska kavalleriregementet att göra.  

 

  SVAR 2017-11-09 15:44

Tack för vigseluppgiften Eva M! Kan man på något sätt finna ut  hans födselort?

Eva D, du skriver att han tillhörde ett regemente som låg i garnision i Malmö! Vad hette då det regementet? 

Mvh Kristina

  SVAR 2017-11-09 17:16

Det var Kronprisens regemente.

Eva M

  SVAR 2017-11-09 17:30

Hur hittar jag Jöns Björk i Kronprinsens regemente?

Det är egendomligt att Jöns Björcks hustru, vid sonen Lars dop, heter Anna Cathar. Hall enligt MSA/10079109.

Mvh Kristina

  SVAR 2017-11-09 19:11

 

Jöns var soldat  vid ett av de regementen som helt eller delvis varit förlagt till Malmö.

Volymen CI:2 i  Malmö Garnisonsförsamling har tillhört ett regemente som haft flera olika namn, en period (1753-1770) kallades det mycket riktigt  Kronprinsens regemente, men den vanligaste beteckningen,  och som används i dag,  var Konungens eget värvade regemente.

En period hade regementet namn efter sin överste. 1728-1748 Karl August Dohnas regemente respektive  Klas Filip von Schwerins regemente. Inte helt lätt att hitta, men det finns ju en ledtråd: kapten Hilpershausens kompani. 

Jag har en notering om en Jöns Larsson Björk som rymde  1736 från detta regemente, men  om det är rätt Jöns vet jag inte.

  SVAR 2017-11-09 21:31

Nr 73 Jöns Larsson Björk.  Hittar honom år 1743.

Konungens eget värvade  1305 (1743)  2220/219

33 1/2 år gammal,samt en anteckning i marginalen om sliten mondering? Kan inte utläsa varifrån han kommer?

Har inte kollat vidare.

Anders A

  SVAR 2017-11-09 22:02

Det står Skåne.

 Regementet hette då: Generalmajor Jean Louis Bousquets regemente

Eva M

  SVAR 2017-11-09 22:31

Se där, där var han. Och det var han som rymde!

21 juni 1739 stoppades "förrymde och ertappade" Jöns Larsson Björk in på numret.

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1304 (1737-1739), bildid: A0029393_00188

  SVAR 2017-11-11 10:45

Tack för hjälpen Eva M, Eva D och Anders!

En intressant uppgift! Man undrar vad som kunde föranleda en rymning!

Hur gick det med barnen och främst sonen Lars född 1732?  Går det att hitta fler uppgifter om Jöns Larsson Björks och Anna Cathar. Halls son Lars? Svårt att tyda texterna för de åren i kyrkoböcker/generalmönsterrullor!

Tacksam för er hjälp!

Mvh Kristina

  SVAR 2017-11-11 12:56

Här som Nr 29. Datum som ser ut som 29 juni 1836? Kan ej tyda texten?Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1304 (1737-1739), bildid: A0029393_00018.

Är det samma innehåll som när han står på Nr 73 i  Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1304 (1737-1739), bildid: A0029393_00188? Olika kompanier?

Mvh Kristina

  SVAR 2017-11-11 17:15

På nr 29 står: Jöns Larsson Biörk Rymbd d 29 Juni 1736 och dess Nr ersatt med Håkan Carlsson Wallman

Överstelöjtnant von Liwens kompani

På nr 73 står: Mårten Persson Lingren fått interimsavskied d 21 Juni 1739 för det han har fallandesiuka, samdt brutit benet af sig, i stället samma Dato förrymbde och ertappade Jöns Larsson Biörk.

von Liwens kompani

 

  SVAR 2017-11-13 10:16

Tack för översättningen!

Mvh Kristina

  SVAR 2017-11-13 13:17

Vilket regemente tillhörde Jöns Larsson Björck år 1732? Han tillhörde Överstelöjtnantens kompani står det vid sonen Lars dop!

Mvh Kristina

  SVAR 2017-11-13 14:02

Samma regemente hela tiden fast 1732  hette det Överste Bengt Horns regemente. Jöns hade nummer 29 i kompaniet.

  SVAR 2017-11-13 15:13

Tack Eva! Kan man få hjälp med att översätta texten även här? Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1303 (1732-1735), bildid: A0029391_00048

Mvh Kristina

  SVAR 2017-11-13 16:50

Har någon skada af benbrott, som dock curalbelt är efter fäldtsk(ärens) intygande, står det  längst till höger.

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies