genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Elias-Wilhelmson Lillthors, Erik Wilhelm, Övermark, Närpes, Vasa Län, Finland, född 16 nov 18742017-11-21 19:37

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74359
2017-11-12 09:45 

Hej,

Hittar tyvärr inget vidare om denne Erik Wilhelm. Har tittat på de arkiven jag har tillgång till i Sverige och försökt via internet nå finska arkiv fast går tyvärr bet. Föräldrar ska vara Elias Wilhelm Abrahamsson Hjort f 17 april 1855 i övermark, närpes samt moder Clara Carlsson född jonasdotter 18 sep 1849 i övermark. 

Clara Carlsson född Jonasdotter har jag med sin nästa man Karl Johan Carl Henriksson Karlsson Född å Risås senare Haga f 17 jul 1852 och fram till idag. Dock går jag bet på Erik Wilhelm.

  SVAR 2017-11-21 19:37

Här finns Elias wilhelm med föräldrar

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8494608

Abraham med föräldrar

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7115715

Anna Greta född 27.1.1812 men under resans gång ändrat till 20.1

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8386512


 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies