genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Olsdotter, Maria, Sövde, född 18282017-11-13 10:32

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74351
2017-11-11 19:44 

1828 26/9 Sövde föds Maria. Föräldrarna skall vara Ola Nilsson/Maria Håkansdotter i "Årsjö". Men jag hittar inte dom? Så jag kommer inte vidare. Vad gör jag för fel? Med vänlig hälsning. Tommy
  SVAR 2017-11-11 21:11

Du gör inget fel (mer än att tösen heter Kjerstina:-) Man får rota runt lite i husförhören så hittar man familjen i Åsjö med noteringen att den ska skrivas under Sövde nr 1.Sövde (M) AI:4 (1817-1818) Bild 52 / sid 50, Sövde (M) AI:15 (1828-1829) Bild 51 / sid 46

  SVAR 2017-11-11 21:28

Årsjö är i Sövestad.

Eva M

  SVAR 2017-11-12 22:25

Hittar en Ola Nilsson död 1852 9/8 Årsjö, Sövestad. Är det pappan? Vad händer i så fall med mamman. Med vänlig hälsning. Tommy
  SVAR 2017-11-13 10:25

Sövde kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13400/A I/16 (1829-1830), bildid: C0069650_000574

s.48

De flyttar till Sövestad 1830.

Eva M

  SVAR 2017-11-13 10:32

Sövestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13401/A I/6 (1826-1831), bildid: C0069692_00148

s. 138

Här finns de.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies