genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Måns, Södra Åby Nr 10, Södra Åby Sn (M), född ca 170803072017-11-09 17:02

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74297
2017-11-09 00:23 

Jag önskar att få hjälp i min släktforskning i Skåne med att söka en far och mor eller en födelseort för :

Måns Persson, som var åbo på Södra Åby nr 10, Södra Åby sn.(M). Död där 17861017, 78 år 7 mån 10 dag gl. (beräk. födelse 17080307, var okänt ). Gift 1 17391002 S.Å med Karna Ernstdotter på S Åby 10, död 17410429 därstädes. Gift 2 17411104 SÅ med Sissa Jönsdotter från Södra Åby nr 6. Död 17950121, nr 10 Södra Åby   (M). Därtill finns möjliga syskon  till Måns , en  broder fiskaren Bengt Persson Smygeläge, vars födelse och dödsort är okänt.

En syster h. Elha Persdotter , död 17660924 Hemmesdynge, 46 år 9 mån 12 dag gl. (födelseort okänt), gift (var okänt) med husman Per Persson.Hemmesdynge.

En syster h. Boel Persdotter, död 17650620 Hemmesdynge, 48 år 9 mån gl. (födelse ort okänt), gift 1751 Hemmesdynge med Lars Persson Hemmesdynge  gatuhus 4.

Hans Ekerow

  SVAR 2017-11-09 12:51

Hej Hans Ekerow!

Jag har relativt bra koll på folket i S. Åby. Hade du frågat om nr 6, skulle jag kunnat ge bättre besked. Men bland mina anteckningar hittar jag lite intressant om S. Åby nr 10, framtaget av Claes Lindahl. Bösarp. Det handlar om en 105-åring på S. Åby nr 10. Uppgifterna är hämtade från mantals- o. katekismilängder. Jag citerar hela artikeln, som börjar med följande notis:

"Den 6 november 1750 dödde Ernst Månsson uti Södre Åby och begrofs den 16 dito. Dess ålder war Etthundra fem åhr fyra månader och twå weckior"

Första gången hans namn nämns, kallas han för Erns Ram i mantalslängden 1699 och då på nr 9 tillsammans med hustrun Karen.  Mtl. 1700. S. Åby nr 10 Ernst Ram med med hustru Karna och dotter Ingar.

Kkl. 1701 S. Åby nr 9, Ernst Månsson, hustru Karna Larsdotter, döttrar Ingrij, Maria och Anna.

Mtl 1702 S. Åby nr 10 Ernst Ram, hustru, pojk Erik.'

Mtl 1709 S. Åby nr 10 Ernst Ram, hustru, dräng Nils och piga Maria.

Mtl 1711 S. Åby nr 10  Ernst Ram, hustru, piga Ingri.

Kkl 1711 S. Åby nr 9 Ernst Ram, hustru Karna, son John, dotter Ingrij.

Kkl  1717 S. Åby nr 10 ( nr 9 brukas av nr 12 o 13)  Ernst Månsson, hustru Karna, pojk Jeppa Olsson, Ryttarhustrun Ingrij (dottern)

Dödbok 1719  30 augusti Begrofz Ernst Månssons hustru från S. Åby wid nampn Karna Larsdotter, hennes ålder war 69 åhr, 4 månader (född ca 1650)

Vigselbok  1720  Femte söndagen efter trettondedagen copulerades Erns Månsson i Södre Åby och pigan Karna Mårtensdotter af Hemmisdynge och gaf han hende till morgongåfwa 24 daler (Ernst var då 75 år gammal)

Mtl  1720  S. Åby nr 10  Ernst Månsson, hustru

Mtl 1721 S. Åby nr 10 Ernst Månsson, hustru

Kkl  1721 S. Åby nr 10 Ernst Månsson, hustru Karna, pojk Olof Andersson och piga Hanna Åkesdotter.

Födelseboken  1722 den 22 januari föddes Ernst Månssons och Karna Mårtendotters dotter Karna.

Kkl  1735  S. Åby nr 10  Ernst Månsson, hustru Karna, dräng Rasmus, dotter Karna.

Bouppteckning efter Ernst Månsson hölls 17 november 1750 i S. Åby. Följande arvingar fanns antecknade: Änkan Karna Mårtensdotter, barn: Inngar Ernstdotter Espö, dotterbarn Johan Nilsson Skanör, och Anders andersson Stora Beddinge.

Vet inte om du hittade något "matnyttigt" här, men en intressant beskrivning av den här krutgubben Ernst!

Anders A

 

  SVAR 2017-11-09 13:15

Betr. Sissa Jönsdotter från S. Åby nr 6, bör hon vara född ca 1714, i så fall troligen  dotter till Jöns Jönsson och Bengta Svensdotter på  S. Åby nr 6.  Födelseboken är i det närmaste oläslig.

Anders A

  SVAR 2017-11-09 14:17

Mtl  1771  S. Åby nr 10  Måns Persson, hustru, son Jöns, dotter Karna, flicka Hanna.

Anders A

  SVAR 2017-11-09 15:24

Lite "sidonoteringar" om S. Åby nr 10, Simrisro. Ända fram till enskiftet 1813, låg nr 10 i den södra utkanten av byn på den östra gatans förlängning i riktning mot Simmermarken. På en karta från 1757 finns den utritad som en trelängad gård med öppning mot söder. I enskiftesprotokollat kan man läsa: Nr 10 1/4 mantal Augement innehafves av Jöns Månsson. Tomten trång, dålig och förfallen åbyggnad, men försvarlig plantering. Beslutet blir: Nr 10, som skall från byen utflytta, får sitt Enskifte i söder mot Nr 17, i öster emot L. Isie och i väster emot Simlinge rågång. Eftersom Simmermarksjordarna hade blivit åsatta ett lägre värde inför enskiftet betydde utflyttningen att den tilldelade arealen fördubblades, tidigare 36 tunnland förvandlades till 71 tunnland och 30 kappland.

Enskiftet hade föregåtts av storskiftet 1770, och då var det Måns Persson (Jöns Månssons far) som satte sitt bomärke under de godkända handlingarna den 8 oktober 1770.

Stället, som efter enskiftet flyttade ner på Simmermarken, blev 1824 delat på två familjer., och 1854 klyvt till två hemman.

Anders A

  SVAR 2017-11-09 17:02

Mycket tack  Anders, för all information rörande Södra Åby speciellt gällande S Åby nr 10 historia. Ernst Rams höga ålder ger mig hopp om ytterligare 25 års släktforskning ! Själv har jag några av mig tolkade utdrag från Mantalslängderna. T ex 1697:1 Södra Åby. Att Nr 12 3/16 brukades under nr 10.-

S. Åby Nr 10 3/16,  Lars Erlansson h Karna(g.q). En Karna Svensdotter med marginal ant. "en utfattig Ryttaränka och tiggerska med 6 små barn".

Mtl.1698:1 Södra Åby. Nr 9 1 mtl. Ernst Ram h. Karna ...(g.m. Per Andersson. h  - 4.

Nr. 10 3/16 , Per Månsson.h Boel ( Dessa flyttar möjligen till Hemmesdynge, min kommentar). g.M  Lasse Elandsson h Karna med margnalant. "gammla och skröpliga och nu tiggare". En Karna Svensdotter med margant.  "En tiggerska med 6 små barn". Nr 12. Brukas under nr 10 nu avhyst-

Mtl 1699:1 Södra Åby.  Nr 9 1 mtl.  Ernst Ram. h. Karna. På nr 10 3/16, Fadder Håkansson.h. Inger. Gällande Nr 12 3/16 mantl. avhyst och brukas av nr 10.

Gällande Mtl. 1700 Södra Åby.  På nr 9,12 1 och 3/16 mtl.Fadder Håkansson. h. Inger. Nr 10 3/16 mtl.  Ernst Ram.h Karna. dott. Inger

Hans E

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies