genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Mårtensson, Ida Cedilia, , emigr 19062017-11-13 22:42

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74287
2017-11-07 20:13 

Ida Cecilia Mårtensson föddes 18861122 på Elmhult 3, Sankt Olof (L), föräldrar Mårten Mårtensson (1856-1929) och Kristina Persson (1851-1920). Hon emigrerar till Amerika och ankommer New York 19060823 med slutmålet enl pass.-listan Cousin A Larson, 1613 Second Str North, Minneapolis. Han, Andrew Larson, är fader till hennes dotter som hon lämnat till föräldrarna.

Har inte funnit Andrew på angiven adress i folkräkningarna 1905 och 1910. Från 1935 är han gift med en annan kvinna. Jag har bra koll på Andrew i såväl Amerika som hans resor mellan Amerika och Sverige. Samma gäller Ida Cecilia i Sverige innan hon reste men finner henne inte alls i Amerika trots flera års letande.

Det finns ett träd på Ancestry där man uppger att Ida Cecilia vid sin död skulle heta Edith Olsen men i det fallet är jag tvivlande.

Jag har kört fast, och det vore underbart om någon kan tänka i andra banor.

Nils-Åke Lundahl

  SVAR 2017-11-08 18:23

Detta bör vara hon, enligt socialförsäkringsuppgifterna för USA 1936-2007:

Namn:Edith Cecelia Olsen
[Edith Olsen] 
[Edith Cecelia Martinson] 

Kön:Female (Kvinna)

Härstamning:White (Vit)

Födelsedatum:22 Nov 1886

Födelseort:Sweden (Sverige)

Dödsdatum:Aug 1979

Fader:Martin Martinson

Moder:Christina Pearson

Social Security-nummer:469765467

Anteckningar:28 Jul 1972: Name listed as EDITH CECELIA OLSEN; 31 Dec 1987: Name listed as EDITH OLSEN

/Katharina

  SVAR 2017-11-08 19:19

Name:Edith Olsen

State of Issue:Minnesota

Date of Birth:Tuesday  November  22, 1887

Date of Death:August  1979

Est. Age at Death:91 years, 8 months

Location of Last Benefit Paid:

City: Minneapolis

County: Hennepin

State: Minnesota

Henne fick jag upp när jag använde social security no. i genealogy bank. Hennes födelsedatum har blivit fel.

 

Eva M

  SVAR 2017-11-09 18:24

Detta fann jag på findagrave:

Edith C Olsen

  • BIRTH 1887
  • DEATH 13 Aug 1979
  • BURIAL Lakewood Cemetery  Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA
  • PLOT Section 52 Lot 227 Grave 4
  • MEMORIAL ID 125426195

/Katharina

  SVAR 2017-11-09 20:04

Hej Katarina och Eva M!

Tack för att ni tar er tid.

Som jag skrev i efterlysningen visste jag om att Edith Olsen fanns i ett Ancestry-träd, och att jag var tvivlande om att det var rätt person. Ida Cecilias och Ediths födelsedatum överensstämmer visseligen och likaså föräldrarnas namn men jag fattar inte varför Ida, som hon kallades i familjen, skulle ändra sitt namn till Edith, Ida är ju lätt att uttala för alla amerikaner. 

Jag har en del andra uppgifter om Edith Olsen, bl a om en son till henne men jag tror ändå inte att det är hon som är min Ida. Förlåt om jag verkar otacksam, det är jag inte men tvivlande.

Hälsningar

Nils-Åke

 

  SVAR 2017-11-10 17:02

Nils-Åke, jag bedömer att uppgifterna i socialförsäkringsregistret verifierar att det är Ida Cecilia som ändrat namn till Edith. Detta baserat på att hennes föräldrars namn nämns samt att födelsedatumet överensstämmer. Min erfarenhet är att den här typen av namnändringar var ganska vanligt. Kanske går det att få tag i fler uppgifter via hennes socialförsäkringsnummer? Har du kollat hennes föräldrars bouppteckningar, ifall hon nämns där med sitt amerikanska namn? Vad hette maken till den Edith Olson som du hittat via Ancestry?

/Katharina

  SVAR 2017-11-12 20:20

Ok, Katharina, vi jobbar vidare med Edith tills vi får säkra bevis för att det är hon som är Ida Cecilia Mårtensson.

Det finns tyvärr ingen bild av socialförsäkringen i original på Ancestry. Om man kan få den från någon myndighet är jag inte klar över. Det vore bra om det går att finna Ediths vigselattest, där bör ju stå vad hon hette före vigseln.

Ur Kristina Mårtenssons bouppteckning 1920-08-02: Ida, å utrikes ort vistande. Som ombud för Ida närvar enligt förordnande åbon Anders Håkansson.

Ur Mårten Mårtenssons bouppteckning 1929-05-06: Ida, vistande i Amerika, å känd ort. Lantbrukaren Anders Håkansson, Bästekille, hade förordnande från domarkansliet att bevaka Idas rätt.

Jag har varit på Landsarkivet i Lund och letat efter förordnandet från domarkansliet, och funnit detta för 1920 men inte för 1929. Antagligen gällde förordnandet 1920 även för 1929. I förordnandet nämndes endast Ida utan såväl efternamn som adress. 

US Census 1920: Olson Henry, head, First avenue south, Minneapolis ward 8, Hennepin, Minnesota,32 år, gift, född i Minnesota, föräldrar födda i Norge, yrke: millwright (kvarn?), jobbar på Steel Co, lönearbetare.                                                                                                                     Olson Edith, hustru, bostad som ovan, 32 år, gift, immigrationsår 1908, amerikansk medborgare,  född i Sverige, föräldrarna födda i Sverige, inget yrke.                                                                          Olson Charlie H, son, 2 år 5 mån.,född i Minnesota, fadern född i Minnesota, modern född i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Census 1930: Olson Henry, head, 2425 7th Street, Minneapolis ward 8, Hennepin, Minnesota, 42 år, gift, ålder vid första giftet 26 år, född i Minnesota, fadern född i Minnesota, modern född i Minnesota (?), yrke: plasterer, industy: contractor, lönearbetare.                                                          Olson Edith, hustru, bostad som ovan, 42 år, gift, ålder vid första giftet 26 år, född i Sverige, föräldrar födda i Sverige, immigrationsår 1904, amerikansk medborgare, inget yrke.                           OBS! Sonen Howard finns inte med här.

US Census 1940: Olsen Henry, head, 3828 12th Aveny South, Minneapolis ward 7, Hennepin, Minnesota, 52 år, född i Minnesota, bostad 1 april 1935: samma hus, yrke: plasterer, industy: Bldg contractor,                                                                                                                                      Olsen Edith, hustru, bostad som ovan, 53 år, gift, född i Sverige, amerikansk medborgare, bostad 1 april 1935: samma hus, yrke: ---                                                                                                        Olsen C. Howard, son, bostad som ovan, 22 år, ogift, född i Minnesota,  bostad 1 april 1935: samma hus, yrke: mechanical drafsman, indsusty:  ?  cutting machinery.

Edith uppger att hon immigrerade 1904, men Ida Cecilia immigrerade 1906.

Jag återkommer med flera uppgifter.

/Nils-Åke

 

 

  SVAR 2017-11-12 21:42

Nils-Åke, så synd att det inte står något mer om Ida i bouppteckningarna. Det bör gå att få uppgifter via myndigheter i Minneapolis angående vigsel, naturalisering, dödsattest och liknande. Uppgifterna i folkräkningarna varierar, vilket de brukar göra. Jag har tagit fram uppgifter om sonen, ifall de kan vara till användning i det fortsatta sökandet efter Edith Olsens svenska namn.

Här är sonens födelseuppgifter från Minnesota födelseuppgifter 1900-1934:

Namn:Charles Howard Olson

Födelsedatum:4 Aug 1917

Födelseort:Hennepin, Minnesota, USA

Faderns efternamn:Olson

Moderns flicknamn:Martinsen

Attest-/bevisnummer:1917-45256

 

Här är han på find a grave:

Namn:Charles Howard Olsen

Födelsedatum:4 Aug 1917

Dödsdatum:11 May 2011 (11 maj 2011)

Kyrkogård:Lakewood Cemetery

Ort för begravning/kremering:Minneapolis, Hennepin County (Hennepin), Minnesota, United States of America

/Katharina

  SVAR 2017-11-13 22:42

Här är vigsel beviset:

Minnesota, Marriages Index, 1849-1950                                                                                                Name: Henry Olson     Gender: Male      Marriage Date: 10 Jul 1914      Marriage Place: Minneapolis, Hennepin, Minnesota      Spouse´s Name: Edith Martinson      Spuse´s Gender: Female    Event type: Marriage      FHL Film Number: 1380462

/ Nils-Åke

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies