genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsdotter, Martha Christina, Vä Utanför Kristianstad, flyttade 18432017-11-06 22:33

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74265
2017-11-06 10:16 

Hej

Har kört fast

Flickan Martha Christina Jönsdotter född 1828 01 01 i Ryssby flyttar till sin far Jöns Granstrand 1840 Norra Åsum

flyttar sen till Vä 1843 02 06 förmodligen som piga till Åboen Lars Andersson på nr 18 i Vä

men jag hittar inte henne där har kollat dödboken så hon inte dött nära flytten har även kollat nattvardsboken men inte där heller

var kan jag mer leta?

har även letat efter hennes fars boupptäckning men de har jag också gott bet på han dog 1859 03 17

Hälsar

Eva

  SVAR 2017-11-06 20:00

Betr. Martha Christina.  Hittar henne inte i födelseboken, Ryssby (född 1/1 1828)

Det skrevs en flyttningssedel 6/2 1843, med notering om att hon ( då 15 år) flyttade till Vä, för pigtjänst hos Lars Andersson på nr 18. Men här blev hon inte  registrerad i HFL.

Men hon försvann inte.  Den 27/4 1850 vigs hon i N. Åsum med drängen Pehr Nilsson å nr 28. Åsum, själv är hon noterad på Skepparslöv nr 18.

Norra Åsum El:l  (1839-1854) 24/31

Anders A

  SVAR 2017-11-06 22:33

Efter vigseln flyttar paret till Fjälkinge, som arrendatorer på nr 5, 1/4 mantal

Fjälkinge Al:9 (1841-1852) 17/12

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies