genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hoff, Ulla Maj-Britt, V Karaby, född 1922-12-222017-10-31 10:11

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=74237
2017-10-30 22:04 

Jag söker fader till Ulla Maj-Britt Lindell född Hoff 1922-12-22 i Välluv socken. Modern är Vendela Linnéa Osenia Andersson född Hoff 1900-07-26 i V Karaby socken och söker även hennes föräldrar, var de är födda och vilket datum.
  SVAR 2017-10-31 09:22

Föräldrarna till Vendela Linnéa Osenia hette Berndt Hoff och Wilhelmina Johansson. Wilhelmina gifte om sig efter Berndts död.

Hoff, Berndt

Lönhult 1

Död 1/1 1907.

Kyrkobokförd i Farhult (Malmöhus län, Skåne).

Född 17/10 1869 i Mjällby (Blekinge län, Blekinge).

Gift man (16/1 1892).

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Farhult-Jonstorp, Höganäs kn (Skåne län, Skåne)

Födelseförsamling i källan:
Mjällby (Blekinge län)

Källor:
DB, FS

 

Krantz f. Johansson, Wilhelmina

Långvinkelsgatan 99

Död 11/9 1946.

Kyrkobokförd i Helsingborgs Maria (Malmöhus län, Skåne).

Född 16/6 1870 i Linneryd (Kronobergs län, Småland).

Änka (27/5 1941).

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Helsingborgs Maria, Helsingborgs kn (Skåne län, Skåne)
Filborna, Helsingborgs kn (Skåne län, Skåne)

Födelseförsamling i källan:
Linneryd (Kronobergs län)

Källor:
DB, FS

/Katharina

  SVAR 2017-10-31 10:11

Tack så väldigt mycket för info, men hade Ulla Maj-Britt ingen känd far?
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies