genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Forsgren, Anders Hansson, Torsång, född 18422017-10-11 08:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73931
2017-10-05 16:15 

Enl. Enköping AI:22 sid.150 anges Anders Hansson Forsgren född i Torsång. Men inte hittar jag honom där vad är fel? Med vänlig hälsning. Tommy
  SVAR 2017-10-06 17:12

Torsång C:5 1826-1858 bild 50 sid 92: Här föds en Anders 1842-12-30, föräldrar Hans Andersson och Anna Ersdotter
  SVAR 2017-10-06 21:13

Javisst men det är fel Anders. Med vänlig hälsning. Tommy
  SVAR 2017-10-07 01:17

Det verkar vara ett skriv/läsfel någonstans i böckerna, det finns en Anders Hansson Forsgren född i Tysslinge 1842 men han är ogift. detta är troligen den du söker eller du har fler uppgifter om Maria Magnusdotters make eftersom du säger att det är fel gubbe? ------ Sv.Dödbok: Hansson Forsgren, Anders --- Persbo --- Död 4/7 1908. --- Kyrkobokförd i Garpenberg (Kopparbergs län, Dalarna). --- Född 30/12 1842 i Torsång (Kopparbergs län, Dalarna). --- Gift man. --- Anm: Njurlidande o hjärtfel ----------- Norberg AIIa:6 1896-1912 bild 110 sid 2093: Här blir Maria Magnusdotter född 1848-08-25 i Sunne änka 1908-07-04, samma datum som Anders Hansson Forsgren född 1842-12-30 i Torsång avlider. ------ Det är något som inte stämmer här.
  SVAR 2017-10-07 17:33

Anders 1842-12-30 Tar sig namnet Tyllgren. Med vänlig hälsning. Tommy
  SVAR 2017-10-07 18:32

Tyllgren, Anders

Tylla

Död 27/2 1921.

Kyrkobokförd i Torsång (Kopparbergs län, Dalarna).

Född 30/12 1842 i Torsång (Kopparbergs län, Dalarna).

Änkling (10/12 1900).

Eva M

  SVAR 2017-10-07 22:26

Har försökt att följa honom bakåt I Västanfors står att han kom från Haraker 7/11 1870 men jag hittar inte honom där överallt står att han är född 28/9 1842 i Torsång mycket märkligt.

Anita

  SVAR 2017-10-10 16:39

I Haraker Al:13 1861-1870 bild 233/ sid 227 finns Anders Hansson Forsgrens föräldrar 

Anita

  SVAR 2017-10-10 17:31

Han är född i Stora Tuna   C:10 1841-1859 bild 12

Familjen återfinns i Stora Tuna Al:19b 1835-1844 bild 60/ sid 58

Anita

 

  SVAR 2017-10-11 08:17

Det hade varit trevligt att få ett tack efter en svårfångad person

 

Anita

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies