genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lindahl, Oscar Göte Valentin, Malmö St Pauli, flyttade 19242017-09-29 21:36

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73845
2017-09-28 23:02 

Han finns med familj i St Pauli  Alla:139  (1919-1926)  270/12.

Men vart flyttar han 1924?  Han blir förmodl. kvar i församlingen, men jag kan inte tyda flyttningsadressen. Och han finns inte i utflyttningslängden  för St Pauli 1924.

Han blir sedan far till två oä. barn,  Bert Göte f. 28/6 1929 i M-ö St Pauli, död 1990.  Men vem är modern?  Han är även far till en oä. dotter som finns med i en bouppteckning, men utan födelseuppgifter.

Någon som kan reda ut vem som är mor till de här barnen?

Anders A

 

  SVAR 2017-09-29 02:31

Hej Anders, jag har inte hittat din fråga för svar, men via källa: ancestry.se finns Oscar G V Lindahl är född 19050222(1905 är struken står 13) fader erkänner barnet för Bert Göte Lillgott Valentin född 1929 Malmö Sankt Pauli, Malmöhus, Sverige, Moder är Lilly Sofia Sörman född 19050502,fabr.arb. källa.namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1943 söker vidare senare..
  SVAR 2017-09-29 10:31

Tack för uppgiften!

Då har jag uppgifterna på modern till Bert Göte Lillgott (ovanligt namn) född 1929 i M-ö St Pauli. Cll:5 (1903-1905)  bild 1860.  Kan ev. Lily Sofia Sörman även var mor till dottern, förmodligen född  kring 1929. I så fall möjligt att också hon föddes med moderns namn.

(det är först i en bouppteckning jag hittar dessa, för släkten hittills okända barn)

Anders A

 

  SVAR 2017-09-29 12:19

Denna dottern , hon kan ju ev, vara i livet i dag, och det gör det ju inte lättare att hitta henne, hon finns ju inte då i dödboken. Förmodligen är också hon född i St Pauli.

Anders A

  SVAR 2017-09-29 13:32

1924 flyttar de till Kirsebergsvången 52a 13 sid 117. Bok AIIa:105.

Malmö S:t Pauli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, bunden serie, SE/MSA/00618/A II a/105 (1919-1932), bildid: 00087363_00083

 Dottern lever.

Eva M

 

  SVAR 2017-09-29 13:34

Anders, kan du uppge källa del om bouppteckn av Lindahl O.G.V (lättare kolla upp. /Det är gratis att söka idag fredag på Ancestry)
  SVAR 2017-09-29 14:28

Tack Britt Helen och Eva M

Ni har satt mig på spåren!  Har nu koll på Lilly Sofia Sörman och hennes oä. son. Sedan visar det sig (enl. Evas spår) att det fanns ytterligare ett oä. barn, Jag har sökt personen på upplysningssidorna, men utan resultat. Han finns inte heller i dödboken 1901-2009  Stig Inge Malte  f. 11/3 1930.

Anders A

  SVAR 2017-09-29 14:32

Skrev fel!  Skall vara:  Stig Inge Malte f. 17/8 1926

Anders A

  SVAR 2017-09-29 14:41

Denne Stig Inge Malte finns inte bland dödsbodelägarna 1984, så förmodl. var han då avliden?

Anders A

  SVAR 2017-09-29 14:55

Enl. meddelande från M-ö Stads Barnavårdsnämnd den 4/9 1927.  Barnet dog den 4/2 1927. (var född i V. Skrävlinge)

Jaha!  Väl förborgade släktuppgifter.

Anders A

  SVAR 2017-09-29 18:13

Stig Inge Malte Nordberg född 19260817 finns i dödboken och död 19270204 som Eva nämner Skävlinge Malmö stad / en annan mor än tidigare barn)
  SVAR 2017-09-29 21:36

Barnet dog i Västra Skrävlinge av kikhosta. Hade moderns efternamn.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies