genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jansson, Karl Petter, Fasterna, född 18382017-09-23 14:50

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73822
2017-09-22 19:36 

Enl Sveriges dödbok föds Karl Petter Jansson 1838-12-12 i Fasterna. Hittar honom inte där. Första gången jag finner honom med säkerhet är i Sollentuna AI:21 sid.235. Enligt en andras uppgift jag har är föräldrarna. Jan Jansson 1808-1856 Sollentuna Brita Maja Fröberg 1813-1897. Men vart vistades dessa när sonen föddes? Med vänlig hälsning. Yvonne
  SVAR 2017-09-23 14:45

Hej Yvonne. Det står inflyttad från Tyresö.

Du hittar honom i Tyresö här: Tyresö AI:16 (1866-1870) Bild 450 / sid 39

Ett tips är att inte bry dig om vart prästen har angivet honom som född utan att försöka följa honom tillbaka så långt som det är möjligt. Kan hända att prästen antecknar saker fel, såsom år, ort eller till och med namn.

Hälsningar

  SVAR 2017-09-23 14:50

Och här kommer födelsen: Fasterna CI:3 (1807-1855) Bild 1370 / sid 263

Som du ser är han född 18 Februari 1838 och inte 1838-12-12 som du har angivet.

Fasterna AI:7 (1838-1842) Bild 1120 / sid 103

Hälsningar

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies