genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Per, Ragvaldsträsk, född 3 nov 17272017-11-08 23:24

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73797
2017-09-16 18:39 

Per Andersson och Margareta Kristersdotter fick sonen Per den 3 nov 1727 i Skellefteå  lands.

Var tog sonen vägen efteråt?

Vem var Per Persson Rutfeldt född 1727 , hans föräldrar?

Per Persson Rutfeldt gift med Christina Nyman som dog 1772 i Ostvik.

Per Rutfeldt dog 27 dec 1818 i Ostvik.

Per  Rutfeldt 1727  morfar till Pehr Jonsson Ostvik no 9 (Skellefteå lands AI:5a 205/194)

Pehr Ruthfeldt  1727 svärfar till Jonas Lund i Ostvik 9 ½ (Skellefteå lands AI:4a 194/186)

Men var håller Pehr Ruthfeldt och Christina Nyman till fram till 1772 och 1802?

 

 

  SVAR 2017-09-18 23:03

Generalmönsterrullan SE/KrA/0023/0/745 (1760 - 1763)

393 - 61 Rutfeldt Per Persson  -  Avancerad till Rustmästare vid Calix Compagnie den 24 april 1762

Piteå compagnie - 1768

393 - 61 61ta Rotan - Norsjö och Långträsk - Rutefeldt   Vacant 24 april 1762

Skellefteå Compagnie - 1768

Rustmästare - 2:dra corporalen och -blofeld No 20 -  Pehr Rutfeldt undfått Furierens caractär - den 11 september 1767

Piteå Compagnie 1748

393 - 61 Per Persson Ruth  -  Ogift  - 22 - 5  Wästeb - Duglig

  SVAR 2017-09-20 21:32

Dottern till Per Persson Rutfeldt (Ruth) född 3 okt 1757 - Greta Christina - kan ge ledtråd till att hennes farmor hetat Greta eller Margareta, då hennes mormor var Kierstin Hansdotter.

I Storkåge föddes den 29 juli 1726 - Petrus - son till Per Mattsson och hustrun Margreta.

Soldaten Per Brennare fick sonen Petrus den 25 dec 1727. Hans hustru var Marietta.

I Husförhörslängder anges Per Rutfeldt född 1727. Men som soldat Per Persson Ruth var han 22 år 1748!!!

Jag lutar åt Per Mattsson med hustrun Margreta i Storkåge/Frostkåge, men hittar inte familjen i någon av Husförhören!!!

  SVAR 2017-10-03 23:41

Per Jonsson Brennare och hustrun Margetta fick sonen Petrus (Pehr Rutfeldt) den 25 dec 1727 

Juli 1725 i Ostvik föddes Jonas döpd Dom 7 Trin, son till Per Brennare och hustrun Margreta.

Per Jonsson Siöman . Han var i fångenskap i Polen och i Poltava. Väl hemma får han heta Per Brennare.

Jag antog att hans hustru vistats på Ostvik no 10 under fångenskapet, men har blivit tveksam!

Skellefteå Lands AI:1 bild 38/ sida 34 "Knecht knke H, Margeta -  33"

Hittat uppgift att hans hustru hette Barbru Olofsdotter född 1690 och död 1751 och en son född 1722 vid namn Anders i Östanbäck!

1725 föddes sonen Jonas i Ostvik, modern Margreta!!!

1727 den 25 dec föddes Petrus (Per Rutfeldt) antagligen i Ostvik, med modern Margetta!!!

När dog Hustru Margeta?  När gifter han sig med Barbru Olofsdotter?

Den som angivit Barbru Olofsdotter som hustru till Per Brennare, varför har han missat Per Brennarea hustru Margeta och sönerna Jonas och Petrus? Marget född ca 1691. (33 år 1724 på Ostvik 10) eller Margeta född 1694 , 30 år på Östanbäck 8.

 

  SVAR 2017-10-05 21:55

Var hittar jag uppgifterna om Barbru Olofsdotter, som hustru till Per Jonsson Brennare?

Kan inte hitta sonen Anders i Dopboken!!! 

Kan inte hitta Per Jonsson Brännare i någon av Husförhörslängderna Skellefteå AI:1 och AI:2!!!

Det står en hel del om honom på General Mönstringen 1728, att Per Jonsson Sjöman  från 1722  nämndes Per Jonsson Brännare!!!

Till sönerna Jonas född i Juli 1725 och Petrus född i Dec 1727 står Margreta/Margetta som moder!

Att Barbru Olofsdotter  stått som mor till sonen Anders född ca 1722, måste det ha angivits långt senare och då antar jag att Per Brännare gift sig efter att Margreta avlidit. Det har hänt tidigare att Faderns hustru angivits som mor. När Anders födelseuppgift saknas blir jag tveksam till att Barbru Olofsdotter är hans riktiga mor!!!

  SVAR 2017-10-06 18:34

I Husförhöret  i Skellefteå AI:2 från Östanbäcken står Pähr Johansson 1687 som dog 1739

gift med Barbru Olofsdotter 1689!!!

Om de fick en son Anders, sedemera  441 - 109 Anders Persson Brännare som 1748 var gift 25 år och tjänstgjort i 7 år.

Jag hävdar att Per Joensson Brännare född 1686 och som dog 1741 fick sönerna Jonas 1725 och Petrus 1727, sedemera Per Persson Sjöman, Rutfeldt i Ostvik med Margreta, inte var samma person!!!!

I mitt sökande efter Per Rutfeldts ursprung fann jag ut att det fanns två Per Jonsson Sjöman, den ena född 1686 och den andre född 1702!!!

  SVAR 2017-10-07 06:57

Per Joensson Sjöman född 1702 var tidigare på rote 6 Graan, juni 1725 flyttad till  rote Sjöman

där han var fram till sin död 1741!!!

gift med Sara Jonsdotter 1703 -1772

följande barn: Jonas 20 aug  1728, Anna 1730, Karin 1732, Magdlena 1734 och Per 1737

 

Per Joensson Sjöman född 1686 blev i Kriget i fångenskap men hemkommen 1722 förflyttad  från Rote 44 Sjöman till Rote 109 Brännare .

Generalmönsterrulla 1740 - Brännare - 441 - 109 - Per Jonsson - 54 - 34 - wästerb - laggare - gift

Per Jonsson Brännare 1686 - 1741

Generalmönsterrullan 1710 - 441 - 109 - 89 - Pehr Brännare (Osäker på vem det är?)

1712 ersatt med 441- 109  Olof Johansson Brennare

Piteå Comp 1712  -  577 - 117  -  Per Jonsson Siöman  20  -  infödd  -  ogift

Födelsebok Piteå lands - 1691 junius d 26  -  Jon Anderssons Peder i Pårtznääs, Modren Hustru Sigrid Håkansdåtter (CI:1 40/69)

Har jag missat något? Kan Per Persson Rutfeldt varit född i Piteå lands 1727???

 

  SVAR 2017-11-08 23:24

Jag hittar inte Per Brännare i husförhörslängderna , vare sig för år 1724 eller perioden 1720 -  1770!!!

I mantalslängderna från 1724 står Per Brännare eller Per Brännares h under Ostwik!!! Då är det hans hustru som är närvarande!!! Det var i Ostwik sonen Jonas föddes 1725. Eftersom familjen inte finns antecknad i Husförhören så vet vi inte mycket om sönerna Jonas och Petrus!!!

Min teori är att sonen Petrus gifter sig med Christina Nyman från Bergsbyn, under namnet Per Persson Ruth samt Per Persson Rutfält. Den 27 dec 1818 dog Pehr Rutfeldt i Oswik!!!

I Ostwik No 10 fanns en Kneckt Enka H. Margeta 33 år 1724, som mycket väl kan ha varit mor till Jonas och Petrus. Hon bodde hos Joen Ersson och Hustru Dordi (60 och 58 år gamla år 1724) Passar åldersmässigt in som föräldrar till Per Jonsson Brännare (38 år)

Margeta kan ha varit gift med en broder till Per Brännare, som omkommit under kriget!!!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies