genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Petersdotter, (Ingrid) Maria, Rödeby, levde 19102017-09-13 14:30

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73766
2017-09-12 12:43 

I Rödeby AIIa:2 sid.840 har jag en kvinna Ingrid Maria Petersdotter .1835 17/6. Men när dog hon? Tack för all hjälp. Tommy
  SVAR 2017-09-12 15:46

Sv. Dödbok: Petersdotter, Ingrid Maria --- Å församlingen --- Död 1/12 1914. --- Kyrkobokförd i Lösen (Blekinge län, Blekinge). --- Född 17/8 1835 i Lösen (Blekinge län, Blekinge). --- Ogift kvinna --- Möjligen denna Ingrid?
  SVAR 2017-09-13 09:15

Lösens kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13263/C I/3 (1798-1841), bildid: C0058179_00259

s. 469 Ingrid Maria från Lösen är född där 17/8 1835.

Rödeby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/LLA/13323/C I/4 (1771-1846), bildid: C0058649_00455

s. 845 Ingen Ingrid Maria är f. 17/6 1835 i Rödeby. Däremot föds det den 17/6 1835 en Maria med mor Cicilia Carlsdotter på Inglatorp. På s. 840 i AIIa:2  står det att hon troligtvis vistas i Inglatorp.

Eva M

  SVAR 2017-09-13 09:46

Rödeby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13323/A I/23 (1880-1890), bildid: C0058639_00423

s. 859 Maria Petersdotter har varit i den särskilda förteckningen sen 1869. Hon har tre o.ä barn.

Svensson, Sven Peter

Vestra Bygget

Död 26/6 1920.

Kyrkobokförd i Hjortsberga (Blekinge län, Blekinge).

Född 24/5 1870 (ingen uppgift om födelseort)

Gift man.

Här är ett av dem.

Eva M

  SVAR 2017-09-13 14:30

Ingrid Maria

Dödsdatum:1917

Gravsatt:1917

Ort:Offamåla

Församling:Rödeby församling.

Den här notien finns på gravar.se. Hon?

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies